Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsmæssige betydning af klimaændringer indenfor landbruget Brian H. Jacobsen, FOI, KU (KVL)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsmæssige betydning af klimaændringer indenfor landbruget Brian H. Jacobsen, FOI, KU (KVL)"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsmæssige betydning af klimaændringer indenfor landbruget Brian H. Jacobsen, FOI, KU (KVL)

2

3 Indhold International perspektiv (Stern rapporten)
Hvorfor er økonomer uenige om der skal gøres noget ? Hvad betyder ændret klima samfundsøkonomisk - for landbruget - for Danmark

4 Konsekvenser ifølge Stern rapporten
Temperaturen vil stige med 2 - 3°C over de næste 100 år England skal fordoble beløb til oversvømmelser Hedebølge som i 2003 bliver normal De fattigste lande vil lide mest og deres eget landbrug vil ikke kunne hjælpe dem Canada, Rusland og Skandinavien kan få økonomisk gevinst

5 Reduktion i drivhusgasemsssion
Emissionen skal reduceres med 25-70% i forhold til i dag for at nå ppm. CO2 (=2-3°C) Årlig omkostning kan være 1% af BNP (dette svarer til 12 mia. for Danmark) Behov bliver behov for reduktioner og tilpasninger !

6 Hvornår skal vi handle ? Stern-rapporten
- Tidlig handling for at undgå uoprettelige skader - At reducere udledning er en investering - Samfundets omkostninger er $85 pr tons CO2 Lomborg og Copenhagen Consensus: - Vand og AIDS er en bedre investering Begge baseret på Cost–Benefit – analyse

7 Kilde: Stern rapport

8 Økonomisk uenighed om rente
Gevinsten kommer så langt ude i fremtiden (2100), at gevinsten opgjort i dagens kroner er meget lille Gevinsterne er 2-3 gange så høje som omkostningerne ved en rente på 0% Gevinsterne er mindre end omkostningerne ved en rente på 3%

9 Nakskov

10 Hvad vil du betale ? Eksempel:
Vandet stiger og Danmark forsvinder om 500 år. Alle husejere erstattes svarende til vurderingen (fx mia. kr.) Diskonteringsrenten sættes til 5% (realrente) Hvor stort er tabet i dag ?

11 Hvad vil du betale ? Eksempel:
Vandet stiger og Danmark forsvinder om 500 år. Alle husejere erstattes svarende til vurderingen (5.000 mia. kr. i faste priser) Diskonteringsrenten sættes til 5% (realrente) Hvor stort er tabet i dag ? Tabet er ca. 40 kr. …Vil du betale fx 100 kr. i dag så det ikke sker ??

12 Klimaændringer og Dansk Landbrug
Højere udbytter og indtjening Øgede omkostninger - Øget pesticidbehov (og forbrug ?) - Øget gødningsbehov (og forbrug ?) - Øgede omkostninger til vanding => Øget indtjening i planteproduktionen

13 Produktion og miljø Øget nedbør (+20-40%) øger N- og P-udvaskning
Vandmiljø bliver mere sårbart Øget pesticidforbrug Flere storme og oversvømmelser Begrænsede muligheder for vanding Det samlede landbrugsareal vil falde p.g.a. oversvømmelser (vandstand stiger med 0,5 m) Miljømæssige gevinster grundet reduktion i N- og P-tab.

14 Effekter af ændret klima i Danmark
Gevinster : - Højere indtjening i landbruget - Færre dødsfald om vinteren - Lavere udgifter til opvarmning - Vækst i turisme Men… - Øgede udgifter til infastruktur - Flere hedebølger - Reduceret biodiversitet - Negativ miljøpåvirkning (fx 20% højere N-udvaskning) (Svarer til tons N eller ca. 850 mio. kr. årligt)

15 Konklusion Reduktion af emissionen af drivhusgasser vil give gevinster, men først om mange år Uenighed om handling nu eller senere afhænger bl.a. af valg af rente Der bliver behov for både reduktioner og tilpasninger

16 Konklusion Tilpasning til klimaændringer kan samlet blive en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark. De ekstreme hændelser vil ske oftere og de kan være dyre for samfundet (dyre forsikring). Klimaændringer øger udbytte og indtjening i landbruget, men miljøet bliver nok belastet yderligere. Reduktion af den yderligere miljøbelastning kan øge omkostningerne for erhvervet.

17 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Samfundsmæssige betydning af klimaændringer indenfor landbruget Brian H. Jacobsen, FOI, KU (KVL)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google