Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal styring af vandingen i græs og majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal styring af vandingen i græs og majs"— Præsentationens transcript:

1 Optimal styring af vandingen i græs og majs
Erik Sandal, Landscentret Planteavl Glad for at kunne fortælle om noget jeg har kæmpet for i ca. 20 år.

2 At lave ristet brød er let !
Når det begynder at ryge skal det blot ha´ to minutter mindre Storm P. Begynde med at citere en af mine favoritter Storm P. Planteavl

3 At styre vandingen er let !
Når planterne begynder at visne, skulle marken blot være vandet i sidste uge Danske landmænd På samme måde siger landmænd måske. De taber penge og vi har problemer i relation til udnyttelse af grundvandsresurserne Planteavl

4 Budskab Forstå princippet i vandbalancen og vandingsregnskabet
Kende til muligheden for vandingsregnskab på planteinfo Kende baggrund for vandingsvejledningen i græs Kende baggrunden for vandingsvejledningen i majs VVM = Vanding er Vigtigt for Majs Derfor har jeg håbet at når i går hjem ved i følgende Planteavl

5 Optimal vandforsyning
Tilstrækkelig fugt til at planten har potentiel fordampning Nedsat fordampning Nedsat produktion Tørkestress Abort af kerner/frø Overgang til reprodutiv fase Fuld fordampning indtil til 50 % underskud Føste begreb. Potentiel fordampning = samme fordampning som fra tæt kortklippet græs med fuld vandforsyning. Læbeceller lukkes og produtktionen nedsættes Tørkestress udløser en reaktion. Abort af kerner f.eks i majs Flere stængler i græs Tommelfingerregel Planteavl

6 Vandbalance Daglig balance: Nedbør – Fordampning
Opsummeret underskud: Underskud + daglig balance Opsummeret underskud -15 -19 -21 -14 -9 Nedbør, mm 8 12 15 Fordampning, mm 4 3 1 5 2 Daglig balance, mm -4 -3 7 -5 10 13 Grundlaget for styring er vandbalancen og regnskab Det daglige underskud opsummeres og evt. overskud fratrækkes Kan aldrig blive over nul. Planteavl

7 Fordampning Bygevejr, høj luftfugtighed 1 mm pr. døgn
Overskyet, høj luftfugtighed 2 mm pr. døgn Let skyet, ret tør luft, middeltemperatur 3 mm pr. døgn Skyfrit, tør luft, høj temperatur, blæst 4 mm pr. døgn Skyfrit, ekstremt tørt, høj temperatur, blæst 5 mm pr. døgn Fordampning afhænger af vejret. Med 5 mm pr. dag kan selv 2 dages for sen vanding være fatal. Planteavl

8 Kritisk underskud Det underskud, hvor afgrøden ikke længere har potentiel fordampning Normalt ved 50 % udtørring I perioder med høj fordampning, tåles mindre udtørring, i perioder med lav fordampning tåles større udtørring Når kritisk underskud nås, skal alle marker være vandet færdig ! Bemærk at man skal være færdig når det kritiske underskud nås. Hvis man først begynder er det for sent, som hvis man vender første stykke brød ud af 10 når det er klart. Planteavl

9 Vandingsregnskab – optimal vanding
40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 mm -10 -20 -30 -40 -50 Optimal vanding går ud på hele tiden at bevare underskuddet i den grønne boks. Bemærk fem vandinger. -60 Vanding Aktuelt underskud Maksimalt underskud Planteavl

10 Vandingsregnskab – for lidt vanding
40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -10 -20 -30 -40 -50 Bemærk også fem vandinger for senn start. Og for små mænger. Efter anden vanding ikke mere merudbytte af vandingen. -60 Aktuelt underskud Vanding Planteavl

11 Vandregnskab på planteinfo
Marker, afgrøder og jordtyper oprettes Automatisk indberetning af fordampning og vejrprognoser Indberette nedbør og vanding (evt. mobiltelefon) Automatisk beregning af vandbalance Mulighed for e-rådgivning Man kan føre vandingsregnskab på mange metoder. Den bedste er på internettet. Planteinfo. Konsulenten kan oprette marker med videre. Endnu lettere med markdatabsen. Ingen undskyldning. I kan også overtage styringen. Udvikl området. Der er masser af penge at tjene for landmanden og mon ikke i kan få lidt af dem. Jeg vil vende tilbage med dette emne i løbet af foråret. Planteavl

12 Planteavl

13 Planteavl

14 Vanding af græsmarker Lang vækstsæson
Ringere roddybde, specielt kløvergræs og reguleret storfold Kvælstoffiksering afhængig af jordfugt Kløverens udløber kræver fugt Tørkestresset afgrøde sætter stængler Slætgræs kan kompensere Traditionel græs har medført vanding og pæne merudbytter på mere end 2000 FE pr. ha. Planteavl

15 Slætgræs kan kompensere for manglende udbytte
6000 5000 4000 FE pr. ha 3000 2000 1000 Led 1 er vandet med 40 mm i første slæt. Nedbør i 2 slæt gjorde ingen behov for vanding. Bemærk kompensatioenen. Det kan udnyttes i vandingsprioriterigen. 1.slæt 2. Slæt I alt Vandet Uvandet Planteavl

16 Fingerafstrømning - et problem i praksis ?
Hvor skal vi hen: Noget nyt er dette fænomen. Sandjord skyr vandet der samles i pytter som suser nedenud. Opfugtning inden egentlig vanding ? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Planteavl

17 Vejledning for kløvergræs til afgræsning
Maj – juni: Vanding med 30 mm ved 25 mm underskud Resten af sæson: 35 mm ved 30 mm undersud Kløbergræs er følsom. Planteavl

18 Vejledning for græs til slæt
Maj –juni: 35 mm ved 30 mm underskud Juli –sept: 40 mm ved 35 mm underskud Kan nedprioriteres Ved ”opvanding” efter tørke vandes op ad to gange f.eks 15mm + 35 mm Opfugtning. Planteavl

19 Vanding af majs Både danske og udenlandske forsøg giver store merudbytter Diskussion om roddybde Vanding under blomstring Majs kan have større fordampning end potentiel fordampning (20 %) Det er en misforståelse at majs ikke betaler for vanding. Der kan være noget vi ikke ved om effektiv roddybde. Rapport på nettet om økonomien i vanding. Nogen diskussion om vanding under blomstring medfører dårlig bestøvning Vær opmærksom på at majs kabn have en meget stor fordampning. Planteavl

20 Relativt udbytte af majs
1: Fuld vanding gennem alle faser 2. Nedsat vanding gennem alle faser 3. Ingen vanding 4. Fuld vanding i fase 1+2 5. Fuld vanding i fase 1+3 6. Fuld vanding i fase 2+3 7. Fuld vanding i fase 1 8. Fuld vanding i fase 3 9. Fuld vanding i fase 2 Forsøg og beregnede merudbytter. De blå er forsøgene. Bemærk at de led med vanding i fase 2 blomstring har givet størst merudbytte. Det viser al litteratur. Planteavl

21 Majs er mest tørkefølsom under blomstring og kernesætning
Tørke under blomstring Forædling og bioteknologi: Tørkeresistente afgrøder Der er ikke i litteraturen fundet noget om manglende kernesætning ved vanding under blomstring Praktiske observationer ? Bemærk den dårlige kernesætning uden vanding. Intet tyder på at der skulle ske noget med bestøvningen Har I nogen erfaringer ? Vandet Planteavl

22 Beregning af merudbytter ved vanding
Sammenhæng mellem akutel fordampning (Ea), potentiel fordampning (Ep) og udbyttetab = 1- Ea/Ep x Ki Ki = koeficient, afhænger af udviklingstrin Før blomstring: 0,29 Under blomstring 0,77 Efter blomstring 0,18 Eks. 1-2,5/4,5 * 0,77 = 35 % tab i perioden I litteraturen mange modeller for merudbytter for vanding. Dette er et foreløbigt gæt. Bygger alle på forholdet mellem aktuel og potentiel fordampnig. Bemærk at koeficienten er højst under blomstring. Planteavl

23 Beregnet for to lokaliteter Foulum (tørt) og Askov (højere nedbør).
Tørt klima (6 år ud af fem mindre end 70 % af normalnedbøren) fordelt ligeligt over månederne. Askov normal tæt på 14 ud af 30 år giver rentable merudbytter. tørt under blomstring 1. Ved FE. Pr ha Planteavl

24 Beregnede hvis konstant underskud i to til tre uger ofte vil underskuddet være endnu større, hvis det er en decideret tørkeperiode. Kan opnås også ved regn af og til. Planteavl

25 Omkostninger til vanding
1000 kr. + 4 kr. pr. mm + 75 kr. pr. gang 1000 kr. er faste (man har dem uanset om man vander eller ej) 30 mm: 200 kr. Udbyttetab i to rækker ca. 2 % = 200 kr. Delvis kompensation derfor: 1. Vanding kr. pr. ha 2. Vanding kr. pr. ha Nødvendigt merudbytte FE 1000 er faste. Dem har man uanset hvad når anlægget er købt. Gennemsnits merudbytter på f.e er et godt udgangspunkt på sandjord. Afhængig af forholdene retabelt at investere i anlæg på JB 1 Planteavl

26 Sandjord JB 1 (60 mm vand i rodzonen) Før blomstring:
Ved udsigt til 2 uger med underskud på mere end 40 mm skal majsen vandes. Lige før og under blomstring og kernesætning: Ved underskud på over 30 mm og fortsat udsigt til tørt vejr skal majsen vandes. Majsen skal holdes optimalt vandet indtil kernefyldningen er begyndt. Under kernefyldningen: Kun ved udsigt til tørkeperioder på mere end 2-3 uger med underskud på mere end 40 mm er der grund til at vande majsen Anlæg af vandingsspor Vejledning for majs. Husk at anlægge kørespor (Led i god landmandspraksis). Planteavl

27 Stor usikkerheder men tankevækkende at marker kun vandet en gang intet merudbytte har givet. De er vandet for sent. Planteavl

28 Tal fra forsøgsdatabasen
Alle år. 118 vandede forsøg: FE 107 uvandede forsøg FE Tørre år (mindre end 200mm juni-august) 105 vandede forsøg FE 52 uvandede forsøg FE Bekræfter den generelle beregninger med ca f.e. i merudbytte Planteavl

29 Opsummering Vandingsregnskab er helt nødvendigt Tilførsel af de rigtige mængder Vanding af afgræsningsgræs især vigtig Majs bør altid sikres optimal vandforsyning lige før begyndende blomstring Generelt god betaling for vanding af græs og majs Uden vandingsregnskab brænder brødet på. ET sted hvor økonomien kan forbedres ved simpel driftsledelse,. I skal hjjælpe dem. Planteavl


Download ppt "Optimal styring af vandingen i græs og majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google