Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natur- og miljøhensyn i en stadig mere kompleks verden Per Christensen Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natur- og miljøhensyn i en stadig mere kompleks verden Per Christensen Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Natur- og miljøhensyn i en stadig mere kompleks verden Per Christensen Aalborg Universitet

2 Hvorfor ser plansystemet ud som det gør ? Plansystemets udvikling - fra orden til kaos ?

3 Komplicering og atomisering zNye politikker og emner oversvømmer systemet zModsatrettede mål og virkemidler zStørre krav om helhedsorientering

4 Lapperier zLag på lag af nye planer hver gang nye problemer erkendes zFrustration og manglende overblik i miljøplanlægningen

5 Integration er vigtig zStrategisk miljøplanlægning zMiljøkonsekvensvur- deringer zLokal Agenda 21 zØkonomiske vurderinger

6 Strategisk miljøplanlægning zNy rullende planlægning med : zMål og planer zKonsekvensvurderinger zIndikatorer

7 VVM som integration zVurdering af Virkninger på Miljøet (EIA) zSkudt ind mellem plansystem og miljøgodkendelsen zHelhedsorienteret metode

8 Helhedsorientering i den almindelige planlægning y“Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster“ (Vandforsyningsloven, § 2)

9 Natura 2000 Natura 2000 er fuglebeskyttelses og - habitatområder Det bliver kernen i fremtidens naturpolitik  194 Habitatområder for at bevare forskellige typer af natur og bestemte dyr og planter  111 Fuglebeskyttelsesområder for at beskytte levesteder for bestemte fugle  27 Ramsarområder for at beskytte vådområder med rigt fugleliv

10 Projektorganisering og dialog zGrønne råd, koordinationsforum, jordfordelingskommisioner etc. zBorgerinddragelse - mere lokal aktørbaseret planlægning som f.eks naturgenopretning, indsatsplaner … lokalplaner i det åbne land ??

11 Projektorganisering ? Er der alternativer til den traditionelle fag-opdeling og kontorstruktur ?

12 Hierarki eller projekt

13 Hvad betyder noget ? zPolitisk vilje zOrganisationsstruktur zFaglig viden zPlanlægningskom- petence

14 Krav til organisationen fremover zEffektivitet zKvalitet zFleksibilitet zOmstillingsevne zDemokratisk fundament

15 Fordelene for amtets folk zStørre udfordringer zArbejdsglæde zKompetenceløft zMedbestemmelse

16 Konklusion zHelhedsorientering zflere tværgående projekt-typer zmere dialog-baseret


Download ppt "Natur- og miljøhensyn i en stadig mere kompleks verden Per Christensen Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google