Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Projektgruppe: DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen GEUS: Erik Nygaard,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Projektgruppe: DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen GEUS: Erik Nygaard,"— Præsentationens transcript:

1 Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Projektgruppe: DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen GEUS: Erik Nygaard, Henrik Vosgerau, Carsten S. Jacobsen, Vibeke Erntsen

2 Koncept for Udpegning af særligt Pesticid-følsomme Arealer (KUPA) Amterne skal udpege pesticidfølsomme arealer = zonering Vidensgrundlag mangler

3 Fra almindelige jorddata til udvaskning Pesticidudvaskning Jorddata Koncept Afgrænsninger: Områder med grundvandsdannelse Regelret anvendelse af pesticider Fokus på jordens iboende egenskaber I første omgang fokus på sandjord

4

5 Beregning af sorption, nedbrydning og hydraulik v.h.a. almindelige jorddata Pesticidudvaskning Jorddata Hyd Sorp Nedbryd Koncept

6 Gruppering af pesticider Pesticidudvaskning Jorddata Gruppering af pesticider Hyd Sorp Nedbryd Koncept

7 Karakteristiske egenskaber for pesticider Sorption Nedbrydning Metribuzin MCPAGlyphosat Methyltriazinamin LAV HØJ

8 Indsamling af data fra den umættede zone

9 Sammenhæng mellem overordnede parametre og jorddata Sorption Nedbrydning Hydraulik Org. stof pH Tekstur. Fe Al Densitet Tykkelse umættet zone Tykkelse muldlag Netto nedbør xxxxx xx x x x xx x x xx x x xx

10 Målt mættet hydraulisk ledningsevne

11 MCPA: Sorption på Kupa datasættet 431 prøver 89% variation forklaret Anvendte variable: C total:stor betydning Tekstur:lille betydning pH:medium betydning

12 Modellering af udvaskning Pesticidudvaskning Jorddata Gruppering af pesticider Modellering Hyd Sorp Nedbryd Delkoncept

13 Kvadratnetsprofiler Sandede kvadratnetsprofiler der indgår i modelleringen

14 Udvaskning af Metribuzin for alle kvadratnetspunkter Kvadratnetspunkter Normaliseret koncentration i 1m

15 Statistisk analyse: Er der sammenhæng mellem jorddata og høj udvaskning ? Organisk stof ? pH ? Jern ? Aluminium ? Umættet zone ? Ler ? Silt ? … Kvadratnetpunkter Grænseværdi Pesticidudvaskning

16 Geografisk zonering Pesticidudvaskning Jorddata Gruppering af pesticider Modellering Hyd Sorp Nedbryd Delkoncept Kortlægningsområde

17 Kvadratnetpunkter Grænseværdi Pesticidudvaskning Kvadratnetpunkter Grænseværdi Pesticidudvaskning Umættet zone > x m Nettonedbør > y mm 1. Trin: Kortlægning af potentielt sårbare arealer

18 c-tot < x og pH < y og Ler u Kvadratnetpunkter Grænseværdi Pesticidudvaskning Særlig sårbar 2. Trin: Detaljeret kortlægning af de potentielt sårbare arealer

19 Geologi Geofysik Pedologi Databaser Målinger i felten Kortlægnings- område Jorddata

20 Detaljeret kortlægning: EM38 kombineret med små boringer, flyfotos og jordartskort Boringer

21 Pesticidudvaskning Jorddata Modellering Hyd Sorp Nedbryd koncept Kortlægningsområde Gruppering af pesticider Udvaskningskritiske værdier ?Variabilitet ? Kortlægning i praksis ? Validering på test-marker Samme jorddata der styrer udvaskningen for alle pesticider ? Hvad mangler endnu ?

22 KONKLUSION Sandsynligt at der kan udpeges sandjordsarealer med særlig pesticidudvaskningsrisiko Trinvis zonering potentielt sårbare arealer detaljeret kortlægning af betydende jordparametre


Download ppt "Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Projektgruppe: DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Sven Elsnab Olesen GEUS: Erik Nygaard,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google