Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

” Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet gør ikke.”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "” Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet gør ikke.”"— Præsentationens transcript:

1 ” Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet gør ikke.”

2 Præsentation

3 Ny læring, pædagogik og praksis Data og kortportal Trindeling Metode Fag og tværfaglighed Små forskere, planlæggere og eksperter GIS i folkeskolen Best Practice med GIS Fremtiden Oversigt

4 Ny læring, pædagogik og praksis

5 Data og kortportal

6 Trindeling GIS- integration Undervisning ”i” GIS Undervisning ”med” GIS Undervisning ”om” GIS Undervisning ”gennem” GIS IT-perspektivet KULTURTEKNIKUNDERVISNINGS- MIDDEL KRITISK FORSTÅELSEMEDIE Formål med undervisningen ”VIDE HVORDAN””VIDE HVAD””VIDE HVORFOR””HVORDAN FANDT JEG UD AF AT” Undervisning- ens indhold KURSUSFORMENLÆSEPLANS- INDHOLDET I DIVERSE FAG GIS SOM SELVSTÆNDIG LÆSEPLANSINDHOLD LÆREPROCESSER – LÆRING VED REFLEKSION OVER EGEN HANDLING Typisk målformulering KVANTITATIVEKUNDSKABERUDARBEJDES I FÆLLESKAB MELLEM LÆRER OG ELEV UD FRA FORMÅLSPARAGRAF MÅLFORMULERING FOR LÆRERPROCESSEN ER INDIVIDUEL EFTER ”MÅL OG EVALUERING” Pædagogisk orientering DANNELSE SOM ”NORM” el ”STANDART FOR FÆRDIGHEDER DANNELSE SOM ”NORM” el ”STANDART” FOR KUNDSKABER DANNELSE SOM DEMOKRATISK DANNELSE DANNELSE – EVNE TIL AT SKIFTE PERSPEKTIV - FORANDRINGSKOMPE TENCE

7 Metode 1. Læreren afgører i samarbejde med eleven, hvad der skal arbejdes med 2. Læreren tilrettelægger øvelser inden for de værktøjer i GIS der skal anvendes i projektet 3. Læreren og eleven udarbejder i fælleskab lister el. skemaer til indsamling af data 4. Eleverne indsamler data. (Dette kan være færdige data, fra andre f.eks. professionelle) 5. Dataene bearbejdes til at kunne kobles til ArcView 6. Dataene omformes til shape-filer og justeres layoutmæssigt 7. Eleverne åbner, tilføjer og laver nye temaer i ArcView, kobler egne data med eksisterende 8. Eleverne analyserer, opstiller hypoteser, sammenligner, efterprøver og vurderer 9. Eleverne fremlægger deres resultater, får spørgsmål og respons i klassefællesskabet 10. Forløbet evalueres og nye problemfelter opstilles

8 Fag og tværfaglighed

9 Små forskere, planlæggere og eksperter

10 GIS i folkeskolen

11 Best Practice med GIS

12 Tak for opmærksomheden! Matilde Lissau Lærer og GIS-redaktør for folkeskoleområdet i Geografforlaget www.skolegis.dk www.geografforlaget.dk/elearngis


Download ppt "” Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet gør ikke.”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google