Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny regulering – konsekvenser for investeringspolitikken Børsmæglerforeningens årsmøde, 9. marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny regulering – konsekvenser for investeringspolitikken Børsmæglerforeningens årsmøde, 9. marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO."— Præsentationens transcript:

1 Ny regulering – konsekvenser for investeringspolitikken Børsmæglerforeningens årsmøde, 9. marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO

2 “The crisis was avoidable and was caused by: Widespread failures in financial regulation, …” * ) *) Financial Crisis Inquiry Commission

3 Pendulet svinger mod mere regulering 3 Deregulering Regulering ?

4 Regulering/deregulerings-cyklus Krise Øget regulering Deregulering Ro Krise glemmes Fremgang Øget risikotagning

5 ”Omfavn” reguleringen  To tilgange til regulering: Bekæmp den – eller omfavn den  Den danske pensionssektor valgte at omfavne reguleringen  Kommet relativt godt gennem de seneste års tumult og faldende renter  I Holland valgte pensionssektoren at bekæmpe reguleringen  Mange hollandske pensionskasser insolvente  Svækket mulighederne for at tjene penge fremadrettet

6 ATP’s investeringsstrategi formet af reguleringen 6 20012002200920102013 Rødt lys regulering Markedsværdi opgørelse af garantier Solvens 1½ Benchmarking for levetids- forventninger Solvens II 2006 Dynamisk regel, som fastsætter risikobudget i forhold til bonuspotentialets størrelse 100% afdækning af pensions- forpligtelser i selvstændig afdækningsportefølje Anvendelse af forsikringsstrategier i den aktive forvaltning Afsætter 18 mia. kr. til længere levetid Ændrer investerings- strategi til risikobalanceret portefølje Nyt garantiprodukt – Pensions Opsparings Model (POM)

7 7 Investeringstilgang sikrer optimal brug af solvenskapital Mål:  Sikre højest mulig realværdi af de fremtidige pensioner Tilgang:  Afdækker ukompenserede risici  Afdækker renterisiko på pensionsgarantier i selvstændig afdækningsportefølje  Dynamisk risikobudget  Risiko tilpasses automatisk til størrelsen af reserverne  Risikospredning på risikofaktorer  Diversificerer aggressivt ved at allokere risiko mellem risikoklasser  Forsikringsstrategier mod store tab  Forsikrer mod udfald som kan påføre ATP’s reserver for store tab

8 Solvens II  Grundlæggende princip: Tilstrækkelig kapital til at bære investeringsrisici  Vil stramme kapitalkravene for pensionskasser  Overordnet set mener vi, at Solvens II vil forbedre  kapitalgrundlaget  beslutningsstruktur og risikostyring  gennemsigtighed og rapportering  Men der er områder, hvor vi er uenige i udmøntningen… 8

9 Uhensigtsmæssigheder ved Solvens II (QIS5)  Standardmodellen er alt for kompleks  Det er ikke muligt at afdække den rentekurve, som anvendes til at diskontere pensionsforpligtelserne  Dødelighed og levetid testes som relative ændringer. Denne tilgang forholder sig ikke til udgangspunktet for dødelighedsforventningerne  Og mange flere … 9

10 Hvad betyder Solvens II for ATP?  ATP er styret af ATP-loven, men har valgt frivilligt at være Solvens II compliant  Umiddelbart har overgang til Solvens II ingen betydning for ATP’s risikoprofil  ATP’s eksisterende risikomodel er mere restriktiv end Solvens II  ATP vil således ikke opleve behov for at reducere risikoen  ATP fortsætter med at afgive pensionsgarantier

11 11 ATP’s risikomodel – dynamisk regel Red light risk DKK 21bn 1% prob. of red light DKK 25bn Reserved by dynamic rule DKK 28bn Automatically adjusted to size of bonus potential ATP’s bonus potential Stress testing VaR

12 ATP styrer mere konservativt end Solvens II  ATP’s dynamiske regel indebærer et lavere risikoniveau end Solvens II (VaR 99,5 )  Individuelle reservekrav udgør ca. 60% af ATP’s interne kapitalkrav

13 Investeringerne i pensionskasserne er ”liability-driven”  Investeringsstrategien afhænger af pensionsproduktet  Tendens: markedsrenteprodukter, lavere garantirenter  Øger risikokapaciteten 13

14 Hvad betyder Solvens II for markedet?  To effekter trækker i hver sin retning  Strammere regulering  Ændring af pensionsprodukterne (markedsrente mv.) og meget forskellig implementering i de forskellige lande  Nettoeffekten for investeringsstrategier og værdipapirmarkederne derfor uklar…  Vi er stadig i en tidlig fase 14

15 Regulering som en udfordring  Menneskelig natur er ofte at følge ’business as usual’  Regulering kan fremme innovation  Nye, bedre og mere sikre produkter  Porteføljer med bedre egenskaber  Men vi skal også udfordre reguleringen  Påvirke områder, som oplagt ikke giver mening


Download ppt "Ny regulering – konsekvenser for investeringspolitikken Børsmæglerforeningens årsmøde, 9. marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google