Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsgruppen vedrørende skadestuevisitation og skadeklinik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsgruppen vedrørende skadestuevisitation og skadeklinik"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsgruppen vedrørende skadestuevisitation og skadeklinik

2 Arbejdsgruppens medlemmer
Kontorchef Rikke Skou Jensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge Bruno Melgaard Jensen, udpeget af praksisudvalget Kontorchef Poul Michaelsen, Primær Sundhed Overlæge Ole Mølgaard, udpeget af anæstesiologisk specialeråd Overlæge Bent Erling Lindblad, udpeget af ortopædkirurgisk specialeråd Oversygeplejerske Hanne Mark, sundhedsfaglig repræsentant fra Regionshospitalet Randers og Grenå Ledende overlæge Magne Juhl, sundhedsfaglig repræsentant fra Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup Ledende overlæge Per B. Thomsen, sundhedsfaglig repræsentant fra Regionshospitalet Enhed Vest Chefsygeplejerske Kirsten Bruun, chefsygeplejerske (Århus Universitetshospital, Århus Sygehus) Chefsygeplejerske Anna Birthe Sparvath, chefsygeplejerske (Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder) Cheflæge Christian Møller-Nielsen, cheflæge (Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter) Fuldmægtig Susanne Nyholm Andersen (sekretariat)

3 Arbejdsgruppens kommissorium
Kortlægge den nuværende skadestuevisitation samt aktivitet i Region Midtjylland Med udgangspunkt i dels erfaringer med de sygeplejerskebetjente skadeklinikker, dels Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dels lægevagtsorganiseringen i RM, beskrive mulige modeller for skadestuer/skadeklinikker antal, beliggenhed forventninger til fremtidige opgaver, aktivitet, optageområder bemanding visitation konsekvenser for f.eks. praksissektoren

4 Oversigt over eksisterende skadefunktioner i Region Midtjylland
Omfang Visitation Åbningstid Antal besøg i 2005 Antal besøg i 2006 Århus Universitetshospital Århus Sygehus (Nørrebrogade) Skadestue Visiteret Døgnåben 54.888 52.471 Regionshospitalet Randers 24.540 25.298 Regionshospitalet Horsens Uvisiteret 19.152 22.187 Regionshospitalet Silkeborg 17.386 17.787 Regionshospitalet Viborg 16.934 16.334 Regionshospitalet Herning 10.942 12.757 Regionshospitalet Holstebro 6.967 7.589 Regionshospitalet Skive Skadeklinik 08-23 1.177 6.278 Regionshospitalet Grenaa Skadestue/skadeklinik 6.461 6.070 Regionshospitalet Ringkøbing 08-18 1.540 1.550 Regionshospitalet Samsø 809 1.269 Regionshospitalet Odder 8-15 (mandag-fredag) 225 157

5 Eksisterende skadefunktioner:
Forskellig terminologi Forskellig sundhedsfaglig bemanding Forskellig åbningstid Forskellig visitation Men: Alle har gode erfaringer med egen amtsmodel!

6 Anbefaling vedrørende terminologi:
Tre gradueringer af skadebehandlingsfunktionerne på hospitalerne i Region Midtjylland: Århus Universitetshospital: Traumecenter Hospitaler med akutmodtagelse: Skadestue Hospitaler uden akutmodtagelse: Skadeklinikker Sammenhæng mellem betegnelse og fagligt indhold - ingen ”falsk varebetegnelse”!

7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende skadeklinikker:
Enig med Sundhedsstyrelsen i, at der kan være behov for skadeklinikker på hospitaler uden akutmodtagelse Lægefaglig back-up (minimum autorisation til selvstændigt virke) Bemandes med behandlersygeplejersker Skal være visiterede Adgang til visse diagnostiske faciliteter Åbningstid efter behov

8 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende visitation:
Adgang til skadestuer og skadeklikker kræver visitation. I praksis indebærer dette, at borgerne ikke kan henvende sig direkte på en skadestue eller skadeklinik. Visitation til skadestue eller skadeklinik kan teoretisk set foregå via egen læge, vagtlæge og specialuddannede visitationssygeplejersker. Arbejdsgruppen har ikke nået at skabe enighed om en ensartet visitationsmetode for Region Midtjylland. En del af arbejdsgruppen anbefaler, at visitation udelukkende gennemføres via egen læge eller vagtlæge. En anden del af arbejdsgruppen anbefaler, at visitation tillige kan foretages via specialuddannede visitationssygeplejersker. Behov for yderligere samarbejde mellem egen læge, vagtlæge og skadestue eller skadeklinik.

9 Klinikforum anbefaler:
Mulige modeller for skadeklinikker: Større hospitaler uden akutmodtagelse: - skadeklinik med behandlersygeplejerske - lægefaglig back-up fra hospitalsansatte (special)læger hele døgnet Mindre hospitaler uden akutmodtagelse: - lægefaglig back-up fra hospitalsansatte læger med ”autorisation til selvstændigt virke” i dagtid, og eventuelt vagtlæger fra kl. 16 til ca. kl. 22 i relation til vagtlægekonsultation

10 Klinikforum anbefalinger vedrørende visitation:
Ens procedure i hele Region Midtjylland Visitation via læge eller sygeplejerske under lægelig instruks Dagtid: - telefonisk henvendelse til egen praktiserende læge eller sygeplejerskebetjent skadevisitation Aften/nat: - telefonisk henvendelse til vagtlæge eller syge- plejerskebetjent skadevisitation - vagtlæge og sygeplejerske placeres i samme fysiske rammer for at sikre koordinering Borgerne i det tidligere Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Vejle Amt får derved udvidet mulighederne for visitation til skadestue/skadeklinik via sygeplejerskebetjent skadevisitation.

11 Behandling af skader: Skadestuer findes udelukkende på hospitaler med akutmodtagelse Skadeklinikker findes på nogle eller alle hospitaler uden akutmodtagelse - men altid med lægefaglig back-up Egen læge og vagtlæge kan fortsat behandle mindre skader. I vagttiden kan disse ydelser fra vagtlægen foregå i vagtlægekon-sultationen på et hospital og med støtte fra behandlersygeplejerske


Download ppt "Arbejdsgruppen vedrørende skadestuevisitation og skadeklinik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google