Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af Lærerintra

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af Lærerintra"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af Lærerintra
information arbejdsgang kursus support Nordvestskolen Tommy Sørensen©

2 Implementering af SkoleIntra i hverdagen
De IT-strategiske overvejelser og beslutninger er udmeldt og på plads (skoleledelsen) Minimalmodel for at komme i gang Nordvestskolen Tommy Sørensen©

3 Implementeringsplan/milepæle Udmelding om hvem gør hvad hvorfor
Information Implementeringsplan/milepæle Udmelding om hvem gør hvad hvorfor Nordvestskolen Tommy Sørensen©

4 Forslag til overordnet Handleplan
Årstal (anføres af skolen) Måned Vejl. tidshorisont Aktivitet 2005 Marts/april 2 mdr. Indkøb af systemet Administratorkurser Administrationen overfører data Administratorerne bliver fortrolige med systemet Forankringsteam udpeges August til oktober Efter uge 42: Forankringsteam på kursus 1 md. Booking: Fælles ressourcer oprettes (nogle) Struktur i dokumentarkivet Vigtige dokumenter overføres Dokumentskabeloner tilpasses, hvis skolen vil bruge dem Overvej menustruktur Skolebestyrelsen orienteres Resten af Forankringsteamet på kursus Det gør en stor forskel når PersonaleIntra præsenteres, at der er indhold. Derved er det meget nemmere at se PersonaleIntra som et relevant og nyttigt værktøj. Det betyder meget for det videre arbejde og implementering. Kursus i PersonaleIntra for skolens personale. Afholdes af Forankringsteamet Personalemøde om SkoleIntra Sidemandskurser for personalet i brugen af PersonaleIntra. Afholdes af Forankringsteamet (Bilag 2) 6 mdr. PersonaleIntra benyttes og personalet bliver fortrolig med som et minimum de nævnte faciliteter i den vejl. huskeliste (Bilag 1) Status på PersonaleIntra (så langt som skolen er kommet på nuværende tidspunkt) PersonaleIntras evalueringsværktøj benyttes evt.. Kurser i ElevIntra for skolens personale. Afholdes af Forankringsteamet

5 Forslag til overordnet Handleplan
Årstal (anføres af skolen) Måned Vejl. tidshorisont Aktivitet 2 md. Personalemøde om ElevIntra Sidemandskurser for personalet i brugen af ElevIntra. Afholdes af Forankringsteamet (Bilag 2) ElevIntra igangsættes med baggrund i de planer og mål de enkelte skoler/afdelinger/teams opstiller Umiddelbart herefter orientering om ElevIntra til forældre. Vigtigt, at relevant materiale kan fremvises her. 6 mdr. ElevIntra benyttes 1 md. Status på ElevIntra PersonaleIntras evalueringsværktøj benyttes evt..

6 Opstart i organisationen
Datoer udmeldes – fra den dato bruges/bruges ikke Reservationssystem Mødekalender Opslagstavle Nyhedsarkiv Vikarskema Postsystem Tommy Sørensen©

7 Kursus Klæd folk på inden!!! Administratorkursus
– leder, sekretær, skolebibliotekar, Pædagogisk IT-tilsyn Brugerkursus – superbruger, ressourceperson Minikurser/egne kurser/sidemandsoplæring – skolens personale Nordvestskolen Tommy Sørensen©

8 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – kom godt i gang – for administratorer
Endagskursus. Kurset er for dem, der skal være administrator på SkoleIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til sammenhængen mellem de forskellige moduler i SkoleIntra Kendskab til, hvordan man udfører og planlægger daglig drift, vedligehold og administration Kendskab til og overblik over de forskellige funktioner og værktøjer i SkoleIntra Mod på og lyst til at komme i gang med at bruge SkoleIntras muligheder for koordination, plan-lægning, samarbejde og videndeling. Indhold SkoleIntra rummer en lang række funktioner, der kan være med til at forenkle og smidiggøre de daglige rutiner og opgaver i forbindelse med lærerarbejdet. På kurset skal vi bl.a. arbejde med: Import af data Brugertyper og -rettigheder Tilpasning og vedligeholdelse af LærerIntra, Skoleporten og ElevIntra Administrators rolle på ElevIntra og Skoleporten. Tommy Sørensen©

9 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – inspirationskursus for ledere
Halvdagskursus. Kurset er for ledere på skoler, som har SkoleIntra eller overvejer at anskaffe SkoleIntra. Formål SkoleIntra er et arbejdsredskab, som personalet i dag anvender, både i den pædagogiske praksis og som videndelingsværktøj. Formålet med kurset er at demonstrere en række muligheder, som ledere har i SkoleIntra. Indhold På kurset får du et godt overblik over muligheder og funktioner i LærerIntra set fra lederens synsvinkel. Kurset sætter bl.a. fokus på: Kommunikations- og informationsmuligheder i SkoleIntra SkoleIntra og ledelsen SkoleIntra i organisationen, herunder de administrative arbejdsgange Rollefordeling. Tommy Sørensen©

10 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – for kontorets personale
Halvdagskursus. Kurset er for sekretærer og andet kontorpersonale, der har forskellige opdaterings- og formidlingsopgaver på SkoleIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til sammenhængen mellem de forskellige moduler i SkoleIntra Kendskab til og overblik over de forskellige informations- og koordinationsmuligheder i SkoleIntra. Indhold SkoleIntra rummer en lang række funktioner, der kan være med til at forenkle og smidiggøre de daglige rutiner og opgaver på skolen. På kurset skal vi bl.a. arbejde med: Import af data Opslagstavlen Dokumentarkivet Oprettelse af lærerteam, klasselærere, forældreråd og skolebestyrelse. Tommy Sørensen©

11 Kursusplanlægning til Skoleintra Skoleporten – kom godt i gang
Kurset er for dem, der skal i gang med at bruge SkoleIntras modul "Skoleporten". Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til de design- og tilpasningsmuligheder, der ligger i Skoleporten Mod på og lyst til at komme i gang med at udnytte mulighederne i Skoleporten. Indhold Skoleporten kan tilpasses skolens behov på mange måder. På kurset skal vi bl.a. arbejde med: Forsidetyper Layout og design Menustruktur Forskellige informationsmuligheder. Tommy Sørensen©

12 Kursusplanlægning til Skoleintra LærerIntra – kom godt i gang
Halvdagskursus. Kurset er for dem, der skal i gang med at bruge LærerIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til sammenhængen mellem de forskellige moduler i SkoleIntra Kendskab til og overblik over de forskellige funktioner og værktøjer i LærerIntra Mod på og lyst til at komme i gang med at bruge LærerIntras muligheder for koordination, planlægning samarbejde og videndeling. Indhold LærerIntra rummer en lang række funktioner, der kan være med til at forenkle og smidiggøre de daglige rutiner og opgaver i forbindelse med lærerarbejdet. På kurset skal vi bl.a. arbejde med: Kalender- og reservationsystemet Fotoalbum Samlemapper Klasselog "Min forside". Tommy Sørensen©

13 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – brugerkursus for SFO-personale
Halvdagskursus. Kurset er for SFO-personale, der skal i gang med at bruge SkoleIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til sammenhængen mellem de forskellige moduler i SkoleIntra Kendskab til og overblik over de forskellige funktioner og værktøjer i LærerIntra Mod på og lyst til at komme i gang med at bruge SkoleIntras muligheder for koordination, planlægning, samarbejde og videndeling. Indhold SkoleIntra rummer en lang række funktioner, der kan være med til at forenkle og smidiggøre de daglige rutiner og opgaver på skolen. På kurset skal vi bl.a. arbejde med: Kalender- og reservationssystemet Fotoalbum Samlemapper Beskedsystemet "Min forside". Tommy Sørensen©

14 Kursusplanlægning til Skoleintra ElevIntra og Forældreintra – hvordan kommer jeg i gang?
Endagskursus. Kurset er for dem, der gerne vil i gang med at bruge ElevIntra i en pædagogisk sammenhæng og udnytte de nye samarbejdsformer mellem skole og hjem, som ForældreIntra åbner op for Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til, hvordan man kan integrere it i undervisningen ved at anvende ElevIntra Mod på og lyst til at bruge de pædagogiske muligheder, der ligger i ElevIntra Kendskab til, hvordan man kan anvende de nye samarbejdsformer, som ForældreIntra tilbyder. Indhold På kurset får du et godt overblik over muligheder og funktioner i ElevIntra og ForældreIntra. Vi skal fx arbejde med: Logbog Samlemapper Webavis Websider Arbejdsrum. Herudover administration af din klasses ElevIntra og ForældreIntra. Tommy Sørensen©

15 Kursusplanlægning til Skoleintra ForældreIntra – kom godt i gang
Halvdagskursus. Kurset er for dem, der skal i gang med at bruge ForældreIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til sammenhængen mellem de forskellige moduler i SkoleIntra Kendskab til og overblik over de forskellige funktioner og værktøjer i ForældreIntra Mod på og lyst til at anvende de nye samarbejdsformer, som ForældreIntra tilbyder. Indhold På kurset får du et godt overblik over de forskellige samarbejdsmuligheder i ForældreIntra. Vi skal fx arbejde med: Tilpasning af ForældreIntra Meddelelser Beskedsystemet Fotoalbum Elektronisk tilmeldingsblanket. Tommy Sørensen©

16 Kursusplanlægning til Skoleintra ElevIntra – eleven som producent
Eftermiddagskursus. Kurset er for dem, der gerne vil i gang med at inddrage ElevIntra i din daglige pædagogiske praksis Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til, hvordan man kan integrere it i undervisningen ved at anvende ElevIntra Mod på og lyst til at udnytte de muligheder, der ligger i ElevIntra. Indhold ElevIntra rummer et virtuelt læringsrum i form af en række værksteder. På kurset arbejder vi med de pædagogiske muligheder, fx: Webavis Websider Spørgeskema Arbejdsrum. Tommy Sørensen©

17 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – evaluering i den daglige pædagogiske praksis
Eftermiddagskursus. Kurset er for dem, der gerne vil i gang med at anvende evalueringsmulighederne i SkoleIntra. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til, hvordan man kan integrere evalueringsværktøjer i undervisningen ved at anvende SkoleIntra Mod på og lyst til at udnytte de evalueringsmuligheder, der ligger i SkoleIntra. Indhold SkoleIntra indeholder forskellige funktioner, som støtter elever og lærere i at udvikle en evalueringskultur. Kurset sætter fokus på logbogs-, portfolio- og evalueringsmulighederne i LærerIntra og ElevIntra. Vi skal bl.a. arbejde med: Præsentationsmapper Elevlogbog Udviklingsplaner Klasselog. Tommy Sørensen©

18 Kursusplanlægning til Skoleintra SkoleIntra – fleksibel skemalægning
Eftermiddagskursus. Kurset er for dem der skal i gang med at bruge SkoleIntras modul til fleksibel skemalægning. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne: Kendskab til redigeringsmulighederne i skemamodulet Kendskab til forskellige brugeres rettigheder i forbindelse med redigering af skemaerne Mod på og lyst til at komme i gang med at redigere skemaer med SkoleIntra. Indhold SkoleIntras skemamodul giver lærere og team mulighed for selv at planlægge skoleårets forløb ved at redigere i de skemaer, der er importeret til SkoleIntra. På kurset skal vi arbejde med: Forskellige skematyper Skemaets samspil med ugeplan og hold. Tommy Sørensen©

19 Kursusplanlægning til Skoleintra
ElevIntra – hvordan kommer jeg i gang? Nyhed(3 timers) SkoleIntra – kom godt i gang med elevplaner Nyhed(3 timers) SkoleIntra – skab overblik, når du skriver Nyhed  (3 timers) Jeres eget kursus lokalt tilpasset Tommy Sørensen©

20 Tilmelding www.skoleintra.dk/kurser/index.html hjemmesider:
Tilmelding, kursuskatalog, forslag til nye kurser og yderligere information – kontakt gerne: UNI•Cs kursussekretariat Tlf.: hjemmesider: Tommy Sørensen©

21 Support/Vejledninger
Ressourcepersoner i organisationen I systemet - Elektronisk vejledninger med udførlig forklaring til alle funktioner – klikke sig direkte hen til relevante afsnit - vejledninger til lærerintra, Elevintra for elever, Elevintra for lærere, Forældreintra, skoleporten Nordvestskolen Tommy Sørensen©

22 Opstart i organisationen
Datoer udmeldes – fra den dato bruges/bruges ikke Reservationssystem Mødekalender Opslagstavle Nyhedsarkiv Vikarskema Postsystem Resten kommer af sig selv!!!!! Nordvestskolen Tommy Sørensen©

23 Forslag til huskeliste ”Husk, hver dag i PersonaleIntra”
- du skal En gang dagligt En gang ugentlig I fremtiden Kigge på frontsiden fx vikarnyheder, beskeder, skemaændringer, aktiviteter og opslagstavlen Skrive ugeplaner som tillæg til skemaet, når det er nødvendigt – skiftetøj, stor madpakke ekskursion, projekt m.m. Lægge fællesdokumenter i arkivet fx mødereferater, udvalgsarbejder m.m. Skrive alle aktiviteter ind i aktivitetskalenderen i god tid. Bruge booking til ressourcer m.m. (PlanBook bruges til booking af lokaler) Kigge efter referat fra SU, pæd. råd. Pæd. udvalg m.m. Senest den 1/1 – 2006 som klasselærer oprette en logbog for klassen, som du og klassens lærere skal skrive i. Søge oplysninger om skemaer, kalender, klasselister m.m. Skrive vikaropgaver ved planlagt fravær Bruge vikarmodulet til vikaropgaver Se din Skolekom Alle Skolekom s skal være besvaret Ud over ovennævnte krav skal du via kurser, åbent hus og superbrugerne inspireres til at anvende: Skolens fotoalbum Samlemapper Og hvad du ellers selv har brug for

24 Skoleintra i hverdagen
er den naturlige platform administrative work-flow/rollefordeling mødeplanlægning og aktiviteter reservationer indarbejdes i arbejdsbeskrivelser Nordvestskolen Tommy Sørensen©

25 work-flow fra en webmaster til vi er alle webmasters
gennemgang af arbejdsgange rollefordelinger eks. infoseddel, dagsorden, referater, opslag, nyhed, reservation, vikardækning/skemaændringer Kommunikation/ -politik fil/mappestruktur postlistefunktionen Nordvestskolen Tommy Sørensen©

26 Dokumentation Årsplaner Ugebreve
Årgangsteam: mødeplanlægning, dagsorden, referater Klasselog (konferencer) Dagbøger Nordvestskolen Tommy Sørensen©

27 En fortsat udviklings- og uddannelsesproces, som der skal forholdes til i forhold til organisationen og hvor den er på det givne tidspunkt Nordvestskolen Tommy Sørensen©

28 ? Nordvestskolen Tommy Sørensen©


Download ppt "Implementering af Lærerintra"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google