Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kombi-biblioteker en ny mulighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kombi-biblioteker en ny mulighed"— Præsentationens transcript:

1 Kombi-biblioteker en ny mulighed
Lokale strategier Ved Bente Buchhave Bente Buchhave

2 Biblioteket – en kulturel komponent
Identificerer og løfter samfundsmæssige opgaver (kvalitet) 2. Udvikler lokale platforme med appel til borgerne/grupper af borgere 3. Styrker kontakten til borgerne via den proaktive medarbejder (jf. Roy Langer i ”Kogebogen”) Bente Buchhave

3 Kultur - tilslutning til omverdenen
Kunst, kulturarv, amatørteater Kulturevents, kulturturisme Foreninger, aftenskoler, forsamlingshuse Idræt, friluftsliv Sundhed, forebyggelse Pædagogik, læring Mad (jf. Kulturpolitik på tværs – netværksstyring i det senmoderne samfund) Bente Buchhave

4 ny dialog om funktion og indhold
Kombi-biblioteker ny dialog om funktion og indhold Opretholdelse af institutionskulturer Hvordan 1+1 kan forblive 1+1 En faglig diskussion Merværdi – relevans fra et borgerperspektiv Hvordan bliver mere end 3 Dialog - interessenter Bente Buchhave

5 Forståelser - mellem hukommelse og fantasi
Barndommens fællesbibliotek - langt ude på landet - få åbningstimer Fantasi Kulturhus By-filial Oplands-filial Idébutik/biblioteks-satellit BLIK, Mosaikken… Bente Buchhave

6 Kogebogen - velkommen i køkkenet
Flere ”kokke” – vores opskrift politiker, forvaltningschef, institutionsleder- og medarbejder, forsker Vigtige ingredienser og betingelser Lokal variation identitet: mission, vision, strategier Bente Buchhave

7 Aktualisering - ydre og indre pres
Ny kommunal struktur (skole-, biblioteksstruktur) Nærhed (geografisk, teknologisk, kulturel jf. KL) Institutionernes strategier og modeller (pejlemærker fx AKF 2004) Udvikling – nye roller og opgaver i lokalsamfundet mellem hukommelse og fantasi Bente Buchhave

8 Merværdi - i et integreret bibliotek
En kvalitativ og relevant kulturel service – hele befolkningens fritidsbehov, uddannelse/profession Øget tilgængelighed, nye initiativer og formidlingsstrategier Synergi: foreninger, institutioner, borgere Bente Buchhave

9 Forudsætninger for merværdi
Et kulturelt mandat Bidrager til byrådets fælles vision for kommunen Indgår i forvaltningens og institutionernes langsigtede strategi Politisk vision, prioritet og opbakning til udvikling af kombi-biblioteket Bente Buchhave

10 Yderligere information
Bibliotekarforbundet (www.bf.dk) Danmarks Biblioteksforening (www.dbf.dk) Danmarks Skolebibliotekarer (www.skolebib.org) Kommunernes Skolebiblioteksforening (www.ksb.dk) Det integrerede bibliotek: nye roller til skolen og biblioteket (2005) Bente Buchhave


Download ppt "Kombi-biblioteker en ny mulighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google