Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28-03-2015 Forældremøde 8. klasse Orientering om Vejledning & UEA-undervisning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28-03-2015 Forældremøde 8. klasse Orientering om Vejledning & UEA-undervisning."— Præsentationens transcript:

1 28-03-2015 Forældremøde 8. klasse Orientering om Vejledning & UEA-undervisning

2 28-03-2015 Vejlednings- og UEA-aktiviteter Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” i Frederiksborgcentret Uddannelsessystemet Introduktionskurser Informationssøgning Vejledningssamtaler Uddannelsesplan Diskussioner om forskellige emner Arbejdsmiljø/Fritidsjob

3 28-03-2015 Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” Forberedelse af messen (Uddannelsessystemet, elevernes interesser m.m.) Besøg på messen (en af dagene 2.-4. oktober) Efterbehandling og evaluering af messen Læs mere om messen på forældreintra

4 28-03-2015 Informationssøgning Eleverne skal i løbet af 8. klasse lære at søge oplysninger på Internettet om job og uddannelse. UU-Øresund har udarbejdet materiale hertil. Det vil primært handle om flg. hjemmesider: www.ug.dk (Den nationale vejledningsportal) www.ug.dk www.genvej.nu (Uddannelsesmuligheder i Region Hovedstaden) www.genvej.nu www.uuoresund.dk (UU-Øresunds hjemmeside) www.uuoresund.dk www.evejledning.dk ( ring, sms eller chat med en vejleder) www.evejledning.dk www.efterskole.dk

5 28-03-2015 UEA-undervisning Arbejdsmiljø Foruden informationssøgning er arbejdsmiljø et andet meget vigtigt emne. Mange elever får i løbet af 8./9. klasse et fritidsjob, og det er vigtigt at elev og forældre har godt kendskab til reglerne. Så vidt muligt kommer der en gæstelærer fra LO. Eleverne får foldere med hjem, så I forældre kan læse om de forskellige regler og jeres ansvar.

6 28-03-2015 Introduktionskurser uge 15 2013 I 8. klasse skal alle elever være på 2 forskellige ungdomsuddannelser i 2 + 2 dage. Muligheder: 2 erhvervsuddannelser 2 gymnasiale uddannelser 1 erhvervsuddannelse + en gymnasial uddannelse

7 28-03-2015 Introduktionskurser fortsat Procedure: UU-vejlederen orienterer om formål og indhold af introkurserne, eleverne får en folder med hjem. Eleverne læser på www.brobygning.net om de forskellige tilbud.www.brobygning.net Eleverne kommer til 1. vejledningssamtale, hvor vejleder og elev taler om hvilke kurser, der er mest relevante for den enkelte elev. Eleven afleverer tilmeldingsseddel underskrevet af forældre.

8 28-03-2015 Vejledningssamtaler Eleverne kommer til 2 samtaler med uu-vejlederen 1. samtale drejer sig meget om introkurser, mål for skoleåret og lidt om ønsker efter 9. klasse. 2. Samtale drejer sig om elevens udbytte af introkurserne, om eleven har opfyldt sine mål i de forskellige fag, ønsker for erhvervspraktik i 9. kl. og endelig om elevens foreløbige uddannelsesønske efter grundskolen.

9 28-03-2015 Uddannelsesplan Eleven arbejder med sin u-plan i www.minuddannelse.net www.minuddannelse.net Her skal eleven svare på en række spørgsmål og skrive, hvilken ungdomsuddannelse han/hun ønsker at starte på efter 9. klasse. Det kan også være 10. klasse. U-planen kan I som forældre læse og kommentere på.

10 28-03-2015 Klassekonferencer I foråret afholder skolen klassekonferencer med UU- vejlederen og 1-2 af klassens lærere. Elevernes faglige standpunkt, trivsel og uddannelsesønske gennemgås og der foretages en foreløbig vurdering af uddannelsesparathed. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem elevens uddannelsesønske og faglige, personlige og sociale indsats, kontaktes elev og forældre i slutningen af 8. kl. eller i starten af 9. kl., således at der kan lægges en plan for arbejdet i 9. klasse.

11 28-03-2015 Forældreinformation Husk at orientere jer på forældreintra, her vil uu-vejlederen ligesom lærerne lægge informationer. Gå engang imellem ind på UU-Øresunds hjemmeside, her kan I også læse om mange forskellige ting om uddannelse. www.uuoresund.dk

12 28-03-2015 Spørgsmål til uu-vejlederen Ring endelig til uu-vejlederen, hvis I er i tvivl om noget. I kan også bruge E-vejledning: www.evejledning.dkwww.evejledning.dk til at få svar på konkrete uddannelsesspørgsmål. Brug også www.ug.dk, der står stort set alt om uddannelse, efterskoler, udlandsophold m.m.www.ug.dk

13 28-03-2015 UU-Øresunds hjemmeside www.uuoresund.dk


Download ppt "28-03-2015 Forældremøde 8. klasse Orientering om Vejledning & UEA-undervisning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google