Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natura 2000 – status Landbrugets rolle i fremtiden Annette Pihl Pedersen, LRØ

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natura 2000 – status Landbrugets rolle i fremtiden Annette Pihl Pedersen, LRØ"— Præsentationens transcript:

1 Natura 2000 – status Landbrugets rolle i fremtiden Annette Pihl Pedersen, LRØ app@lro.dk

2 Sådan har vi gjort i LRØ ► I efteråret 2006 blev vi inspireret til at tage idéfasen op som et indsatsområde overfor LRØ’s foreningers medlemmer. ► Gennem hele 2007har vi haft temaet på dagsorden flere steder hvor vi har haft medlemmer til møde. Vi har holdt særlige informations- og idé møder med og for medlemmerne ► Vi har i LRØ-nyt skrevet artikler om emnet i alle numre i 2007 ► Medlemsforeningerne har været engageret sammen med andre foreninger i samme geografiske område i forhold til hhv miljøcentret i Ribe og Århus. Der er indsendt et fælles forslag til miljøcentret

3 Hvordan når vi målsætningen for naturen ► Bedrift – Vilkår i miljøgodkendelsen ► Opland Sø Opland til sø Vandløbl Fjord Opland til vandløb Opland til fjord Målsætning Vådområde

4 Hvad kan du gøre?

5

6

7

8

9 Virkemidler ► Bedrift – Vilkår i miljøgodkendelsen ► Opland Sø Opland til sø Vandløbl Fjord Opland til vandløb Opland til fjord Målsætning Vådområde

10 Hvad gør vi så videre… ► Det er jo ikke gjort med at sende et idékatalog til miljøcentrene og så tro at det løser alle problemerne ► Der er mange om buddet for at få deres idéer og hensyn ført ind i de endelige handleplaner som kommunerne skal lave ► Vi skal følge op – over miljøcentrene og overforkommunerne ► Fx er det vigtigt at det er miljøcentrene der foretager de overordnede prioritering om hvilken natur vi skal have og på bekostning af andre naturtyper ► Det er derefter vigtigt at kommunerne ikke bare laver urealistiske handleplaner men tager lodsejerne med på råd. MEN det kræver at DU er parat til at indgå i en positiv dialog

11 Idéer Mini vådområde Biogas Gylle separation Søer Fælles udnyttelse af eng Våde enge Energi pil Naturstier


Download ppt "Natura 2000 – status Landbrugets rolle i fremtiden Annette Pihl Pedersen, LRØ"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google