Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi i Vindervirksomheder Kapitel 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi i Vindervirksomheder Kapitel 2"— Præsentationens transcript:

1 Strategi i Vindervirksomheder Kapitel 2
Hvad er strategi ? Strategi i Vindervirksomheder Kapitel 2

2 Definition på strategi:
Nudansk ordbog def: ”Planlæggelse og ledelse af militære operationer som helhed, spec. Af enhedernes bevægelse og udnyttelse af krigsmidlerne”. ”Overordnet tilrettelæggelse af fremgangsmåder”. SIV: ”Vejen til målet gennem et mønster af handlinger der skaber konkurrenceevne og merværdi”. Et mønster af virksomhedens Vision mission værdigrundlag Strategiske målsætninger og mål Strategier Handlingsplaner for at nå disse

3 God strategi: Konsistens: ingen indbyrdes modsætningsforhold mellem vision, mission, værdier osv. Realisme: Svær men opnåelig Fordele: skal sikre konkurrencemæssige fordele Forandringsbehov: sikre, at virksomheden løbende forandres i takt med udviklingen i eksternt og internt.

4 3 Kerneområder i arbejdet med strategi:
Strategisk analyse: reaktion på muligheder og trusler, anvendelse af interne styrker og svagheder, identifikation af nødvendige forandringer. Strategisk udvikling: Fastlæggelse af vision, mission og værdigrundlag, opstilling af strategiske målsætninger og mål, strategier, handlingsplaner og fordeling af ressourcer. Strategisk Implementering: Operationalisering af vejen til målet, kommunikation, måling

5 Den røde tråd i strategi

6 Strategisk ledelse

7 Strategiprocessens design

8 Den grundige strategiproces
Fordele: Total overblik over virksomheden Mulighed for at konstatere om de opstillede strategiske mål opnås. Sammenfatning af krav til de interne ressourcer Medarbejderne kan følge med i strategien via en klar strategiplan. Ulemper: en del af arbejdet spildes undervejs fordi omverdenen forandres undervejs.

9 Strategiprocessens design

10 Den handlekraftige strategiproces
Fordele: Passer godt ind hos mange virksomheder Tager hensyn til menneskelige aspekter Løbende læring af strategiske situation og fleksibel Implementering integreret idet nogle strategier prøves af i forbindelse med udvikling af strategien. Ulemper: Ikke alt strategisk ledelsesarbejde kan lægges ud til enheder tæt på markedet og kunder. Ressourceallokering kræver centralt overblik. Virksomheder med lange udviklingsforløb kræver at processen på et tidspunkt fryses fast. Ledelsens styring vil være nemmere når der ligger en plan forud for forløbet.

11 Strategiprocessens design
Politbureauet: central styring og grundighed i planlægning - få personer involveret i processen. God ved turnaround. Perestrojka: topstyret proces - top-down men med handlekraft. Supertankeren: deceltral proces - ledelsen involverer alle led i virksomheden. Spaghetti: Alle opsøger forandringer og handling i forhold til lokale informationer. I praksis ofte en blanding.

12 Strategiprocessens design

13 Strategiprocessens design
fortsat

14 Valg af strategiproces
Afhængig af situationen: Virksomheder med stabile interne og eksterne miljøer bør anvende det grundige design. Virksomheder med foranderlige miljøer internt og eksternt bør anvende det handlekraftige design. - men som nævnt ofte en blanding...


Download ppt "Strategi i Vindervirksomheder Kapitel 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google