Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne
Styregruppemøde #1 KL tirsdag d. 3. september 2013 Det er muligt at ændre tekst i sidefod. Det gør du at ved at klikke på ’Indsæt' i menuen. Klik på 'Sidehoved eller Sidefod' Skriv herefter din tekst i feltet 'Sidefod’ Klik 'OK'

2 Dagsorden 1. Velkommen, mål og roller
Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2. Hvad er FMK Birgitte Drewes, NSI 3. Integrationsprojektet til FMK Morten Thomsen, Devoteam (KL's konsulent) 4. Implementeringsprojektet Poul Erik Kristensen, KL 5. Eventuelt

3 Velkommen, mål og roller
Præsentationsrunde Mål med projektet Svært tværsektorielt projekt Forventninger til styregruppen

4 Tværkommunal organisering
KL direktør (formand) KL centerchef Ledelsesrepræsentanter fra 5 kommuner (en per region) NSI Danske Regioner Medcom 3 EOJ-leverandører National FMK bestyrelse Styregruppe for programmet KL programchef Medcom projektleder Ekstern konsulent Ledelsen for programmet KKR Digitali-serings-netværket Styring & monitorering Implemen-tering & læring Leverandør forum Repræsentanter fra de 3 EOJ-leverandører Kommuneprojekter Teknisk og organisatorisk implementering i alle kommuner Udbredelses-konsulenter hos Medcom

5 Dagsorden 1. Velkommen, mål og roller
Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2. Hvad er FMK Birgitte Drewes, NSI 3. Integrationsprojektet til FMK Morten Thomsen, Devoteam (KL's konsulent) 4. Implementeringsprojektet Poul Erik Kristensen, KL 5. Eventuelt

6 Hvad er FMK Opbygning af FMK NSI's rolle Aktuel pressesag

7 Dagsorden 1. Velkommen, mål og roller
Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2. Hvad er FMK Birgitte Drewes, NSI 3. Integrationsprojektet til FMK Morten Thomsen, Devoteam (KL's konsulent) 4. Implementeringsprojektet Poul Erik Kristensen, KL 5. Eventuelt

8 Tidsplan for integrationsprojektet
Centrale FMK-system Testsystem og certificering Drift Aalborg-KMD Design Udvikling, test & certificering Pilotdrift Klar til udrulning Assens-Avaleo Design, udvikling, test & certificering Pilotdrift Klar til udrulning Hedensted-CSC Design Udvikling, test & certificering Pilotdrift Klar til udrulning Arkitektur og sikkerhed Afklaring Håndtering af digitale signaturer Sikkerhedsgateways Januar 2013 April 2013 Juli 2013 Oktober 2013 Januar 2014 April 2014

9 De største risici for integrations-projektet
”Løse recepter” Samarbejdspartnere bruger ikke FMK Medarbejdernes oplevede svartider Ændrede arbejdsgange Håndtering af digitale medarbejdersignaturer

10 www.kl.dk/fmk Generiske arbejdsgange med FMK
I samarbejde med pilotkommuner arbejder vi på ”Anbefalede arbejdsgange med FMK” Risikolog Spørgsmål-svar Specifikationer Begrebsdefinitioner

11 Dagsorden 1. Velkommen, mål og roller
Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2. Hvad er FMK Birgitte Drewes, NSI 3. Integrationsprojektet til FMK Morten Thomsen, Devoteam (KL's konsulent) 4. Implementeringsprojektet Poul Erik Kristensen, KL 5. Eventuelt

12 Plan for FMK implementering
Teknisk udrulning & organisatorisk implementering af FMK i alle kommuner ”Integrationsprojektet” Design Udvikling og test Pilot af-prøvning i 3 kom-muner Sidste rettel-ser Teknisk og organisatorisk implementering i én kommune, kan gennemføres på 3 måneder, som en sammenhængende proces, men kan også ses som en proces i to trin med en indledende teknisk implementering og en efterfølgende organisatorisk implementering Aveleo 100% 0% Mobilisering af teknisk udrulning og organisatorisk implementering CSC 100% 0% KMD 100% 0% MedCom: Grafisk virker den blå blok i højre side for stor- skal der sættes noget ind i den? Måske skal ordet ”milepæle” indgå- det giver sammenhæng til de 2 sidste slides 2012 2013 2014 2015 Forudsætninger: 1) Integrationsprojekt er afsluttet 2) ”Implementeringspakker” er udviklet og testet 3) Praktiserende læger og sygehuse bruger FMK korrekt M1: Teknisk udrulning er gennemført i alle kommuner M2: Organisatorisk implementering er gennemført i alle kommuner

13 Formål med mobilisering
Mobiliseringen handler om at få en række forudsætninger for FMK implementering på plads i løbet af 2013 Tre overordnede formål med mobiliseringen At gøre programmet ”Implementering af FMK i kommunerne” klart til igangsætning pr. 1/1-2014, herunder at lave en detaljeret implementeringsplan på baggrund af kommunernes parathed At skabe forudsætningerne for at kommunernes implementering af FMK kan gøres så enkel og effektiv som mulig med standardiserede arbejdsgange, drejebøger, skabeloner, checklister, etc. At relevante interessenter, i relation til FMK implementeringen, kender deres rolle, er klædt på til at udføre den og føler motivation og forpligtelse i relation til FMK implementeringen Herudover er formålet, parallelt med ovenstående, at gøre så mange kommuner som muligt klar til FMK implementering i løbet af 2013

14 Mobilisering - overordnet
”Integrationsprojektet” Design Udvikling og test Pilot afprøvning i 3 kommuner Erfaringsopsamling Sidste rettelser Mobilisering af teknisk udrulning og organisatorisk implementering Plan for FMK ud-rulning SPOR 1: Organisering og styring, inkl. modenhedsvurdering af kommuner SPOR 2: Design af implementeringspakker og test i pilotkommuner SPOR 3: Kommunikation og forankring af interessenter MedCom: God visning af de elementer der indgår i mobiliseringen. Vi er usikre på hvem der udarbejder materiale ”drejebog” mv. som er en rigtig god idé. Fint med nyhedsbreve undervejs. Der mangler tidsangivelser hen ad 2013 planen. Plan for FMK udrulning er accepteret af interessenter FMK integration er klar og forudsætninger er på plads (PL og sygehuse anvender FMK) Organisering og drejebog for FMK program er klar

15 Status på udbredelse hos samarbejdspartnerne
Regioner Vagtlæger Praktiserende læger og speciallæger

16

17

18 Kommunernes parathed FMK-kontaktpersoner

19 Risici Forsinkelse af integrationsprojektet EOJ-leverandørerne
Pilotkommunerne Det Centrale FMK-system Samarbejdspartnere Praktiserende læger Ikke alle er på Anvender det ikke korrekt Sygehusene Kommunerne er ikke klar til at tage imod EOJ-FMK integrationen er fejlbehæftet

20 Dagsorden 1. Velkommen, mål og roller
Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2. Hvad er FMK Birgitte Drewes, NSI 3. Integrationsprojektet til FMK Morten Thomsen, Devoteam (KL's konsulent) 4. Implementeringsprojektet Poul Erik Kristensen, KL 5. Eventuelt

21 Eventuelt Næste møde


Download ppt "Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google