Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rullende skolestart August 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rullende skolestart August 2010."— Præsentationens transcript:

1 Rullende skolestart August 2010

2 For forældre til børn der er født i første halvår 2005
Velkommen til orienteringsmøde 18. marts kl For forældre til børn der er født i første halvår 2005

3 Dagsorden Velkomst og præsentation
Baggrunden for indførelse af rullende skolestart Rullende skolestart fra august 2010 Det videre forløb Rundvisning i indskoling og SFO

4 Baggrund Forsøg i folkeskolen med rullende skolestart siden 1998.
Regeringens skolestartsudvalg anbefaler i rapporten "En god skolestart" februar 2006 ændringer til folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen i Ikast-Brande kommune beslutter 28/ at iværksætte rullende skolestart på min 2 skoler.

5 Baggrund Rullende skolestart betyder individuel skolestart på baggrund af barnets alder, og i aldersintegrerede hold. Skolestarten bliver en individuel oplevelse hvor det enkelte barn og familien er i centrum.

6 Baggrund Pædagogisk udnyttelse af den sociale og faglige læring der finder sted når et barn optages i en etableret gruppe af "erfarne" elever - medlæring. Børn på samme alder udvikler sig forskelligt, hvilket stiller store krav til undervisningsdifferentiering. Krav om rummelighed og individuelle undervisningsplaner medfører et behov for en mere fleksibel organisationsform. Barnets behov styrer organiseringen

7 Baggrund Barnet starter i skole umiddelbart efter de er fyldt 6. år.
Der er indtages børn mindst 6 gange om året - ingen børn starter alene. Børn ruller ind i SFO samme tid, som de ruller ind i skolen.

8 Indskolingsmodel Aldersintegration Niveaudeling Hjemme Ude
Stabilitet og sammenhæng Dynamik og differentierede udfordringer

9 Aldersintegrerede basishold
Et basishold består af ca. 30 elever og 2 primære voksne Basisholdet er delt i 2 basisgrupper En basisgruppe består af ca. 15 elever og 1 voksen Basishold Basisgruppe 2 Ca. 15 elever 1 voksen Basisgruppe 1

10 Niveaudelte hold Dansk Mat 3 2 1 3 2 1 Ca. 2 voksne på hvert faghold.
Ca. 30 elever på hvert faghold

11 Skolens rum Ydre bestemt Pligt Hjemme Ude Selvbestemt Lyst Basishold
Hjemmetid til træning Fælles temaer Det sociale og dannelse Natur/teknik og Kristendom Niveaudelte Faghold Eks. Dansk 1 Eks. Matematik 3 Hjemme Ude Fri tid i frikvarter og SFO Selvbestemte sociale grupper? Samvær Leg Interessehold ifm. Tilbudsfag Selvbestemte rum f.eks. Værkstedsarbejde Selvbestemt Lyst

12 Makkerordning Inden et barn starter i indskolingen vil barnet få tildelt en makker. En makker kender til dagligdagens vaner og rutiner. En makker er en hjælper og en ven. Makkerordningen skaber tryghed for det enkelte barn og dets forældre. giver den ’store/erfarne´ elev selvværd og værdi. giver den ’lille’/nye en ven og en base. giver en naturlig lyst til læring/skolearbejde (at gå i makkerens fodspor) Alle børn bliver på et tidspunkt makker for et andet barn. Alle lærer om, hvad det indebærer at være en god makker.

13 Dagens struktur Obligatorisk tid Fri tid 7.45 - 8.15
2. udgave  feb. 2010 Obligatorisk tid ”Fællesbånd” på basis hold Dansk Praktisk-musisk dag Pause Basishold Matematik Idræt, billedkunst og musik Slut 11.15 Pause Slut 12.30 Pause SFO Tilbudsfag Fri tid Slut kl 13

14 Skole-hjemsamarbejde
Hvert barn har en kontaktvoksen, som er den der har den primære kontakt til hjemmet. 2-3 samtaler om året. Samtalerne afvikles fleksibelt i forhold til det enkelte barn. SFO-pædagog og faglærere kan deltage i samtalerne efter behov. Forældremøder/ afholdes for hele basisholdet. Når barnet er startet i skolen, får hjemmet besøg af den kontaktvoksen barnet har tilknyttet. Der udarbejdes en ny type kontaktbog eller lignende. Vi forestiller os, at denne er bindeled mellem alle voksne omkring barnet.

15 Lokalefællesskab Hver basisgruppe har et dobbeltlokale til rådighed i både skole og SFO tid. Det lokale er ”hjemme”. Lokalerne benyttes også til fagopdelt undervisning på niveaudelte faghold. Eleverne er ”ude”. Storrummet? De øvrige lokaler?

16 "Overblik" – skoleåret 2010-2011 3. klasse indgår ikke det første år
Elevtallet klasse forventes at være ca. 92 Der bliver 3 basishold Alle elever får 23 lektioner pr. uge Der vil være to voksne på det meste af tiden Lærere og pædagoger samarbejder

17 Skolestart 1. år 12 børn begynder i skole d. 11. august
4 børn begynder i skole og SFO fredag d. 1. oktober 3 børn begynder i skole og SFO tirsdag d. 1. december 1 barn og januarbørnene begynder i skole og SFO tir. d. 1. februar

18 Informationsmøder mv. 10. maj informationsmøde for nuværende 0. og 1. årgang 8. juni informationsmøde for kommende 0. årgang Børn der er født i første halvår 2005 Informationsmøde om rullende skolestart d. 18.marts 2010 Indskrivning d. 22. marts 2010

19 Eventuelt Tak for i aften


Download ppt "Rullende skolestart August 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google