Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Virksomheders brug af redskaber og metoder til kompetenceudvikling – erfaringer fra opgave 2.6. NCK-debat og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Virksomheders brug af redskaber og metoder til kompetenceudvikling – erfaringer fra opgave 2.6. NCK-debat og."— Præsentationens transcript:

1 Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Virksomheders brug af redskaber og metoder til kompetenceudvikling – erfaringer fra opgave 2.6. NCK-debat og formidlingsseminar Morten Lassen 12.3.09

2 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA 1. Kort projektstatus på opgave 2.6. (og lidt 2.5.) Vidensoversigter: -Temahæftet ”Kompetenceudvikling – hvordan?” Litteraturstudiet ”Tematiseret litteraturoversigt – en kortlægning af dansk litteratur indenfor feltet metoder og redksaber til systematisk kompetenceudvikling” Litteraturstudiet ”Kompetenceudvikling i virksomheder med særligt fokus på kortuddannedes opkvalificering” – findes på www.ncfk.dkwww.ncfk.dk Casestudier: -19 virksomhedscases, foreløbig udmøntet i tre faktaark –findes på www.ncfk.dk www.ncfk.dk

3 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA Igangværende spørgeskemaundersøgelse af 100 virksomheder -formål: beskrive udbredelsen og analysere baggrunden -”differentieret” hjælpsomhed fra efteruddannelsesudvalg -efteruddannelsesudvalg ej i stand til at sondre mellem VEU- dynamiske og mindre VEU-dynamiske virksomheder -foreløbig lav besparelsesprocent –rykkerprocedure i gang Diskussion: Er VEU-commitment hos virksomheder og efteruddannelsesudvalg overvurderet?

4 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA 2. Nogle hovediagttagelser fra litteratur- og casestudium Den offentligt tilgængelige litteratur er begrænset Ingen systematiske oversigter over redskabers og metoders eksistens og udbredelse Ingen autoritative definitioner på begreberne redskaber og metoder – Hvad taler vi om? ”Koncepternes” målgrupper svært afgrænselige: -medarbejderen -arbejdsgruppen -tillidsrepræsentanten -lederen -HR-personen

5 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA -samarbejdsudvalget -faglige organisationer -uddannelsesinstitutioner -samt diverse kombinationsformer Upræcise målgrupper kan bero på for svage begrundelser for tiltag og valgte fremgangsmåder – ”varieret” rationalitet Virksomhedskonteksten er afgørende for VEU-tiltag -historisk – VEU-kulturen? -aktuelt – konjnkturens betydning? Diskussion: Vil den økonomiske krise ændre VEU-dagsordenen?

6 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA 3. Nogle foreløbige konstateringer om kortuddannedes kompetenceudvikling Ret entydige konstateringer: -VEU-barrierer er både strukturelle og motivationelle – gælder både ledelse og medarbejdere -institutionel understøttelse er ofte nødvendig -virksomhedskultur og ansattes livssituation og erfaringsgrundlag er afgørende parameter -ledelsens VEU-forståelse og prioritering er afgørende -virksomheder er kontekstafhængige og unikke i deres handlevalg – ingen nemt forudsigelig handlingslogik -virksomhedsstørrelsen vigtig parameter men ikke definitivt afgørende

7 Center for Arbejdsmarkedsfforskning, CARMA Ret klare spørgsmål: -er en bottom-up- eller en top down- tilgang i uddannelsesplanlægningen mest VEU-fremmende? -er en ledelses- eller en samarbejdsorientering mest VEU- fremmende? Diskussion: Er der for lidt fokus på den kollektive handlingslogik – arbejdsgruppen som VEU-fremmende eller VEU-hæmmende?


Download ppt "Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Virksomheders brug af redskaber og metoder til kompetenceudvikling – erfaringer fra opgave 2.6. NCK-debat og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google