Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.  Baggrund for at søge Hold Fast midler  Hold Fast – introduktion  Hold Fast – introduktion: elevkommentarer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.  Baggrund for at søge Hold Fast midler  Hold Fast – introduktion  Hold Fast – introduktion: elevkommentarer."— Præsentationens transcript:

1 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

2  Baggrund for at søge Hold Fast midler  Hold Fast – introduktion  Hold Fast – introduktion: elevkommentarer  Hold Fast – It og læring  Hold Fast - It og læring: elevkommentarer  Hold Fast – It og læring: lærerkommentarer  Generelle statistikker

3  Fokus på introduktion: fra uddannelsesparat til at være i stand til at knække lektie-og læsekoden.  Uddannelsesfremmede elever– i overtal på HF. Har brug for hjælp til at blive ”klædt på” til timerne og til afleveringer generelt  Undgå skriftligt fravær – uoverskueligt – udmelding  Lektiecafé sidst på dagen virker ikke: De der har brug for det, udebliver (erhvervsarbejde, manglende energi)  Vi vil gerne ”holde fast” på eleverne og undgå frafald pga. faglige barrierer

4  Lektiemoduler – midt på dagen 60 (klokke)timer ekstra i klassens skema. Styres af en af klassens lærere  Fokus: effektivitet og kontinuitet i disse timer for dermed at styrke elevernes studievaner positivt f.eks. via faste studiegrupper, så lektiemodulet både bliver en gevinst på det faglige og sociale plan.  Skrivemoduler – midt på dagen: 40 (klokke)timer ekstra i en klasses skema på årsbasis. Tildeles de fag, der har skriftlig dimension.  Skrivemodul umiddelbart efter en stillet opgave: uddannelsesfremmede elever hjælpes bedre.

5  A-klassen: lektieværkstedstimer mandag og fredag  B- klassen: lektieværkstedstimer mandag og fredag, samt skrivemodul i forbindelse med større opgaver (3 timer om måneden)  Vi forsøger at bruge faste studiegrupper – CL-princip og almindelige grupper  Timerne afholdes af skiftende lærere, på nær skrivemodulet der afholdes af opgavestilleren

6  Eleverne forstår ikke, at de skal udnytte timerne – holder mentalt fri  Lærerne mangler at uploade skriftlige opgaver i Lectio, hvilket gør det svært for lektielæreren at henvise til denne lektie.  Lærerbemanding skal afstemmes efter afleveringer/svære fag.  Manglende fælles fodslag fra lærernes side  De faste studiegrupper fungerer ikke, da det ikke er alle lærere /i alle fag de anvendes

7  Lærerne får ikke udnyttet det optimalt, at de faktisk kan ønske skrivemodulstimer  Fremtidigt ønske: klasseteamet skal styre fordelingen af skrivemodulstimer mere.  Flere skrivemodulstimer i takt med at der stilles flere skriftlige opgaver

8 Det er er rart, at lektiemodulet ligger midt på dagen Vi kan gøre gruppearbejdet færdigt Godt at få hjælp til at komme i gang med afleveringer Jeg får hjælp til det, der er svært, så jeg kan følge med fagligt.

9  Hvorfor? – endnu en måde at støtte eleverne på. Kan især fange drengenes interesse.  Hvad? - inddrage it mere, tilbyde podcasts, lydafleveringer, tegneserier – på sigt vil vi gerne kunne inddrage ”clickers”  Eksempler på anvendt it: audioboo (indtaling af tale), www.toondoo.com (ny skriftlighed – forandre novelle til tegneserie), www.screencast-o-matic.com (indtale til PowerPoint), www.voki.com (anvende avatars til anderledes form for personkarakteristik) www.toondoo.comwww.screencast-o-matic.comwww.voki.com

10 Spændende måde at arbejde på Dejligt at kunne redigere sig til et tilfredsstillende resultat Jeg fik mulighed for at lave et produkt, hvor jeg talte i lang tid. Og det lykkedes! Jeg bøvlede med teknikken og brød mig ikke om at høre min egen stemme

11 Vi får de stille elever i tale Elevernes faglige kunnen udstilles ikke i klassen Vi får givet en platform til de elever, der tilegner sig viden via kreative udfordringer

12  Studiecamp –3. lektion, fredag– for alle skolens elever (1 time om ugen – frivillig eller obligatorisk)  Boot camp: 3 gange om året: typisk i forlængelse af, ”advarselsrunde”(lørdage 9-15)  Coaches – uddannede psykoterapeuter – samler op, hvor problemerne er af social/personlig karakter

13 Hf2 – 2009 før Hold fast20102011 – antal færdige antal optaget: 65Tilbage 60Studenter 46 Hold fast 1 201020112012 Antal optaget: 65Tilbage 50Studenter 49 Hold fast 2 20112012 Antal optaget: 64Tilbage 50?


Download ppt "Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.  Baggrund for at søge Hold Fast midler  Hold Fast – introduktion  Hold Fast – introduktion: elevkommentarer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google