Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktikcentre og Elevplan Elevplankonference 23. og 24. september 2013 Gert Nielsen Undervisningsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktikcentre og Elevplan Elevplankonference 23. og 24. september 2013 Gert Nielsen Undervisningsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 Praktikcentre og Elevplan Elevplankonference 23. og 24. september 2013 Gert Nielsen Undervisningsministeriet

2 Praktikcentre og Elevplan Den politiske kontekst (kort): Regeringens ambitiøse uddannelsesdagsorden – 95% af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse – 60% skal opnå en videregående uddannelse Erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger Afslutning af 2-årigt forsøg med øget kvalitet i skolepraktik Finanslovsaftale for 2013 – Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Ændring af lov om erhvervsuddannelser – Lov nr. 1348 af 21. december 2012 om bl.a. etablering af praktikcentre Udbud og etablering af praktikcentre pr. 1. september 2013

3 Praktikcentre og Elevplan Rammer for et praktikcenter En del af en godkendt institution for erhvervsrettede uddannelser Praktikcentret er organiseret med en leder – Praktikcenterudvalg eller – LUU Praktikcentret forventes at bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten, både den nuværende og den potentielle Praktikcentret skal tilrettelægge et samlet forløb for elever i praktikcentret med anvendelse af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning mv. Der indgås en skoleaftale, hvor eleven og skolen får nogle rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsens gennemførelse Praktikcentret skal tilskynde til i videst muligt omfang at få eleverne ud i virksomhedspraktik med uddannelsesaftale

4 Praktikcentre og Elevplan Proces for etablering og evaluering af praktikcentre Evaluering af de 2-årige forsøg med øget kvalitet i skolepraktik Udarbejdelse af kriterier for tildeling af godkendelse af ansøgninger Høring af REU om kriterierne for tildeling af godkendelse Indkaldelse af ansøgninger fra skolerne Behandling af skolernes ansøgninger i ministeriet Høring af REU om skolernes ansøgninger Udmelding af godkendelser til skolerne Etablering af praktikcentre på skolerne Evaluering af praktikcentrene fra den 1. september 2013 til ultimo 2014 – evalueringen vil omfatte alle forhold vedrørende institutionernes anvendelse af godkendelsen til at udbyde skolepraktik i praktikcentre


Download ppt "Praktikcentre og Elevplan Elevplankonference 23. og 24. september 2013 Gert Nielsen Undervisningsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google