Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort referat – Greve Gymnasium. Greves eget oplæg Velfungerende stor gymnasieskole – stx dominans (33 stx / 4 hf) – ca 10^3 elever Stx tilrettelagt efter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort referat – Greve Gymnasium. Greves eget oplæg Velfungerende stor gymnasieskole – stx dominans (33 stx / 4 hf) – ca 10^3 elever Stx tilrettelagt efter."— Præsentationens transcript:

1 Kort referat – Greve Gymnasium

2 Greves eget oplæg Velfungerende stor gymnasieskole – stx dominans (33 stx / 4 hf) – ca 10^3 elever Stx tilrettelagt efter intentionen fra UM Hf : pakkeklasser – overordnede emner

3 Resultater Jævnføres med socio-øk.ref. løftes eleverne (det blev ikke nævnt hvor meget og hvordan billedet ser ud for de forskellige fag) Gennemfører : 91% stx / 87 % hf Fravær stigende mod 3.g – hf>stx Eleverne er meget tilfredse med skolen som helhed

4 Egne fokuspunkter Rumme mangfoldigheden (elevmaterialet heterogent) Øget fokus på den enkelte elevs trivsel og læring Løbende evaluering – hvad virker ?

5 Hvordan ? Mange fælles forløb i 1.semester giver vidensdeling og fælles udvikling Variation i læringsformer Stort fokus på skemalagt elevtid – (20-50%) Skemalagte lektietimer til hf

6 Evalueringer Skoleeval. i maj – drøftes i sep Debat i Fællesudvalg – forslag realiseres Uv : elevtvivl om evaluering – lærerne justerer selv og ser selv elevsvar Ind. samtaler – EU’s Skr eksamenresultat skal forbedres – fokus på skriftlighed

7 Forsøg / udvikling Elevtid til studietid S-tog (skriveplatform – 5 linier) Fælles 1.semester som tidligere nævnt Klare profiler / toning i studieretninger – forsøg i 4 2.g klasser Ny Nordisk Skole

8 Debatpunkter 1 Stort byt i studieretninger (30%) men søjlerne nivelleres Erfaringer med de bundne valgfag i hf-pakkerne synes umiddelbart gode men ingen statistik – eleverne giver udtryk for tilfredshed De skriftlige eksaminer er gået dårligere end forventet – derfor massiv indsats på skriftligheden

9 Debatpunkter 2 Skemalagt elevtid – dvs studietid – 1-2 moduler mere om ugen – har hjulpet markant på det skriftlige arbejde uv-diff. gennem massivt faggruppesamarbejde – både top-down og bottom-up G tilfredse generelt – 13/14 har været roligt – ingen stress selv om platformen brænder

10 Debatpunkter 3 Det skriftlige arbejde – timer på skolen (lærere/elever) - kan dagene hænge sammen ? Øget fokus på hf-klasserne – fylder umiddelbart ikke meget i diskussionerne og udviklingsprojekterne i præsentationen


Download ppt "Kort referat – Greve Gymnasium. Greves eget oplæg Velfungerende stor gymnasieskole – stx dominans (33 stx / 4 hf) – ca 10^3 elever Stx tilrettelagt efter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google