Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behandling for stofmisbrug i 2007. Perioden 1996-2006 1996 Amterne får ansvar for visitation og behandling 1998 Lov om social service 2002 Grundtakstmodellen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behandling for stofmisbrug i 2007. Perioden 1996-2006 1996 Amterne får ansvar for visitation og behandling 1998 Lov om social service 2002 Grundtakstmodellen."— Præsentationens transcript:

1 Behandling for stofmisbrug i 2007

2 Perioden 1996-2006 1996 Amterne får ansvar for visitation og behandling 1998 Lov om social service 2002 Grundtakstmodellen 2003 Behandlingsgaranti for voksne 2003 Regeringsprogrammet ”Kampen mod narko” 2005 Behandlingsgaranti for børn Budgetterne vokser med ca. 10 % årligt i perioden

3 Målsætninger Paradigmeskift –resultater for den stoffri behandling –Realistiske behandlingsmål –Skades-reducerence tilbud Interesse for somatik og psykiatri Fokus på målbare mål

4 Helhedsorienteret behandling

5 Metoderne Evidensbaserede metoder Motivational interviewing / ”Den motiverende samtale” Systemisk referenceramme Cognitiv terapi Struktureret tilbagefaldsforebyggelse Manualbaserede programmer Case management

6 Om KABS Organisation Målgruppe Personale Dokumentation og kvalitetssikring

7 Organisationsdiagram

8 Fysisk placering

9 Målgruppen 1300 forskellige brugere pr. år 720 personer i substitutionsbehandling 85 % modtager oveførselsindkomst 50 % har egen bolig 18 % har uddannelse > folkeskolen 40 % af førstegangs-henvendelser skyldes hashmisbrug

10 Personalet pædagoger socialrådgivere sygeplejersker social- og sundhedsassistenter psykologer læger HK-ere Djøf-ere

11 Tre-i-én-modellen Udredning –behandlingsgaranti –midlertidigt tilbud Behandling –ambulant behandling –dag- og døgn behandling Opfølgning –efterværn –rehabilitering –revalidering

12 Den lægelige behandling Kortlægning af misbruget Substitutionsbehandling –Metadon –Subutex Anden medicinsk behandling Udlevering af medicin

13 Misbrugsrelaterede sygdomme Livsstilssygdomme –hiv –hepatitis –bylder –blodpropper Forebyggelse og behandling –vaccination –rene sprøjter og kanyler –præventive midler –sårskift m.m. –sundhedspædagogisk undervisning

14 Helbredsprojektet Videnskabelig undersøgelse: EKG, lungefunktion, hepatitis, hiv m.fl. –evt. henvisning til yderligere diagnostik og behanding –eller behandling ved centerlægen (ydernummer) Sundhedspædagogiske samtaler med sygeplejerske –Hiv & hepatitis, mad & sundhed, sex & prævention, generelt helbred, tænderne Tandundersøgelse –screening ved amtstandplejen –massivt behov for tandbehandling og proteser

15 Den sociale behandling To måneders stabilisering – introgruppe, undervisning, samtaler Ambulant forløb –samtaler med kontaktperson –cafe –sociale aktiviteter –temagrupper –individuel terapi

16 Dag- og døgnbehandling Minnesotabehandling, terapeutiske samfund, socialpædagogiske opholdssteder Forbruget dalende Kvalitetssikring Forberedelseskursus Kritisk visitation

17 Børn og unge Målgruppe op til 25 år Hash og fesstoffer (kokain, ecstasy m.fl.) ”Ikke-instituition” Undervisning og konsulentvirksomhed

18 Gravide og familier Gravide –intensivt samarbejde omkring den gravide og fødende –parallel anbringelse, observationshjem 400 børn i familier med stofmisbrug –udvidet rådgivning –forældreklubben

19 Psykisk syge stofbrugere Behandlingsprincipper –kobling af metadon og antipsykotisk medicin –klinisk case management –tæt tværsektorielt samarbejde –rummelighed

20 Specielle services Det udkørende team –handicappede, rekonvalescenter –svært integrerbare, udadreagerende Falck Frederiksberg –vold eller trusler om vold

21 Viden og innovation Råd og vejledning –borgere, kommuner, institutioner m.v. Specialrådgivning (VISO) Projekter & forskning Indtægtsdækket virksomhed –Bornholm, Kriminalforsorgen

22 Projekter og forskning i 2007 Ungdomspsykiatri Point Break (Brøndby) Etniske minoriteter Akutte døgnpladser (Parkvænget) Case management Den rummelige cafe Pårørende Kvinder Truede familier (Glostrup og Lyngby-Taarbæk) Dobbelt-diagnose

23


Download ppt "Behandling for stofmisbrug i 2007. Perioden 1996-2006 1996 Amterne får ansvar for visitation og behandling 1998 Lov om social service 2002 Grundtakstmodellen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google