Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandplaner i Danmark – status 2011 Miljøchef Hans Roust Thysen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandplaner i Danmark – status 2011 Miljøchef Hans Roust Thysen."— Præsentationens transcript:

1 Vandplaner i Danmark – status 2011 Miljøchef Hans Roust Thysen

2 Indhold Hvad indeholder udkastene? Brug af virkemidler, - målrettede og generelle Udredningsarbejder og arbejdsgrupper Processen Vådområder - en prøveklud på, om vi kan finde løsninger i samspil?

3 Hvad indeholder udkastene? I princippet alt vand; søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand Bl.a. pga. manglende viden er der i første vandplanperiode sat mest fokus på fjorde og vandløb

4 Hvad indeholder udkastene? Pt. indeholder udkast planer for reduktion af 9.000 ton N

5 Brug af virkemidler - generelle 10 meter randzoner langs alle vandløb og søer Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Forbud mod visse former for jordbearbejdning om efteråret

6 Brug af virkemidler - målrettede Vådområder og P-ådale Yderligere brug af efterafgrøder Ændret vandløbsvedligeholdelse Vandindvindinger, - ?

7 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug m.v. Etablering af vådområder til N-fjernelse Yderligere brug af efterafgrøder Ændret vandløbsvedligeholdelse

8 Igangsat udredningsarbejde om planernes konsekvenser for beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i visse egne af landet fordele og ulemper ved omsættelige kvoter (10.000 t. N), - inkl. alternative virkemidler, sammenlignet med andre lande og vurdering af omkostningseffektivitet baseline

9 Centrale arbejdsgrupper Vandløbsindsatsen, bl.a. vedr. indirekte konsekvenser såsom påvirkning af dræn Markvanding, beregningsmetode Ålegræsværktøjet, evt. justeringer Spildevandsindsatsen især ift. det åbne land Sørestaureringer, nærmere vurdering af virkemidler

10 Processen Topstyret proces Rodet proces, da nogle af elementerne allerede er iværksat, fx vådområder Vigtigt med samspil ml. aktører

11 Landbrugets organisering 27. marts 2015 Lokal RegionalCentral FagligtRådgivning af landmænd: screening og høring med obs på uhensigts- mæssigheder (økonomisk / faglig) Vandløb Påpegning af manglende fagligt belæg Eks. vedr. fx kystvande Alternative virkemidler Overordnede argumenter Guideline Værktøjer Rejsehold PolitiskKlæde lokale aktører på. Samspil med kommuner Gøre landmænd situationen klar / Samspil med øvrige aktører Notater, høringssvar, koordinering Rejsehold

12 Samspil mellem landbrug og kommuner er vigtigt Finde løsninger, der giver mening lokalt, Gerne win-win løsninger, hvor flere mål kan opnås med indsats Vådområder er et godt sted at starte stor effekt = kompenseret Synergi ift. til ønsker om grønne områder Interesse i at vise, at vi kan finde noget i samspil


Download ppt "Vandplaner i Danmark – status 2011 Miljøchef Hans Roust Thysen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google