Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social kapital som internationalt konkurrenceparameter – den danske model på virksomhedsplan FAOS-seminar 19. maj 2008 FAOS Sociologisk Institut Københavns.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social kapital som internationalt konkurrenceparameter – den danske model på virksomhedsplan FAOS-seminar 19. maj 2008 FAOS Sociologisk Institut Københavns."— Præsentationens transcript:

1 Social kapital som internationalt konkurrenceparameter – den danske model på virksomhedsplan FAOS-seminar 19. maj 2008 FAOS Sociologisk Institut Københavns Universitet

2 2 Social kapital Putnams definition: “Features of social organization, such as trust, norms, and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions"

3 3 Social kapital og arbejdsmarkedet Er der særlige forhold i relationerne mellem arbejdsmarkedets parter, som skaber konkurrencefordele på det globale marked? Institutionelt: -Tillid mellem parterne  stabile IR-relationer  tiltrækning af kapital På virksomheden -Tillid  fælles mål  fleksibilitet, større produktivitet -Viden  videndeling  den afgørende fordel

4 4 Social kapital Et nyt begreb… … men indholdsmæssigt noget, som klassikere har forholdt sig til: Adam Smith: Konstaterede, at en væsentlig årsag til nationale forskelle i økonomisk formåen er ulige fordelinger af tillidsskabende institutioner

5 5 Det globale tillidsindeks (Bjørnskov 2006, flere andre) 1.Danmark (66,5) 2.Sverige (66,3) 3.Norge (65,3) 4.Nederlandene (59,0) 5.Finland (58,0) … ud af 75 nationer Andre europæiske lande 20. Spanien 22. Irland 23. Tyskland (34,8) 24. Italien 25. Belgien 26. UK 44. Frankrig (22,2) 68. Portugal

6 6 Bjørnskovs forklaring: Øget tillid Ligelig indkomstfordeling Højt BNP pr. person Monarki… Reduceret tillid Social polarisering Post-kommunisme Hierarkiske religiøse systemer

7 7 En IR-forklaring? Tese: Høj grad involvering af arbejdsmarkedets parter i koordinerede markedsøkonomier  institutionelle rammer baseret på tillid  stor tillid mellem parterne (Sverige, Danmark, Norge, Nederlandene)… … modsat i liberale markedsøkonomier uden samme tillidsunderstøttende institutionelle rammer (ex. UK, USA) … og modsat økonomier med betydelig lovregulering (ex. Italien, Belgien, Frankrig)

8 8 Social kapital og konkurrenceevnen Seminarets hovedspørgsmål: Hvilken rolle spiller social kapital i danske virksomheder i den internationale konkurrence? Hvordan virker social kapital i praksis på virksomhederne? –Oplæg 1: den virksomhedsinterne anvendelse af viden & netværk – og den danske model –Oplæg 2: Danske samarbejdsrelationer som konkurrenceparameter

9 9 Program 15.10-15.40: Dansk ledelsesstil og tillid som global konkurrencestyrke v. generalsekretær Christina J. Colclough, Nordisk Finansansattes Union, associeret FAOS 15.40-16.00: Kaffepause 16.00-16.30: Udenlandske virksomheder i Danmark – flexicurity i øjenhøjde v. forskningsleder Steen E. Navrbjerg, FAOS 16.30-17.00: Paneldiskussion: Ledelse og social kapital - hvad kan den danske model? v. Børge Frederiksen, gruppeformand i Industrigruppen 3F og næstformand i CO-industri og Anders Harbo, ledelsesudviklingschef i Dansk Industri


Download ppt "Social kapital som internationalt konkurrenceparameter – den danske model på virksomhedsplan FAOS-seminar 19. maj 2008 FAOS Sociologisk Institut Københavns."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google