Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler Landskonsulent Poul Henning Petersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler Landskonsulent Poul Henning Petersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret."— Præsentationens transcript:

1 Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler Landskonsulent Poul Henning Petersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 1 gram pesticid = grænseværdi i 10.000 kubikmeter drikkevand Tidligere fyldeplads Biobed

3 Pesticidplan Regler for fyldning og vask af sprøjter Baggrundsrapport er i høring Vejledning i løbet af 2005 www.mst.dk>Vejledninger, redegørelser, strategier m.v.

4 Disposition Punktkilder Lovgivning Krav til udstyr Fylde- og vaskepladsen Ændringer i praksis

5 Worst case udvaskning i 12 prøver fra seks fylde- og vaskepladser 1 10 100 1.000 10.000 100.000 9834722031612 Koncentration total Max. konc. enkeltstof Mikrogram pr. liter 9 Antal stoffer pr. prøve: Kilde: Helweg et al. 2000

6 Kilder til spild Kilde: ADAS

7 Miljøbeskyttelsesloven Hjemmel til regulering Kommunal pligt til tilsyn og eventuelle påbud

8 Lov om forurenet jord Undersøgelsespåbud muligt ved forurening efter 1992 Oprydningspåbud muligt ved forurening efter 2001

9 Spildevandsbekendtgørelse Vaskevand fra rengøring af sprøjter kan sidestilles med spildevand Opsamling skal godkendes Husdyrgødningsbekendtgørelsen foreslås ændret, så udbringning af spildevand opsamlet i gylle ikke skal godkendes særskilt

10 Krav til udstyr Skyllevandstank –10 procent af tankvolumen –Minimum 50 gange fortynding Spuledyse Præparatfyldeudstyr Udstyr til udvendig rengøring, med mindre spildevand opsamles

11 Udvendig rengøring

12 Krav til vandforsyning Kontraventil Vandur –med mindre der fyldes fra separat tank

13 Krav til fyldeplads Betonbefæstet areal med opsamling af spildevand Veletableret græsdække/afgrødedække – nyt sted for hver fyldning Afstand til vandmiljø og boringer 30 m

14

15 Opsamling i gyllebeholder Fortynding af restsprøjtevæskeFortynding af restsprøjtevæske Udtømning af fortyndet rest i markenUdtømning af fortyndet rest i marken Opsamles i gylleOpsamles i gylle –Spild ved fyldning –Udvendig rengøring

16 0,25 kg aktivstof pr. år Spildevand i opsamlingsbeholder

17 Ikke rengjort sprøjte parkeres på vaskeplads eller under tag

18 Spildevand i opsamlingsbeholder Må ikke overstige 1/10 af godkendt dosis ved udbringning forår-sommer Må ikke overstige 1/50-1/100 af godkendt dosis efterår Mulighed for fortynding er uafklaret

19 Omkostninger til forbedringer

20 Behov for ændringer Kilde: 239 ”miljøtjek” i 2004 01020304050 Fyldning på grus Slange neddykket Restsprøjtevæske fortyndes ikke Udvendig rengøring på grus Har ikke skyllevandstank Procent af bedrifter 60 procent skal forbedre et eller flere forhold

21 HUSK 1 gram pesticid forurener 10.000 kubikmeter vand Så meget af håndtering og rengøring som muligt i marken Fortynding af restsprøjtevæske Regler i 2005 – konkret indhold? Overgangsbestemmelser?


Download ppt "Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler Landskonsulent Poul Henning Petersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google