Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tek-Nat BÅ - IT&ED - E041 Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Kursusholder: Lars Peter Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tek-Nat BÅ - IT&ED - E041 Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Kursusholder: Lars Peter Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E041 Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Kursusholder: Lars Peter Jensen

2 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E042 Mm 2: Modellering Indhold: Forelæsning 1: Om modeller og modellering Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning 2: Modelleringseksempler

3 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E043 HVAD er en model? En model er en afbildning af et system Modellen afbilder systemet med en vis nøjagtighed indenfor et vist gyldighedsområde Modellen er ikke virkeligheden !!

4 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E044 … men HVAD er så et ’system’ ???? Et system er en afgrænset del af virkeligheden. System Afbilding Omverden System -input System -output Omverdens -model System -model Model- input Model- output Systemet vekselvirker med omverden via in- og output. Systemet afbildes i en systemmodel - omverden i en omverdensmodel

5 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E045 Et par systemeksempler System 1: Hus + have Omverden systemafgrænsning System 2: Brændeovnen

6 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E046 Modeltyper Modeller kan klassificeres efter forskellige principper: Begrebs modeller Begrebs modeller Teoretiske Ikke- teoretsike Ikke- teoretsike Erfarings videnskabelige Erfarings videnskabelige Formal videnskabelige Formal videnskabelige Formaliserede Uformelle Fysiske modeller Fysiske modeller Generelle Specielle Analoge Modellovs baserede Modellovs baserede Hybrid- anlæg Hybrid- anlæg Datamater Analog- regnere Analog- regnere Geometrisk skalerede Geometrisk skalerede Funktionelt skalerede Funktionelt skalerede Simulering Repræs. modeller Repræs. modeller Papir bundne Datamat bundne Datamat bundne Verbale Skema- tiske Skema- tiske Databaser Andre Grafiske Andre

7 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E047 Modellers formål og anvendelse To formål: At tilvejebringe viden At formidle viden Anvendelse: Overblik Forklaring Forudsigelse Problemløsning

8 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E048 Modellering - begrebsmodeller En metode med 5 faser: 1.Afgrænse systemet fra omverden 2.Udvælge væsentlige elementer 3.Udvælge relationer mellem elementer 4.Afbilde de udvalgte elementer med de udvalgte relationer i modellen 5.Teste om modellen tjener formålet

9 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E049 Modelleringssekvens Teknisk analyse foregår ofte som en modelleringssekvens: Begrebsmodel Teoretisk model (og evt. fysisk model) Matematisk model Den matematiske model anvendes til forudsigende beregning

10 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0410 Teknisk analyse med modelleringssekvens Problem erkendes Matematisk model opstilles Matematisk analyse foretages Konklusion formuleres Ikke-teoretisk model opstilles Teoretisk model opstilles Verifikation af svar foretages Svar på spørgsmål/ hypotese formuleres Spørgsmål/hypo- tese formuleres

11 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0411 Fejlkilder i modellering 3 typer af fejlkilder: Antagelser = (mere eller mindre kvalificeret) gæt Tilnærmelse = en bevidst indført unøjagtighed Idealisering = afbildning af systemelementer på teoribegreber

12 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0412 Repræsentationsmodeller eksempel: Rige billeder Hvad? En tegning uden formelle symboler og regler Der fokuseres på væsentlige forhold i situationen Problematiske områder fremhæves

13 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0413 Rige billeder - indhold Mennesker Fysiske objekter Steder Organisationer Roller og opgaver

14 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0414 Rige billeder - symboler

15 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0415 Rige billeder - vurderingskriterier Rige billeder skal indeholde meget information og være åbne for fortolkning Der bør være en velafbalanceret og sammenhængende mængde af processer og strukturer Der bør være mindst ét problematisk område Billederne skal være rige, men ikke kaotiske Billederne skal tilsammen belyse alle forhold, der er relevante for at forstå og skabe indlevelse i situationen

16 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0416 Rige billeder - eksempel

17 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0417 Gruppeopgave : Modeller i projektet Diskutér hvordan jeres projekt relaterer sig til semesterets tema: ”Virkelighed og modeller” Identificér én eller flere muligheder/behov for at benytte modeller i jeres projekt og overvej (for hver model) følgende: Formål med modellen Type af model Modellens gyldighedsområde De antagelser, tilnærmelser og idealiseringer I har gjort i forbindelse med modelleringen To grupper fremlægger deres resultater kl. 11:00

18 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0418 Fremlæggelse af gruppeopgave 1.Gr. Bxxx 2.Gr. Cxxx

19 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0419 … og nu en række modellerings- eksempler fra IT-verdenen Dataflowdiagram Illustrative skitsetegninger Flowdiagram Klassediagram Hændelsesforløb

20 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0420 Dataflowdiagram

21 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0421 Illustrativ skitsetegning

22 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0422 Illustrativ skitsetegning

23 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0423 Flowdiagram

24 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0424 Klassediagram

25 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0425 Hændelsesforløb

26 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E0426..det var alt for i dag!


Download ppt "Tek-Nat BÅ - IT&ED - E041 Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Kursusholder: Lars Peter Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google