Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individuel eller fælles forsyning? Ole Michael Jensen SBI/Ålborg Universitet Paneldiskussion Danvak Dagen 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individuel eller fælles forsyning? Ole Michael Jensen SBI/Ålborg Universitet Paneldiskussion Danvak Dagen 2011."— Præsentationens transcript:

1 Individuel eller fælles forsyning? Ole Michael Jensen SBI/Ålborg Universitet Paneldiskussion Danvak Dagen 2011

2 Individuel eller fælles forsyning?

3

4 Fælles forsyning ved brug af fjernvarme er smart ! I tætte byområder med korte forsyningsstrenge og små varmetab I gamle byområder med gamle huse og store varmetab I byer med let adgang til overskudsvarme fra kraftvarmeværker I byer med adgang til ”gratis” overskudsvarme fra industrien I tætte byområder med korte forsyningsstrenge og små varmetab I gamle byområder med gamle huse og store varmetab I byer med let adgang til overskudsvarme fra kraftvarmeværker I byer med adgang til ”gratis” overskudsvarme fra industrien

5 Men! Gamle huse bliver energirenoveret og kræver fremover mindre varme Gamle huse bliver revet ned og erstattet af nye, som kræver lidt eller ingen varme Gamle huse bliver energirenoveret og kræver fremover mindre varme Gamle huse bliver revet ned og erstattet af nye, som kræver lidt eller ingen varme Skovparken i Århus energirenoverer boligblokke fra 1960-erne, skærer 80% af energiforbruget væk og installerer jordvarme midt i fjernvarmeområde Ringgården, afd. 1 i Århus river boligblokke ned fra 1940- erne – bortset fra facaderne mod Ringgaden, opsætter solpaneler til fremstilling af varmt vand og solceller til fremstilling af el - og mere end halverer forbruget af energi.

6 Men! SBi har beregnet, at ved sunde investeringer kan der skæres 58PJ (37%) af energifororbruget i bygninger. - Og at energiforbruget i bygninger kan halveres frem mod 2050, hvis alle bygninger opgraderes til BR10- standard. Pris 280 mia. kr.

7 Og! Brændsler der benyttes ved kollektiv varmeforsyning bliver udfaset: Brugen af fossile brændsler skal afvikles Brugen af biobrændsler til fjernvarme bliver en mangelvare Brugen af affald til fjernvarme mindskes i takt med, at affald bliver til en råstof-ressource fjernvarme-

8 Hvortil kommer ! Varmepumper bliver mere effektive Individuel solvarme: Uafhængig af stigende brændselspriser Individuel solcelle-strøm: Konkurrencedygtig med net-el

9 Konklusion ! Fælles fjernvarme vil dække stadig mindre og mere ”hullede” byområder Fælles fjernvarme vil vinde på den korte bane (erstatte gas), men tabe på den lange Fælles fjernvarme er smart, men ikke løsningen i byområder, hvor der ikke længere er store varmetab fra bygninger DERFOR byg lavenergi, renover til bunds og gå over til INDIVIDUEL energiproduktion


Download ppt "Individuel eller fælles forsyning? Ole Michael Jensen SBI/Ålborg Universitet Paneldiskussion Danvak Dagen 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google