Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natur og Miljø’s opgaver i Region Sjælland Miljø, Natur og plan (bl.a. myndighed) Råstoffer (myndighed) Lokal Agenda 21 Jordforurening (myndighed) Kommuner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natur og Miljø’s opgaver i Region Sjælland Miljø, Natur og plan (bl.a. myndighed) Råstoffer (myndighed) Lokal Agenda 21 Jordforurening (myndighed) Kommuner."— Præsentationens transcript:

1 Natur og Miljø’s opgaver i Region Sjælland Miljø, Natur og plan (bl.a. myndighed) Råstoffer (myndighed) Lokal Agenda 21 Jordforurening (myndighed) Kommuner og staten har alle andre myndighedsopgaver på natur og miljøområdet

2 Miljø, natur og plan Planbidrag til RUP – især Miljø og Natur – afvejet udvikling af regionen Indsigelser i forhold til kommuneplaner der strider mod RUP Mægling hvis kommunerne er uenige om handlingsplaner for opfølgning på statslige planer for overfladevand og grundvand og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) Strategisk miljøvurdering af RUP Netværkssamarbejde med kommuner og private aktører Tilskud til natur- og miljøprojekter til realisering af RUP

3 Råstof - Hvad bruges det til og hvor kommer de fra? sand, grus og sten: Byggeri og anlæg af veje kalk og kridt: Papirfremstilling, jordbrugskalk og røggasrensning ler: Specialproduktioner – fx tegl naturlige forhold bestemmer hvor råstofferne findes sand, grus og sten er aflejringer fra istiderne kalk og kridt er dannet i kridttiden for 100 mio år siden

4 Råstof – forsyningssituationen i regionen

5 Råstof, regionens opgaver kortlægge råstofforekomster udlægge indvindingsområder udarbejde råstofplan samarbejde med kommuner, der giver indvindingstilladelser & fører tilsyn samarbejde med råstoferhvervet, der via undersøgelser og indvinding har mange relevante oplysninger til brug for kortlægning og planlægning regionen kan få en tværgående rolle på råstofområdet, der rækker ud over den egentlige råstofplanlægning, fordi regionen vil være i kontakt med både kommuner og råstofindvindere i regionen.

6 Råstofplan regionsrådet skal vedtage en råstofplan, hvor der udlægges indvindingsområder råstofplanen er bindende for kommunernes fysiske planlægning og for deres administration af råstofloven råstofplanen skal sikre at der er udlagt tilstrækkelige forsyningsområder til 12 års råstofforbrug grundlaget for planen er geologisk kortlægning og en afvejning af erhvervs-, natur- og miljøinteresser forslag til regionens første råstofplan skal offentliggøres senest den 1. januar 2008 regionen skal hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision

7 Råstof – opgaver i 2007 skabe overblik over kortlægning og plangrundlag overleveret fra amter etablere samarbejdsrelation til kommuner og indvindere i regionen udarbejde udkast til en råstofsektorplan på baggrund af den amternes hidtidige planlægning – offentliggøres senest 1.1.08


Download ppt "Natur og Miljø’s opgaver i Region Sjælland Miljø, Natur og plan (bl.a. myndighed) Råstoffer (myndighed) Lokal Agenda 21 Jordforurening (myndighed) Kommuner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google