Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvælstofbalancer på kvægbrug Konsulent Søren Kolind Hvid Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvælstofbalancer på kvægbrug Konsulent Søren Kolind Hvid Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning."— Præsentationens transcript:

1

2 Kvælstofbalancer på kvægbrug Konsulent Søren Kolind Hvid Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

3 Kvælstofbalancer på kvægbrug Kvælstofbalancer fra 70 kvægbrug med grønne regnskaber Sammenligning af konventionelle og økologiske kvægbrug Tilførsel og bortførsel af kvælstof samt fordeling af N-overskud på tabsposter Udvikling i kvælstofoverskud over tid Disposition :

4 Kvælstofregnskab på bedriftsniveau Foder indkøbt Handelsgødning Org. gødning indkøbt N-fiksering Andet (dyr, nedfald) Mælk Kød (dyr) Afgrøder solgt Husdyrgødning solgt Tilførsel: Bortførsel: Tilførsel – bortførsel = kvælstofoverskud

5 Kvælstofoverskud Ammoniakfordampning (stald/lager/mark) Nitratudvaskning Denitrifikation (frit N + lidt lattergas) Ændring i jordens kvælstofpulje Kvælstofoverskuddet er uudnyttet kvælstof, - den del af N-tilførslen, der ikke er indlejret i produkter

6 Kvælstofoverskud på 33 konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Op til 80 kg N/ha i forskel ved samme antal DE pr. ha Gns.: 152 kg N/ha

7 Kvælstofoverskud og jordtype JB 5+6 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 JB 1+3 30 kg N/ha i forskel

8 Kvælstofoverskud på 34 økol. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Op til 150 kg N/ha i forskel Gns.: 121 kg N/ha

9 Kvælstofoverskud på konv. og økol. kvægbrug 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 20 kg N/ha i forskel Konv. Økol.

10 Kvælstofbalancer på kvægbrug Kvælstofoverskud afhænger af produktionsform, belægningsgrad, naturgivne forhold samt effektiviteten i produktionen Kvælstofoverskuddet er en god indikator for, hvor effektivt kvælstoffet overordnet set udnyttes på bedriften Stor variation mellem bedrifter

11 Gns. tilførsel og bortførsel af N på konv. kvægbrug 2002, kg N pr. ha ved 1,6 DE pr. ha kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 TilførselBortførsel Foder indkøbt 113 Handels- gødning 67 N-fiksering31 Andet 22 Mælk 39 N-overskud 152 31Afgrøder 11Dyr

12 Tilførsel af kvælstof til konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha Tilført, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 300 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 300 Handelsgødning 77 56 N-fiksering 26 42 Andet 19 28 Foder indkøbt 65 161

13 Bortførsel af kvælstof på konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 300 12,3 Dyretæthed, DE/ha Bortførsel, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 300 Mælk 26 59 Afgrøder 44 N-overskud 111 211 Dyr 6 17

14 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Dyretæthed, DE/ha N-overskud bedriften 0 50 100 150 200 250 12,3 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud bedriften 111 211

15 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 12,3 Dyretæthed, DE/ha kg N/ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud marken Stald- og lagertab 13 30 98 181

16 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha 0 Ammoniaktab mark 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab 14 22

17 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Denitrifikation Ammoniaktab mark 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab 19 35

18 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Nitratudvaskning 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab Denitrifikation Ammoniaktab mark 64 82

19 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Jordpulje Nitratudvaskning 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab Denitrifikation Ammoniaktab mark

20 1999 Udvikling i kvælstofoverskud på kvægbrug 1989/90–2003, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 300 350 0,5 11,5 2 2,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 2002 GR 1989/90 1997 1998 2000 2001 2002 2003

21 Udvikling i forbrug af N i handels- gødning og N høstet i afgrøder (ved 1,6 DE/ha) 0 50 100 150 200 250 89/90199719981999200020012002 kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud N høstet i afgrøder 235 157 Handelsgødning 159 64

22 Er yderligere reduktion af kvælstofoverskuddet mulig? N i husdyrgødning ab dyr reduceres fra 130 til 120 kg N pr. årsko Staldtab 5% og lagertab 2% 75% udnyttelse af N i husdyrgødning Nettoudbytter svarende til norm Eksempel på ”potentiale”: Ja, men det bliver sværere og reduktionerne bliver mindre

23 Udvikling i kvælstofoverskud samt ”potentiale”, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 300 350 0,511,522,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 2002 GR 1989/90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ”Potentiale” N-overskud er reduceret med 90 kg N/ha 30 kg N/ha fra nu til ”potentiale”

24 Kvælstofbalancer på kvægbrug Kvælstofoverskuddet er reduceret markant over 10-12 år – skyldes især bedre udnyttelse af husdyrgødning og reducerede gødningsnormer Yderligere reduktioner er mulig, men det bliver sværere og reduktionerne bliver mindre Reduktionsmuligheder varierer meget mellem bedrifter


Download ppt "Kvælstofbalancer på kvægbrug Konsulent Søren Kolind Hvid Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google