Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Magnethospitaler Høj faglighed = højere overlevelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Magnethospitaler Høj faglighed = højere overlevelse"— Præsentationens transcript:

1 Magnethospitaler Høj faglighed = højere overlevelse
Af Lene Bjerregaard Landsmøde og Generalforsamling i Fagligt Selskab for Gerontologiske og Geriatriske Sygeplejersker 7. april 2011

2 Betydning for patientoutcome
Disposition Magnethospitalbegrebet Forskningsresultater vedr. sygeplejerskers Arbejdsmiljø Uddannelse Sygeplejerske / patientratio’s Betydning for patientoutcome

3 Magnethospitalbegrebet
USA i 1980’erne: Generel, national mangel på sygeplejersker Visse hospitaler kan dog rekruttere og fastholde sygeplejersker – som en magnet Hvorfor?

4 AAN-medlemmer nominerede hospitaler ud fra flg kriterier:
Et hospital der opfattes som et godt sted at arbejde for sygeplejersker; Et hospital med et relativt lav sygeplejerskeflow og Et hospital der anses at være i en konkurrerende situation i forhold til rekruttering og fastholdelse 41 magnethospitaler blev nomineret

5 Fælles karakteristiska for udførelse af sygeplejepraksis på de 41 hospitaler indenfor
Organisation professionel praksis professionel udvikling (McClure et al 1982)

6 Magnethospital - definition
Et magnethospital er i stand til at rekruttere og fastholde sygeplejersker af høj faglig standard og der ydes excellent sygepleje (McClure et al 1983)

7 Prioriterede Karakteristika magnethospitaler
1. Klinisk kompetente sygeplejekollegaer 2. Godt samarbejde og kommunikation til læger 3. Autonomi og kontrol over egen praksis 4. Støtte fra sygeplejeledelse 5/6. Adgang til kompetenceudvikling/udd. 7. Tilstrækkelig sygeplejebemanding 8. Patientens behov i centrum (Kramer/Schmalenberg 1993)

8 Påstand: Magnetcertificering af sygeplejepraksis på hospitaler kan medvirke til at tiltrække og fastholde sygeplejersker, samt forbedre kvaliteten af den ydede sygepleje og derved forbedre resultaterne for patienterne (patientoutcome).

9 Komparativt studie 1994 Har gode arbejdsvilkår for sygeplejersker betydning for mortalitets- og komplikationsraten blandt patienterne?

10 Resultat 4,6 % lavere mortalitetsrate på magnethospitalerne i forhold til kontrolhospitalerne (Aiken et al 1994)

11 1997: ANCC’s magnethospitalcertificering
MÅL: Identificere hospitaler, der yder excellent sygepleje til patienterne Styrke kvaliteten af sygeplejen og fremme et professionelt praksismiljø Udarbejde et værkstøj til beskrivelse og udbredning af “best practice” indenfor sygepleje

12 Procedure for at opnå magnetstatus
Chefsygeplejersken skal dokumentere implementering af 14 standarder, der vurderer kvaliteten af den udførte kliniske sygepleje og af organisationen

13 14 standarder der implementeres før magnetcertificering
Standards of care: The chief nurse officer develops, maintains, and evaluates patient/resident/client and staff data collection systems and processes to support the practice og nursing and delivery of patient/resident/client care. The chief nurse officer develops, maintains, and evaluates an environment that supports the professional nurse in analysis of assessment data and in decisions to determine relevant diagnosis. The chief nurse officer develops, maintains, and evaluates information processes that promote desired client-centered outcomes. The chief nurse officer develops, maintains, and evaluates organizational systems to facilitate the delivery of nursing care. The chief nurse officer develops, maintains, and evaluates organizational systems that support implementation of nursing´s strategic plans. The chief nurse officer develops evaluates the plan and its progress in relation to the attainment of outcomes Standards of professional performance: The chief nurse officer systematically evaluates the quality and effectiveness of nursing practice and nursing services administration. The chief nurse officer evaluates his/her own performance based on professional practice standards, relevant statutes and regulations, and organizational criteria. The chief nurse officer acquires and maintains current knowledge in administrative practice. The chief nurse officer fosters a professional environment The chief nurse officer’s decisions and actions are based on ethical principles. The chief nurse officer collaborates with nursing staff at all levels, interdisciplinary teams, executive officers, and other stakeholders. The chief nurse officer supports research and integrates it into the delivery of nursing care and nursing administration. The chief nurse officer evaluates and administers the resources of organized nursing services

14 Hvorfor er det så attraktivt at blive magnetcertificeret?
Der synes at være en udbredt opfattelse af, at ”the practice environment that is characteristic of Magnet organizations seems to improve outcomes for patients, nurses and workplaces” (Monarch 2001).

15 Antal magnethospitaler
                                                                                                                                                                                                              Antal magnethospitaler

16 Betydning af certificering for de ansatte
Kulturskift – større fællesskabsfølelse Orden i tingene Større positivt fokus på hospitalet udefra Stolthed over at være ansat (Monarch 2001).

17 Hvorfor er magnetcertificeringen blevet så succesfuld i USA?
Det funderes på stærkt lederskab og lederstil, giver sygeplejerskerne autonomi, godt samarbejde mellem læger og sygeplejersker, tilbyder karriereudvikling, videreuddannelse og åbner for forfremmelser (ANCC)

18 Er magnettanken transferabel til Europa ?
Ja – men kriterierne skal tilpasses europæiske standarder.

19 Sygeplejerskers opfattelse af kvalitet i sygepleje og arbejdsmiljø
The international Hospital Outcomes Study Consortium – sygeplejersker på 700 hospitaler i hhv. USA, Canada, England, Scotland og Tyskland (Aiken et al 2001og 2002, 2008)

20 Der er for få sygeplejersker til at yde kvalitetssygepleje/ JA
USA 66% Canada 65% England 71% Scotland 62% Germany 63% New Zealand 56%

21 arbejdsmiljø Ca. 1/3 af alle besvarelser udtrykker
utilfredshed i ansættelsen planer om at forlade professionen manglende støtte fra ledelsen og tegn på udbrændhed

22 Sygeplejersker der oplever lille eller ingen støtte fra deres leder er statistisk set
dobbelt så tilbøjelige til at opleve utilfredshed med arbejdet og til at have symptomer på udbrændthed dobbelt så tilbøjelige til at opfattede kvaliteten af sygeplejen som dårlig

23 Resultater, fortsat < 50% af sygeplejerskerne oplever at sygeplejeledelsen støtter deres behov og giver mulighed for at deltage i og anerkende sygeplejerskens kompetence til at tage beslutninger omkring patienten.

24 Resultater, fortsat 44 % - 83 % svarer, at de oplever at der bliver flere patienter pr. sygeplejerske 16 – 58% svarer at mellemlederlaget er fjernet, medførende flere administrative opgaver for den enkelte sygeplejerske, ved siden af de kliniske, patientrelaterede opgaver.

25 Resultater, fortsat 30-70 % svarede, at de i sidste vagt havde udført opgaver, der ikke var decideret sygeplejeopgaver 10-40 % på grund af manglende tid havde undladt at udføre nødvendige opgaver som mundhygiejne, hudpleje, samtale med eller undervisning af patient eller pårørende.

26 Forskelle på forekomst af fejl på hospitaler med dårligt hhv
Forskelle på forekomst af fejl på hospitaler med dårligt hhv. godt arbejdsmiljø Medicinering 73% højere Faldepiosoder m. skader 90% højere Infektioner 55% højere (Vahey og Aiken 2004) )

27 Arbejdsmiljø er markant (statistisk signifikant) bedre på magnethospitaler, målt på selvoplevet autonomi, samarbejde med kollegaer(mono- og tværfagligt), kompetenceudvikling og støtte fra leder (Kramer et al 2011)

28 Hvad betyder niveau af uddannelse for patientoutcome?
data fra kirurgiske patientforløb og strukturelle karakteristika fra 168 hospitaler i Pennsylvania, USA Survey blandt sygeplejersker(RN) (Aiken et al 2003, Aiken et al 2008)

29 Empirisk evidens for at
10 % stigning i antal sygeplejersker med uddannelse på bachelorniveau reducerer patientens risiko for død eller komplikationer med 5 %.

30 Sygeplejesensitive komplikationer
statistisk signifikant sammenhæng mellem større andel af sygeplejeydelser fra sygeplejersker med en BA-grad og bedre kvalitet af den ydede sygepleje, med en reduktion på 3-12 % af komplikationer (Needleman 2002, Lake et al 2010)

31 sygeplejesensitivitet
tilstande hvis forløb er sensitive for og påvirkelige af sygeplejepersonalets opmærksomhed under indlæggelse (Needleman et al 2002).

32 Sygeplejerske-patient ratio
Udbrændthed og utilfredshed I jobbet er stærkt relateret til sygeplejerske-patient ratio (Aiken at al 2003, Vahey og Aiken 2004, Aiken et al 2008, Kutney-Lee et al 2009)

33 Sygeplejerske bemanding og dødsfald, almen kirurgiske indgreb
7% øget mortalitet og 7% øget risiko for failure-to-rescue for hver ekstra patient sygeplejersken har ansvar for

34 Ansvar for én ekstra patient øger risiko for
Udbrændthed 23% Utilfredshed I ansættelsen 15% Aiken et al. JAMA 2002

35 L. Aiken, Univ. of Pennsylvania
For every 100 surgical patients who die in hospitals with 4 to 1 patient to nurse ratios, the number that would die in hospitals with higher ratios would be be… (linear relationship) L. Aiken, Univ. of Pennsylvania

36 Hvad siger patienten? Patienter på afdelinger, hvor sygeplejerskerne fandt deres arbejde meningsfuldt udtrykte større tilfredshed med alle aspekter af deres hospitalsophold, patienter på de afdelinger, hvor sygeplejerskerne virkede udmattede eller udtrykte ønske om at sige op, var mindre tilfredse med opholdet og den pleje, de havde modtaget(Vahey og Aiken 2004, Kutney-Lee et al 2009))

37 Tag vare på din sygeplejerske


Download ppt "Magnethospitaler Høj faglighed = højere overlevelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google