Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Får alle vores patienter i længerevarende peroral

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Får alle vores patienter i længerevarende peroral"— Præsentationens transcript:

1 Får alle vores patienter i længerevarende peroral
glucocorticoidbehandling calcium og D-vitamin? Forskningstræningsprojekt af Salam Bato og Jakob Brøndum Vejleder Niels Kristian Kjær

2 NEJ – Kun omkring halvdelen får det anbefalede tilskud.

3 Introduktion GC-induceret osteoporose er den hyppigste form for sek. osteoporose. Tabet er dosisrelateret. Både pulsterapi og kontinuerlig terapi er skadelig for knoglemassen. Varighed? Medikamentel og ikke-medikamentel behandling. Calcium og D-vitamin vigtigt ved GC-behandling. (UFL 2005, Osteoporos Int. 2006,Tidsskr Nor Laegeforen. 2005)

4 Projektbeskrivelse Belyse om ptt. i GC-behandling får Ca + D-vit.
2 praksis. Dataekstraktion vha. ATC-kode for Prednisolon. Registreringsskema. Telefonopkald. Litteratursøgning.

5 Inklusionskriterier:
Patienter i aktuel Prednisolonbehandling uanset dosis der har varet eller er planlagt til varighed over 3 mdr. - Alle sygdomme inkluderes. - Alle aldre. - Begge køn. Patienter i intermitterende Prednisolonbehandling i samlet 3 mdr. over 1 år. Patienter i Prednisolonbehandling kortere end 3 mdr. med verificeret Osteoporose. Patienter i intermitterende behandling under 3 mdr. samlet set over 1 år med verificeret Osteoporose.

6 Eksklusionskriterier:
- Patienter i Prednisolonbehandling kortere end 3 mdr. Patienter i intermitterende behandling under 3 mdr. samlet set over 1 år. Patienter med kontraindikationer for kalk- eller D-vitamintilskud. Hyperkalcæmi, fx ved decalcinerende knogletumorer, hyperparatyroidisme, sarkoidose eller andre granulomatøse sygdomme. Kraftig hyperkalcuri. Svær nyreinsufficiens og anamnese med nyresten, Phenylketonuri (Føllings sygdom).) - Patienter i inhalationssteroidbehandling.

7 Resultater 121 ptt. havde fået Prednisolon i de 2 praksis
48 ptt. opfyldte inklusionskriterierne (33 kvinder og 15 mænd. 33-92 år (72,2 år) De 3 hyppigste indikationer var PMR, KOL og RA.

8 Resultater Ca- og D-vit.tilskud Praksis A, ptt Praksis B Total 95%CI
Ja 12 (46,2%) 12 (54,5%) 24 (50%) (0,36-0,64) Nej 14 (53,8%) 10 (45,5%) 26 (100%) 22 (100%) 48 (100%)

9 Resultater Kun omkring halvdelen får det anbefalede tilskud (95%CI (0,36 – 0,64))

10 Resultater Der er ikke statistisk signifikant forskel på de to praksis (95%CI (-0,28 – 0,37))

11 Resultater Ca- og D-vit.tilskud Egen læge Praksis A+B Sygehus Total Ja
12 (42,8%) 12 (60,0%) 24 (50,0%) Nej 16 (57,2%) 8 (40,0%) 28 (100%) 20 (100%) 48 (100%)

12 Resultater Der er ikke statistisk signifikant forskel mellem sygehus og egen læge (95% CI (-0,11 – 0,45))

13 Diskussion Mangelfuld journalføring, underrapportering?
Stødkure til KOL-ptt. Kun halvdelen får det anbefalede tilskud, %. Ingen statistisk signifikant forskel på de 2 praksis. Sygehuset marginalt bedre, ikke statistisk signifikant.

14 Diskussion Hawthorne-effekt/kvalitetsforbedring.
Lignende studier af Ca- og D-vit.tilskud til plejehjemsbeboere peger i samme retning. (Suominen MH et al 2007, Wright RM 2007, Rojas-Fernandez CH et al 2002) Andre studier af sek. profylakse. (Hamm et al 2002)

15 Diskussion Øge opmærksomheden. Hvordan? Australsk studie
Pop up reminder Receptpligtig

16 Konklusion Kun omkring halvdelen af patienterne fik Ca + D-vit af egen læge. Behov for øget fokus og flere undersøgelser på dette område.

17


Download ppt "Får alle vores patienter i længerevarende peroral"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google