Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Velkommen i skolebestyrelsesarbejdet 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Velkommen i skolebestyrelsesarbejdet 2012."— Præsentationens transcript:

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Velkommen i skolebestyrelsesarbejdet 2012

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Skolebestyrelsen som del af en politisk styring – forventninger og opgaver Lokalområdet Børne- og Ungdomsudvalget Borgerrepræsentationen

3 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Skolebestyrelsens opgave i forhold til § 42 og 44 i folkeskoleloven A) Skolebestyrelsens tilsyn B) Skolebestyrelsens kompetencer C) Skolebestyrelsens principper

4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ad. A) Skolebestyrelsens kompetencer Fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed undtagen personale- og elevsager Fastsætter principper for skolens virksomhed Godkender skolens a) budget og b) undervisningsmidler Fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt

5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Skolebestyrelsens kompetencer - fortsat Deltager i ansættelsesprocedure og afgiver udtalelse ved ansættelse af skoleledere og lærere Skal høres i spørgsmål vedr. skolestrukturen dvs. ændringer i skolens omfang f.eks. antallet af klassetrin og skoledistrikt. Kan af egen drift udtale sig og stille forslag til skolens leder og Borgerrepræsentationen om alt vedr. egen skole.

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ad. B) Skolebestyrelsens tilsyn Skolebestyrelsen kan indhente enhver oplysning - undtagen i personale- og elevsager - om skolens virksomhed, som er nødvendige for at varetage tilsynet. Oplysningerne tilvejebringes gennem skolens leder. Skolebestyrelsen fører sit tilsyn på møder.

7 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ad. C) Skolebestyrelsens principper Ved et princip forstås handlen eller tænkning, som bevidst følges i given sagsbehandling Skolebestyrelsens principper formuleres i tilknytning til love og rammer for skolens virksomhed, som er givet med Folkeskoleloven og af Borgerrepræsentationen Principperne angiver tilsammen de værdier, som skolens virksomhed skal bygge på og retning for skolens udvikling

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Skolebestyrelsens hovedopgaver – hvad og hvordan Kvalitetssikring – Kvalitetsrapporten – Skolens udviklingskontrakt Elevtrivsel – og Københavner Barometeret Skole-hjemsamarbejdet Skolens budget og regnskab

9 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Skolebestyrelsen og samarbejdet med skolelederen Skolelederen har følgende opgaver: Skolelederen er administrativ og pædagogisk leder af skolen Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens Skolelederen er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen og de politiske niveau og sørger for referat af sb-møderne. Skolelederen udarbejder forslag til skolebestyrelsen til principper og til skolens budget i samarbejde med skolens medarbejdere og elev. Skolelederen træffer alle konkret afgørelse vedrørende skolens elever.

10 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kom godt i gang med skolebestyrelsesarbejdet Hvis der du/I har ønske om mere viden og informationer kan der rettes henvendelse til: Skolelederen Områdets skolekonsulent Områdeledelsen Udviklingskonsulent Lene Brandt Jeppesen (lejepp@buf.kk.dk)lejepp@buf.kk.dk kk.dk – Københavns kommunes hjemmeside.


Download ppt "KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Velkommen i skolebestyrelsesarbejdet 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google