Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Indeklimaundersøgelser med vægt på renserier Eksempler på renserinavne: Top Rens, Rekord Rens, Kemo Rens, Nemrens, Sofort Rens,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Indeklimaundersøgelser med vægt på renserier Eksempler på renserinavne: Top Rens, Rekord Rens, Kemo Rens, Nemrens, Sofort Rens,"— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Indeklimaundersøgelser med vægt på renserier Eksempler på renserinavne: Top Rens, Rekord Rens, Kemo Rens, Nemrens, Sofort Rens, Renseriet Rask, Sober Rens og m.m. fl

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tilrettelæggelse af undersøgelse/afværge på tidl. renserier andet indeklima  Oplæg til undersøgelse  Boringer, jordprøver og poreluft  Formål til undersøgelsen, bolig/grundvand, herunder videre prioritering  Indhentning af supplerende historik udover materialet fra V1-kortlægningen  Orientering af grundejere m.fl.  Afgrænsning af evt. forurening, en faktor 100 for PCE og TCE  Videregående undersøgelser, herunder indtrængningsveje  Afværge

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Generelt om oplæg til undersøgelse  Indsats bolig eller/og grundvand, formål at konstatere forurening eller ej  Tilrettelæggelse af undersøgelser i forhold de geologiske forhold  I den østlige del af regionen kan det være at boringerne er valgt fra og erstattet af et større antal poreluftsmålinger

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk RM’s prioritering ved forurening  Ved konstatering af forurening ved renserier, er det RM’s prioritering, at få udført videregående undersøgelser hurtigst muligt  Det bliver grundejere og de relevante beboere orienteret om, samtidig bliver kommune, embedslæge og evt. arbejdstilsynet orienteret  Der oftest indsats bolig, og her vælger RM selv at tage kontakt til de relevante beboer og hænger evt. selv rør op, vi anvender Orsa-rør og ATD-rør

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk RM’s prioritering ved forurening  RM’s holdning er, at der ikke udføres indeklimamålinger i de måneder, hvor der ikke er R i.  Er der indeklimaproblemer, udføres en kontrolmåling og der laves en byggeteknisk gennemgang  Der udføres eventuel afgrænsende undersøgelse, der er oftest valgt en afgrænsning med en faktor 100 af luftkvalitetskriterierne  Herefter prioriteres lokaliteten til afværge

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Undersøgelser i forbindelse med afværge, indeklima  Der udføres undersøgelser for at klarlægge indtrængningsvejene for chl. Opl. Til boligdelen  Ved flere lokaliteter er der foretaget supplerende arkivgennemgang, for eventuel at få bedre oplysninger om kloakker, placeringer af rensemaskiner m.m.  Vi ved at der er store variationer på måleresultaterne, resultaterne er bl.a. afhængig af vindforhold og nedbør  Vi er derfor begyndt at måle differenstrykket  For at få overblik over de udførte undersøgelser vil vi få udført en konceptuel model/principskitse på de enkelte lokaliteter

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempel på differenstryk

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempel på konceptuel model, sink’s,

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempel på zone med PCE<600 µg/m³

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Undersøgelser i forbindelse med afværge, indeklima, fortsat  Til opsporing af indtrængningsveje anvendes der flere metoder:  PPb-Rae (sniffermetode), Radonmålinger, Sporgas-test og evt. blower-door.  Klarlæggelse af sink’s

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Prioritering i forhold til niveauer i indeklimamålingerne

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Prioritering i forhold til niveauer i indeklimamålingerne

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vurderinger i forbindelse med beslutninger om afværge tiltag  Er kloakkerne i orden, således der ikke er indtrængningsveje ad den vej  Er ejendommen vedligeholdt  Er der mulighed for påbud via byggeloven  RM´s politik er at vi ikke vil genhuse beboere

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tak fordi I lyttede


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Indeklimaundersøgelser med vægt på renserier Eksempler på renserinavne: Top Rens, Rekord Rens, Kemo Rens, Nemrens, Sofort Rens,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google