Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan bevares agerlandets naturtyper?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan bevares agerlandets naturtyper?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan bevares agerlandets naturtyper?
Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker i DMU, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Præsentation af naturen (naturtyperne og småbiotoperne) Tilstand og trusler Hvordan er problemerne opstået og hvordan virker de? Indsatsen for naturen: Hvad kan vi gøre?

2 Den beskyttede natur Naturtyperne: Strandenge, heder, overdrev, enge, moser, søer, vandløb, skove Arterne: Pattedyr, fugle, padder, fisk, insekter, snegle, muslinger, planter

3 Den ikke-beskyttede natur
Markerne Kantbiotoperne: Levende hegn, markskel, bevoksninger, grøfter, vejkanter

4 Identifikation af tilstand og trusler
Det lysåbne landskab (Ellemann m.fl. 2001): Eutrofiering Tilgroning Fragmentering Ændret hydrologi Dæmpet naturlig dynamik

5 Eutrofiering Kun få planter tåler gødning! - Et spørgsmål om strategi

6 Tilgroning “Halvkulturer” - en overflødig ressource?
Eller måske ”halvnatur” - et overflødighedshorn!

7 Fortidens synder Små bestande har sværere ved at overleve

8 Brandmandens lov Beskyt det værdifulde mod påvirkninger
Bevar det værdifulde inden det går tabt Beskyt det værdifulde mod påvirkninger Genopret naturen der hvor det er muligt


Download ppt "Hvordan bevares agerlandets naturtyper?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google