Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er kvalitet i ældreplejen - og for hvem? Tine Rostgaard Socialforskningsinstituttet ’Kvalitet på ældreområdet’ 8 februar 2006 Ålborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er kvalitet i ældreplejen - og for hvem? Tine Rostgaard Socialforskningsinstituttet ’Kvalitet på ældreområdet’ 8 februar 2006 Ålborg."— Præsentationens transcript:

1 Hvad er kvalitet i ældreplejen - og for hvem? Tine Rostgaard Socialforskningsinstituttet ’Kvalitet på ældreområdet’ 8 februar 2006 Ålborg

2 Kvalitet – hvad er det? Og for hvem?Ældre/bruger (Hjemmehjælpsmodtagere og beboere i plejebolig) Frontpersonale /leverandør (Hjemmehjælpere og personale i plejebolig) (Visitatorer) Myndighed/ bestiller

3 Den kvalitative del Hvad var formålet? –Afdække kvalitetsopfattelser –Afdække kvalitetsopfattelser, set som institutionalisering af idealer og diskurser om kvalitet i ældreplejen Hvordan? –Individuelle- og fokusgruppeinterview

4 Hvad var formålet? sammenhæng mellem kvalitetsopfattelser og hverdagspraksis –Belyse sammenhæng mellem kvalitetsopfattelser og hverdagspraksis i udførelsen af hjælpen i plejeboligen Hvordan? –Observationsstudier –Observationsstudier af frontpersonalets arbejdsgange og –processer

5 Hvorhenne? –Bogense, Kalundborg, Søllerød og Århus Hvorfor? –Geografi, befolkningsstørrelse og organisering af hjemmehjælpen (privat/offentlig leverandør)

6 KvalitetsopfattelserÆldrePlejepersonale Visitatorer

7 Ældre Væsentlige forskelle mellem hjemmehjælpsmodtagere og plejeboligbeboere Tid og kontinuitet er dog gennemgående, og vigtige kvalitetsdimensioner for begge brugergrupper.

8 Hjemmehjælpsmodtagerne For lidt tid – fortrinsvis til rengøring ”Får jeg de afsatte minutter?” ”Hvornår kommer jeg ud af min seng?” Tid til en snak – omstilling fra praktisk funktionsorientering Hjælp-til-selvhjælp og forskellige tempi Kontinuitet – kendskab til mine behov Tilfældige behovsvurderinger?

9 Fleksibilitet og indflydelse: ”Jeg kan godt lide at man bliver regnet for noget. Man er ikke bare sådan en der sidder...et nummer. Man bliver respekteret.” Omfatter rengøring kun hvad der er ”under hoftehøjde”? Det frie valg – forventningen om at det er den samme person En modvillig hjemmehjælper – eller mange af dem

10 Plejeboligbeboerne Tilfredshed med rengøring – men ikke altid hos pårørende Mere kontinuerlig opfattelse af tid, men ”man lærer at holde sig” Begrænsede udfoldelsesmuligheder Maden – kan den nu tygges?

11 KvalitetsopfattelserÆldrePlejepersonale Visitatorer

12 Stor respekt for den individuelle ældres behov, ”borgerens rygsæk skal der ikke pilles ved” Inger og vasketøjet Kontinuitet –> bedre omsorg Plejepersonale

13 Hjemmehjælperne For lidt tid Hjælp-til- selv-hjælp, men også hos den private hjemmehjælper, der udelukkende gør rent? Omsorg/service? Den ældre som ”herre i eget hus” Anden behovsforståelse end visitatorer, og behov for bedre daglig kommunikation

14 KvalitetsopfattelserÆldrePlejepersonale Visitatorer

15 Visitatorer Tilstrækkelig tid, men mangel på tilbagemelding fra både kommunal og privat leverandør, og anden behovsforståelse ”Det er som om at udføreren ikke har forstået at der er kommet penge mellem venner, så hvis det er, at de ikke melder tilbage, men bare knokler videre, så arbejder de i virkeligheden gratis og skærer nogen hjørner hist og pist hos nogen borgere måske.”

16 Hjælp-til-selvhjælp,” vi går ikke ind og gør rent for borgeren, vi gør rent med borgeren”

17

18 Kvalitet og rationalitet Management rationalitet (For)bruger rationalitet Omsorgs/social- pædagogisk rationalitet

19


Download ppt "Hvad er kvalitet i ældreplejen - og for hvem? Tine Rostgaard Socialforskningsinstituttet ’Kvalitet på ældreområdet’ 8 februar 2006 Ålborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google