Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MM4 Patientjournalsystemer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MM4 Patientjournalsystemer"— Præsentationens transcript:

1 MM4 Patientjournalsystemer
Hvad er en patientjournal? Udbredelse af EPJ i Danmark Fra PPJ til EPJ Resume af kapitel 7 Udfordringer vedr. EPJ i DK

2 Journalers formål Patientbehandling – huskeseddel, koordinering
Retssikkerhed - jura Økonomi Forskning Kvalitetssikring og –udvikling Ledelse Politik

3 Forskellige typer journaler
Praktiserende læge Praktiserende speciallæge Sygehus: Patientjournal pr. Afdeling Sygehus Patient Personalegruppe

4 EPJ i Danmark Politisk opmærksomhed i 1994 HEP fra 1996
Viborg og Vejle amter startede (93 og 97) EPJ på 56 ud af 444 afdelinger i 2001 8 forskellige leverandører har EPJ i drift Viborg har skiftet system/leverandør 1 gang

5 AMT Afd/sygehus N Sygehus N afdelinger Frederiksb. op+gyn 5 2 Fyn med
3 4 H:S Psyk, børn Kbh Steno thorax Nordjylland Thorax, med Ribe Endokr 1 Roskilde RASK Sønderjyll. ortopæd Vejle Gyn, orto, organ, med 6 Viborg Gyn, orto, organ, med, børn, psyk 11 20 Århus øjne

6 Fra PPJ til EPJ Fordele v. PPJ Kan tages med under armen – fleksibel
Stor personlighed frihed mht. skrivestil Let at overskue Anvendelse kræver ingen specialuddannelse Har ikke ”nede-tid” som computere

7 Fra PPJ til EPJ Ulemper v. PPJ Kun tilstede eet sted af gangen
Fritekst medfører variabilitet, red. Pålidelighed Videnskabelige analyser fordrer besvær Ikke muligt fx at lave aktive reminders og aktiv vejledning

8 En EPJ definition? EPJ henvender sig specielt til det sundheds-faglige personale som et nyt IT- redskab, der omfatter sundhedsinformationer knyttet til hver patient lagret i et system, der er specifikt designet til at støtte sundheds-personalet gennem tilgængelige, komplette og præcise data, alarmer, påmindelser, klinisk beslutningsstøtte samt kobling til medicinsk viden og øvrige hjælpeværktøjer.

9 En anden EPJ definition?
EPJ er en database med tilhørende programmel, som giver mulighed for at lagre og genfinde kliniske patientdata på en struktureret måde ved hjælp af et elektronisk medie. Den kan overføre og modtage data fra andre systemer og give beslutningsstøtte, påmindelser, alarmer m.v. EPJ støtter og dokumenterer patient-behandlingen.

10 Navnets betydning? Electronic Medical Record ?
Computer-based Patient Record ? Electronic Patient Record ? Electronic Health (Care)Record ? Virtual Patient-centred Clinical IT-based Health Information System ???? Elektronisk Patient Journal

11 Fra PPJ til EPJ Fordele v. EPJ Ulemper v. EPJ Ressourcetung opstart
Tilgængelighed Simultan Fra distance Maskinskrift Struktur Validitetstjek Forebygge redundans Muliggøre aggregering Spørge, beregne, advare Beslutningsstøtte Ulemper v. EPJ Ressourcetung opstart Uddannelseskrævende Langsigtet investering Fejlregistreringer Risiko for softwarefejl Risiko for nedbrud Kostbar vedligeholdelse

12 Forudsætninger for EPJ fordele
Kun eet system – ikke papir og IT parallelt Der skal være information at hente i journalen Det skal være let at finde information i journalen Der skal være terminaler/klienter ved POC Momentan dataregistrering ved Point Of Care Styrket samarbejde mellem klinikere Fungerende administration af vidensbaser Organisationen skal tilpasses ny informations-infrastruktur

13 Resume af kap 7 Fra lægens journal til patientens journal
Kronologisk, kilde eller problemorienteret struktur Eet Patientforløb og mange specialer EPJ forsøgt udviklet siden 70’erne – men særligt fra 1991 (The CPR, Dick and Steen) EPJ baseret på IT og papir

14 Resume af kap 7 fortsat Særlige udfordringer: Klinisk brug af EPJ
Data entry – data ind i EPJ Kodning og standardisering Repræsentation af tid Klinisk brug af EPJ ... Tankegangen meget traditionel: IT skal primært erstatte papir og understøtte eksisterende klinisk praksis

15 Udfordringer vedr. EPJ i DK
Organisatorisk udvikling Samarbejde ml. faggrupper, specialer, sygehuse Klinisk faglig udvikling Klinikere skal: udvikle fælles sprog udvikle kvalitetsstandarder stille krav til systemerne ændre vaner ....


Download ppt "MM4 Patientjournalsystemer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google