Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koncern HR, Organisation og Ledelse www.ol.rm.dk Fra ledelsesevaluering til lederudvikling WORKSHOP 5 God ledelse i Region Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koncern HR, Organisation og Ledelse www.ol.rm.dk Fra ledelsesevaluering til lederudvikling WORKSHOP 5 God ledelse i Region Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Koncern HR, Organisation og Ledelse www.ol.rm.dk Fra ledelsesevaluering til lederudvikling WORKSHOP 5 God ledelse i Region Midtjylland

2 2 ▪ www.ol.rm.dk Program Velkommen Præsentation af deltagere Hvilke tilbud er til rådighed, når ledelsesevaluering skal blive til ledelsesudvikling? Sparring med ledere på eget niveau om forberedelse af udviklingssamtale Fælles overvejelser om muligheder og opmærksomhedspunkter ved forberedelse og afvikling af udviklingssamtalen Afrunding

3 3 ▪ www.ol.rm.dk Hvilken information kan vi få på det enkelte område eller institution? Lokalt tilpasset information fra Koncern HR og Center for Kvalitetsudvikling om: - spørgeramme - organisering af den konkrete gennemførelse, herunder - tidsplan - opfølgning - støttemuligheder/træning af lokale ressourcepersoner Information fra egen topledelse om: - lokale målsætninger

4 4 ▪ www.ol.rm.dk Hvilken støtte kan vi få på det enkelte område eller institution? Planlægning og organisering af : - spørgeramme - organisering - tidsplan Procesbistand til ledere i forbindelse med dialog med medarbejdere Tilbagelæsning af evalueringsrapport og coaching i forhold til organisering, gennemførelse og opfølgning på dialogen Coaching og støtte i forbindelse med forberedelse af og opfølgning på lederudviklingssamtale Støtte og procesbistand i forbindelse med strategisk forankring i ledelsesgruppen

5 5 ▪ www.ol.rm.dk Hvilken træning kan vi få på det enkelte område eller institution? Træningskurset: - At tale om ledelse for ledere der skal forestå eller deltage lederudviklingssamtaler

6 6 ▪ www.ol.rm.dk God ledelse i Region Midtjylland Dygtighed Forudsiger den nødvendige forandring Prioriterer Klarhed om forventninger Resultatorienteret Skaber retning og mening (helhed) Dialog Inddrager, involverer, informerer (lydhørhed) Motiverer, skaber mening Giver og modtager feedback (troværdighed) Handlekraftig (indsigt og udsyn) Anerkendende tilgang Dristighed Innovation Ser nye sammenhænge Anerkender diversitet – synergi Lærer af fejl Udfordrer

7 7 ▪ www.ol.rm.dk Alle spørgsmål i forhold til koncernværdier ”Leder NN/Ledelse NN”

8 8 ▪ www.ol.rm.dk Helhedsvurdering af ”leder NN/Ledelse NN”

9 9 ▪ www.ol.rm.dk Arbejdsspørgsmål – sparring på eget niveau Rapporten med tilbagemeldinger fra medarbejdere, egen leder og eventuelt ledelseskolleger sammenholdt med den enkelte ledelses egne vurderinger, er et vigtigt element i en udviklingssamtale mellem to ledelsesniveauer. Med afsæt i den udleverede fiktive rapport skal I drøfte: Hvis denne rapport var den ledelsesevaluering, som vi skal drøfte, hvad ville jeg så særligt hæfte mig ved? Hvad ville jeg særligt ønske at drøfte med min samtalepartner? Hvad ville jeg særligt ønske at drøfte med mine ledelseskolleger/ledergruppe? Hvad ville jeg særligt ønske, at min samtalepartner er opmærksom på?

10 10 ▪ www.ol.rm.dk Arbejdsspørgsmål – fælles opsamling I har nu haft lejlighed til at tale med lederkolleger om, hvordan ledelsesevalueringen kan bringes i spil i forhold til udviklingssamtalen. Hvad er det vigtigste at videregive til de øvrige deltagere i denne workshop? Herefter reflekterer vi i fællesskab, hvilke nye idéer og tanker disse præsentationer giver anledning til

11 Koncern HR, Organisation og Ledelse www.ol.rm.dk Tak for nu – fortsat god konference


Download ppt "Koncern HR, Organisation og Ledelse www.ol.rm.dk Fra ledelsesevaluering til lederudvikling WORKSHOP 5 God ledelse i Region Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google