Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uvelse Skole Hillerød Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uvelse Skole Hillerød Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Uvelse Skole Hillerød Kommune

2 De kan vist ikke lære mig noget!
Præsentation Hvem er vi ? Hvad vil vi mon her? Vi vil gerne fortælle om, hvordan vi praktiserer skolestart Vi vil også gerne fortælle om, hvordan vi organiserer vores undervisning i en aldersblandet klasse Vi vil gerne vise jer nogle af vores materialer De kan vist ikke lære mig noget!

3 Uvelse Skole Etsporet skole med ca. 150 børn
Børnehaveklasse til og med 6. kl. Efter 6. kl. kommer alle børn i kommunen til den samme overbygningsskole, Brødeskov Skole Karina: Præsentation

4 Uvelse Skoles opbygning
indskoling Lille a ½ børnehaveklasse ½ 1. klasse ½ 2. klasse 2 lærere, 1 bh. kl. leder, 1 skolepædagog Lille b mellemtrin Ax ½ 3. klasse ½ 4. klasse ½ 5. klasse ½ 6. klasse Bx Karina:

5 Aldersblandede klasser
6 til 9 år ”Indrulning” ”Overrulning” Klasseværdier og -normer Mesterlære-princippet Undervisningsdifferentiering Karina Opbygning og kendetegn- aldersblandede klasser

6 Indskolingen Børn i alderen 6 til 9 år
2 parallelle aldersblandede klasser med ca. 35 børn i hver Rullende skolestart Lokalefællesskab skole og SFO Karina Opbygning- indskolingen

7 Samarbejde Skoletid kl. 8.00-14-00 med leg og læring
Ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger Teammøder, LP- tværteam Pædagogerne er med i skoletiden, den røde tråd gennem hele dagen. Rollefordelingen: 2 lærere, en børnehaveklasseleder og en skolepædagog Samarbejde

8 Mellemtrinnet Børn i alderen 9- 12 år
2 parallelle aldersblandede klasser med ca. 35 børn i hver Overrulning 4 gange årligt Til dels lokalefællesskab med klubben Opbygning - mellemtrinnet

9 Samarbejde med mellemtrinnet
De voksne Fagudvalg Overlevering fra indskoling til mellemtrin Overlevering fra SFO til klub Børnene Samme dagsstruktur Samme bøger med Besøg i ca. 14 dage i morgenmodulet inden skift Besøg af ”gamle” børn fra Ax og Bx Rullemakker Karen: Samarbejde

10 Skole/hjem samarbejde
Mindst én skole/hjem samtale om året med elevplan Ekstra samtaler ved behov Forældreintra Forældremøde 2 gange årligt sammen med SFO Flexmorgen Samarbejde

11 Rullende skolestart Skriftlige overlevering af alle børn
Overleveringsmøder ved børn med særlig foranstaltning Besøg begge veje Klasseplacering Indskrivning 2 gange årligt Informationsmøde for forældre én gang om året Forældrefolder Folder fra skolen og SFO Infofolder på Intra om klassen Samarbejde - Rullende skolestart

12 1. Skoledag Flaget er hejst Mødetid 9.00-11.00 evt. SFO 14.00-15.00
Barnet medbringer sin kuffert Frikvartersven Velkomstmøde, udlevering af skuffe, bøger m.v. Velkomst i klassen med sang og flag Frikvarter for barn og forældre 1. skoledag

13 1. skoledag vvv

14 Klassens indretning

15 vvv

16 vvv

17 vvv

18 Fælles aktivitetsplan
1 Basisuge 2 N/T (b) Basisuge (a) 3 N/T (a) Basisuge (b) 4 5 6 Kristendom (b) Basisuge (a) Fastelavn (fredag) 7 Vinterferie 8 9 Skole/hjemsamtale (b) 10 Fælles emneuge (a+b) (LJ, KB, DMC) Skole/hjemsamtale (a) 11 12 Skolefest (torsdag) 13 Påskeferie 14 Forældremøde 15 Læsekursus (b) Basisuge (a) 16 Læsekursus (b) Basis (a) 17 Læsekursus (a) Basis (b)  FRI (fredag) 18 Læsekursus (a) Projektuge (b) 19 Projektuge (b) Basisuge (a) FRI (torsdag og fredag) Læseprøver 20 21 Faguge dansk/mat 22 23 Færdsel-en dag (a+b) 24 N/T  Idrætsdag (torsdag) 25 Basisuger ”fast”skema Kernestof Emneuger Tværfaglighed Fordybelse Skoleårets planlægning/aktivitetsplan

19 Ugeskema - basisuge Modul: Individuelt arbejde Modul: Holdundervisning
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6.30 SFO åbner Individuelt DE åbner  Morgenarbejde Logbøger  DE,KB,SB KB åbner  KB, DE DE, LS SB åbner SB, SL Kalender Fortællestol Synge 2.klasses elever danskprøve(se bilag på opslagstavlen) Fælles samling  Dansk- og matematikspil Højtlæsning Pause  Pause Holddeling 1: dansk 2: matematik 3: ABC SB DE, SB, LS Dansk Tirsdagshistorie Vi ser på sjove billeder og skriver historier ud fra dem DE, KB Idræt KB, SB, LS  LS, KB, SB, DE 1: matematik 2: dansk KB, LS, SB   Frokost (DE) Frokost (DE) Frokost (SFO)  Frokost (KB)  Alle er sammen Hold: 3: mat  DE, LS, KB  Værkstedskasser SL, LA Klassemøde               SB, LS Pakke tasker Spille spil    KB, LS Modul: Individuelt arbejde Modul: Holdundervisning Modul: Alle børn er sammen

20 Arbejdsformer Individuelt arbejde Aldersblandet Niveau-delt
morgenarbejde 10 min. Aktivitet Aldersblandet Værkstedskasser Litteraturværksted Mandagshistorie Emnearbejde Samlinger Idræt Bibliotek Niveau-delt Holdundervisning Læsekursus Faguger Makkerarbejde Værkstedskasser Arbejdsformer

21 Individuelt arbejde – morgenarbejde
Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde

22 Individuelt arbejde - morgenarbejde
Morgenmodul Aftalesystem (morgenarbejdsbog) Flexmødetid Rolig start på dagen Mulighed for korte samtaler med forældre Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde

23 Morgenarbejdsbog – en aftalebog
Medansvar for egen læring Faglig træning Rolig start på dagen Gode arbejdsvaner Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde

24 10 minutters aktiviteter
Imødekomme børnenes brug for hurtigt afsluttede aktiviteter F.eks. små spil, kreative opgaver, byggeprojekter Differentierede opgaver Selvstyrende aktiviteter Bruges i ventetid eller når der er 10 min i overskud. Arbejdsformer/10 min. aktiviteter

25 Holdundervisning i basisuger
Introduktion til nyt stof Repetition Rytmer og rutiner Individuelle mål Legetid for de yngste børn Arbejdsformer/niveaudelt undervisning / holdundervisning

26 Måltavle Dansk og matematik Holdundervisning
Fælles målsætning for perioden Individuel målsætning for perioden Arbejdsformer/niveaudelt undervisning / holdundervisning/måltavle

27 vvv

28 Måltavle Dokumentation ved periodens afslutning
Dokumentationen gemmes i barnets kuffert Arbejdsformer/niveaudelt undervisning/ holdundervisning/måltavle

29 Læsekursus 14 dage 2 gange om året Makkerpar Mesterlærer-princippet
Læringsstile Arbejdsformer /niveaudelt undervisning/læsekursus

30 Faguger i dansk og matematik
Faglig fordybelse 2 gange om året Der arbejdes på tværs af klasserne. Der arbejdes årgangsdelt. Fagugerne optræder 2 gange om året i fagene dansk og matematik. Fagugerne skal bruges til fordybelse i fagene. Planlægges og udføres i et samarbejde mellem dansklærerne og matematiklærerne i de 2 klasser. Eleverne arbejder sammen i årgange. I år har vi arbejdet med spil(chance og sandsynlighed) og talmaskiner i matematik, eventyr og staveregler i dansk. Arbejdsformer / niveaudelt undervisning / faguger

31 Litteraturværksted – dansk og billedkunst
God stemning. Ro, dæmpet belysning og levende lys. Dæmpet musik. Historien findes frem fra en stor pose. Historien læses højt. (Alle genrer) Eleverne arbejder i værksteder Alle arbejder ophænges i galleriet

32 Oversigt over indhold Uge 2: At være udenfor Uge 3:
Uge 4: At være udenfor: Ispigen Uge 5: Uge 6: Film: Bror min bror Uge 7: Vinterferie Uge 8: Film: Uge 9: Film: Jagten på kæledyret Uge 10: Uge 11: Fabler: Bjørnen og Uge 12: Fabler: Hvordan elefanten fik sin lange snabel Uge 13: Fabler: Uge 15: Thomas Winding Uge 16: Thomas Winding Uge 17: Thomas Winding: Yrsas dukker Uge 18: Gys: Uge 19: Gys: Er døren låst? Spøgelseshuset Uge 21 Fri Uge 22: Gys: Uge 23: Myter: Diadalos og Ikaros Uge 24 Myter: Theseus og Minotaurus Uge 25 Myter :Atlantis Uge 26: Atlantis (Film)

33 Eksempler på opgaver Myter Ikaros
1. Tegn Ikaros i sin fjerdragt. Sort papir og hvide blyanter. 2. Tegn en stor og flot labyrint. (prikpapir) 3. Tegn Ikaros som styrter i havet. (Caran Dash)

34 Eksempler på opgaver Prosa på vers Lange Peter Madsen
Værksteder: 1. Digte værksted Vi har valgt nogle ord der rimer ud fra bogen. Der skrives vrøvlevers med disse rim. 2. Tegn Lange Peter Madsen med blyant, sort tush og vandfarve. Papiret er et stykke A3 papir skåret i 3 baner på langs. Billedet foldes og limes på et A4 papir. 3. Tegneserie. A4-papir fortrykt med 4 felter, 2 øverst og 2 nederst. Tegn/skriv historien med egne ord. Halfdan Rasmussen

35 Mandagshistorie Fælles oplæg Differentierede skrivehæfter
Differentierede krav Eleverne læser deres historier højt

36 Værkstedsarbejde Medbestemmelse Fortrinsvis selvstyrende
Aldersblandet gruppe Mester-lærer princippet Samarbejde/makkerpar Projektarbejde Invitation til selvvirksomhed og fordybelse Eget projekt Sanser, lytte Lyt til lydene på båndet, husk at stoppe efter hver lyd 2. Skriv i skemaet hvad du hører 3. Sæt opgaverne i mappe Du skal bruge: Bånd Båndoptager skema Til de voksne: træning af lyttesansen Vælger selv, men stadigvæk styret Åbne opgaver eller opgaver som passer alle niveauer Makkerpar niveau – lille stor Samtalen er i fokus (fremmer forståelsen) De dygtigste laver eget projekt, tom kasse Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedskasser

37 Værkstedsarbejde Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedsarbejde

38 Værkstedsarbejde 12 værksteder som kører i ca. 6 uger Makkerpar
Vælger sig på værksted Arbejder med kassen (VIS kasse) Laver evalueringsseddel Nyt værksted Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedsarbejde

39 Værkstedsarbejde vvv

40 Emnearbejde Altid aldersblandet gruppe Forskellige holddannelser
Fordybelse Samarbejde Tværfaglighed Undervisningsformer/emnearbejde

41 Samlinger Korte oplæg Fremlæggelser Højtlæsning Fællesskabslege
Fortællerstol Børnemøde Kalender F.eks. 120 ord Undervisningsformer/samlinger

42 Idræt vvv

43 Bibliotek

44 Styringsredskaber Faglærer Periodeplanlægning Evaluering Elevplaner
Barnet Morgenarbejdsbog Værkstedsevaluering Måltavle Teamet Elevplan/ elevsamtaler Klasselog Ansvarsfordeling Tovholderbørn

45 Mål for børnehaveklassen
Styringsredskaber

46 Dansk Styringsredskaber

47 Matematik Arbejde med tal og algebra Tal: skrive tal, kende tallene til 10, kende lige/ulige Plus: med tal til 10, tegne plushistorie Minus: med tal til 10, tegne minushistorie Bestemme antal: tællemateriale, skriftligenotater Kende den lille talplade Arbejde med geometri Kende 3, 4, 5 og 6 kant. Tegne enkle mønstre Matematik i anvendelse Lave talmaskiner, krydse af i søjlediagram Kommunikation og problemløsning Beskrive enkle løsningsmetoder Kan arbejde individuelt, i makkerpar og på hold Kender og kan bruge centicubes, notater, tallinje Computerprogrammer Taltavle Hestevæddeløb Styringsredskaber

48 Elevplan Styringsredskaber

49 Hvorfor er det godt?! Klasseværdier og normer Læringsprincipper
Klasserne er stationære og eleverne ruller Læringsprincipper Elev-elevlæring Leg og læring Rummelighed Rolleskift Gruppedynamik Differentiering Hvorfor er det godt for børnene? Hvorfor for de voksne?

50 www. uvelse-skole.skoleintra.dk


Download ppt "Uvelse Skole Hillerød Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google