Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integreret Rådgivning på Bedriftsniveau Workshop 22.-23/1 2009, Sabro Kro Helge Kjær Sørensen Sekretariatschef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integreret Rådgivning på Bedriftsniveau Workshop 22.-23/1 2009, Sabro Kro Helge Kjær Sørensen Sekretariatschef."— Præsentationens transcript:

1 Integreret Rådgivning på Bedriftsniveau Workshop 22.-23/1 2009, Sabro Kro Helge Kjær Sørensen Sekretariatschef

2 Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) Fælles Erhvervspolitisk Forening 5405 aktive medlemmer Djursland Landboforening v/ Hans Gæmelke Norddjurs og Syddjurs Kommuner Kronjysk Landboforening v/ Anders Laustsen Randers Kommune Østjysk Landboforening v/ Svend Nielsen Hedensted og Horsens Kommuner Århus-Hadsten Landboforening v/ Erik Poulsen næstformand DLMØ Favrskov og Århus Kommuner Landboforeningen Odder-Skanderborg v/ Jens Gammelgaard formand DLMØ Odder, Skanderborg og Århus Kommuner Samsø Landboforening v/ Henning Madsen Samsø Kommune Østjysk Familielandbrug v/ Jørgen Lykkemark Indgår i samtlige KommuneNet Søhøjlandets Landboforening v/ Frede Lundgaard Madsen Silkeborg Kommune Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune

3 Løses i fællesskab, p.t. Vandplaner (vandrammedirektiv) - Vandteam af konsulenter - Grundvandsteam af konsulenter Naturplaner (Natura 2000) - Naturteam af konsulenter Åbent Landbrug Østjylland - formel arbejdsgiver pr. 1/1-09 - fortsat eget udvalg Presseopgaver

4 Ikke løse p.t. Kommuneplaner Landbrugets Kommunenetværk Miljøgodkendelsesordningen Grønne råd Grundvandsråd

5 Side 5 · · Integreret Rådgivning Landmand MiljøKonsulent/ PlanteavlsKonsulent Sagsbehandler Myndighed - Kommunen

6

7 Integrated advice – backing and organisation Farmer IR Environ- mental Consultant Production Consultant Agricultural Advisory Environ- mental worker Planning worker Local Authority Lack of Communi- cation Farmer I Environ- mental Consultant Production Consultant Agricultural Advisory Environ- mental worker Planning worker Local Authority Lack of Communi- cation Farmer I Environ- mental Consultant Production Consultant Agricultural Advisory Environ- mental worker Planning worker Local Authority Lack of Communi- cation Lack of Communi- cation Farmer Environ- mental Consultant Production Consultant Agricultural Advisory Environ- mental worker Planning worker Local Authority Lack of Communi- cation Lack of Communi- cation

8 The dialogue structure Reference group (Resp.: Environment Center) Catchment level Sub-catchment level Reference group (Resp.: Municipality) Local direct dialogue level Reference- /working groups (Resp.: Municipality/ Advisers + farmers) Farm level Integrated advice > Environmental strategy (Resp.: Advisers + farmers) - Knowledge transfer - - Find and discuss solutions -

9 Manual Integreret Rådgivning Miljømålet er kendt i et givet opland Kontakt til landmænd/udvalg af landmænd Hvilket datagrundlag er til rådighed? - Oplandsdata – myndigheder - Bedriftsdata – konsulent/landmand - Landmandstyper / talsmænd Formøde - Miljøvurdering af arealer Miljøportal, DIS, Agrogis- kort med temaer, Besigtigelsestur Grønne regnskaber, Risikokortlægning af N og P Forbedret jordbundskortlægning Daisy-beregning på markniveau Udvælge GAP-kandidater Integreret rådgivningsbesøg - Udsendt dagsorden DagsordenDagsorden - Miljøswot SWOTSWOT - Afprøve udvalgte GAP-kandidater (GAP-regnemaskinen) Det videre forløb - Udarbejdelse af Miljøstrategi

10 Miljø SWOT Interne styrker på bedriften God bonitet Jorden omkring selve gården afvander til en ”sump” som måske fungerer som mini- vådområde. Ejendommen har store herlighedsværdier – Natur, krat, vildt, marker, enge og udsigter Interne svagheder på bedriften Den ene ejendom ligger inde i selve landsbyen Større å-system på ejendommen afvander til Norsminde Fjord. Eksterne muligheder for bedriften God beliggenhed. Naboer og landsby er i god afstand Naturmæssige muligheder Køb af jord Eksterne trusler for bedriften Et større moseareal til ejendommen. Her er der gode muligheder for at danne eget vådområde. Har kvæg, som kan afgræsse lavbundsarealer. Rævs å og dermed udvaskningen til Norsminde Fjord Indvinding af grundvand. Vandrammedirektivet – hvordan bliver kravene ?MIRMIR

11 Invitation Møde vedr. udarbejdelse af Miljøstrategi hos Hans og Hansine Hansen Herved indbydes til det tidligere aftalte møde vedr. klarlæggelse af Miljøstrategi. Den 22. januar kl. 11, Gl. Hansensvej 1, 2860 Hansherred Dagsorden: Formål, baggrund og afgrænsning for arbejdet med miljøstrategi Forventningsafklaring/ aftalegrundlag Vision og strategi Beskrivelse af nudrift Beskrivelse af muligheder og begrænsninger MiljøSWOT Konklusion og aftale om videre forløb Vurdering af løsningsmuligheder Konklusion og revurdering af vision og strategi Handlingsplan Aftaler – tidsplan for udarbejdelse af Miljøstrategi MIRMIR


Download ppt "Integreret Rådgivning på Bedriftsniveau Workshop 22.-23/1 2009, Sabro Kro Helge Kjær Sørensen Sekretariatschef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google