Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nødebogårds miljøterapi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nødebogårds miljøterapi"— Præsentationens transcript:

1 Nødebogårds miljøterapi
Asperger Personale Træf d. 18. september 2014

2 Indhold Målgruppen på Nødebogård Tilbud på Nødebogård
Miljøterapi som begreb Miljøterapi på Nødebogård Miljøterapi i praksis på Nødebogård Vilkår for miljøterapi

3 Diagnoser: Skizotypisk sindslidelse og psykosenære tilstande.
Skizofreni Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (bl.a. Aspergers syndrom) Personlighedsforstyrrelser Affektiv sindslidelse Nervøse og stressrelaterede tilstande (OCD og fobiske tilstande)

4 De har alle problemer med det indre liv..

5 Nødebogårds tilbud og Miljøterapi i døgn- og dagregi Botræning
Individuel terapi Undervisning og uddannelse (STU) Aflastning Psykiatrisk udredning Rådgivning og behandlingen foregår i forskellige grader af samarbejde og familieudviklingsarbejde med forældrene.

6 Miljøterapi som begreb
Konkrete tilbagevendende aktiviteter i grupper (noget man går til) eller.. Et generelt begreb for den pædagogik som foregår i hverdagslivet på institutioner og bosteder Et udtryk for en helhedsbeskrivelse af en institutions struktur, mødeformer, værdier, behandlingstilgang mv. eller….

7 Relationsarbejdet er altid en vigtig komponent, og underforstået, når
Relationsarbejdet er altid en vigtig komponent, og underforstået, når begrebet miljøterapi anvendes.

8 Miljøterapi er baseret på nogle psykologiske teorier hvoraf man kan udlede en meningsfuld pædagogisk behandlingsindsats kaldet Psykodynamisk miljøterapi Skal man lykkes som miljøterapeut, skal man kende til disse teorier. De handler om det indre liv, som børn, unge og voksne kæmper med, og giver en forståelse af, hvordan de kan hjælpes.

9 Miljøterapi opfattes ofte som en indsats baseret på rammer og struktur
På Nødebogård spiller strukturtilgangen en noget mindre rolle og udgør en af flere komponenter i arbejdet

10 Miljøterapien på Nødebogård er meget individuelt tilrettelagt og følger
det enkelte barns særlige behov, som de fremtræder. Der er grundlæggende ikke forskel på indsatsen ift. psykotiske sygdomsbilleder eller f.eks. gennemgribende udviklingsforstyrrelser Uanset hvad problemerne skyldes fremtræder der nogle psykiske strukturer, som man kan møde, forstå og bearbejde.

11 Nødebogårds miljøterapi er centreret om to centrale forhold.
Relationsarbejde og tilrettelæggelse af et individuelt tilpasset hverdagsmiljø.

12 Det relationelle aspekt:

13 Fra det personligt guidende til relationsopbygning/etablering.
Relationsopbygning/etablering. er vanskeligt ift. børn/ unge med autisme. Principperne ovenfor opretholdes Men det personlige tilbud er her mere guidende og containende end det er egentligt relationsopbyggende.

14 Vi tilbyder barnet/ den unge muligheder for at være i en personlig relation, hvor deres angst, skræmmende tanker og adfærd mm. kan blive rummet og undersøgt med forståelse. Vi må kunne bruge vores egen person som redskab. Vi må kunne rumme, og ind imellem blive personligt prægede af, overførte følelser fra eleverne. Dette indebærer, at vi må arbejde med de følelser og spændinger, som udfolder sig imellem eleverne og os

15 En vigtig del i tilegnelsen af en forståelse af børnenes problemer er at iagttage hvad der sker med os selv og hinanden i samværet med børnene. Dette er derfor ofte et meget centralt element i behandlingen. Af den grund er supervision i forhold til disse forhold et nødvendigt element i miljøterapien. Almindelig sund voksenkontakt som positive og forudsigeligt opdragende rollemodeller, er helt utilstrækkeligt i forhold til vores unge!

16 Når man slås med diagnoser som:
Skizotypisk sindslidelse og psykosenære tilstande. Skizofreni Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (bl.a. Aspergers syndrom) Personlighedsforstyrrelser Affektiv sindslidelse Nervøse og stressrelaterede tilstande (OCD og fobiske tilstande)

17 Har man problemer som... Angst og usikkerhed, rastløshed, uro og nedtrykthed sociale problemer, følelsesmæssige problemer Forstyrrelser i tænkemåder, oplevelser af egne og andres væremåde Fantasier, impulser og behov som de er bange for.

18 Disse oplevelser kan man have uanset om man er diagnosticeret det ene eller det andet…

19 Når man har disse problemer har man brug for hjælp af andre mennesker i sin nærhed som..
ved noget om det indre liv generelt og ift. den enkelte har indlevelsesevne kan bruge sig selv og sit eget følelsesliv kan støtte og hjælpe til, at holde sammen på ens tanker og oplevelser kan undre sig og være undersøgende ift. ens problemer kan holde til ens adfærd og tanker kan holde ud og holde ved kan bistå i omfattende udviklingsforløb, kaotiske perioder og kriser kan guide, forklare afgrænse, udfordre og perspektivere

20 Overordnede principper:

21 Den undersøgende tilgang:
Det centrale er, at forsøge at forstå adfærd og at gøre det sammen med de unge. Ikke nødvendigvis det som man ser, men snarere forstå hvad der ligger til grund for adfærden. At acceptere børnene og de unges adfærd, som noget de oplever, at de er nødt til at gøre for at opnå indre stabilitet. At have respekt for dette - og ikke fordømme det. Vi undgår at svare og handle impulsivt og bestræber os på at forholde os neutrale i forhold til barnets vrede, lyster og fantasier.

22 Med denne forståelse og holdning kan man forsøge at opnå den bedst mulige forståelse af deres problemer og disses baggrund. Dette kræver tid – god tid! - men når vi har denne indsigt, kan vi opnå den nødvendige arbejdsalliance og tillid.

23 Det gælder også for mennesker med Aspergers syndrom

24 At være medspillere i den unges hverdag
Vi skal være medspillere i de unges strategier for at mestre hverdagen. Det er et samarbejde Der er noget der er bedre end at klare hverdagen selv. Det er ellers ikke den erfaring mange unge har! - Der har ofte ikke været nogen, som har kunnet hjælpe dem De isolerer sig f.eks. og styrer omgivelserne mest muligt for at opnå den ønskede indre ro og stabilitet.

25

26 Nødebogårds miljøterapi var jo centreret om to centrale forhold.
Relationsarbejde og tilrettelæggelse af et individuelt tilpasset hverdagsmiljø.

27 Tilrettelæggelse af et individuelt tilpasset hverdagsmiljø.

28 Vi forsøger at tilrettelægge et særligt miljø og en hverdag, som på
Vi forsøger at tilrettelægge et særligt miljø og en hverdag, som på en gang har den karakter, at børnene og de unge kan leve i den uden at blive for pressede og angste, og som samtidigt kan udfordre og udvikle dem.

29 Struktur Det er en grundsætning, at barnet ikke skal passe til den struktur vi laver, men omvendt. I spørgsmålet om struktur skal vi følge det enkelte barns behov. Der er tale om en vekselvirkning imellem det regressive/ gratificerende og at stille krav.

30 Dilemma: Vi skal på en gang være indstillede på at trække os, at være tålmodige, at afvente og at undlade at stille krav, samtidigt med, at vi skal afgrænse, stille krav, udfordre tilrettelægge regler, rammer mv. Dette er netop udfordringen! Det stiller store krav til information, beslutninger og koordination i hverdagen.

31 Instanser som skal spille sammen:
Boafdelinger Skole/uddannelse/arbejde Individuel terapi Forældre og familie Eksterne samarbejdspartnere Og meget mere..

32

33 Vilkår for Miljøterapi
Behandlingsmøder - Konferencer - Formiddagsmøder - Tværfaglige teammøder - Supervision - Ad-hoc møder - Psykiatermøder - Forældresamtaler - Fælles uddannelses- og erfaringsmøder

34 Skriftlighed: Journaler Behandlingsplaner Undervisningsplaner
Uddannelsesplaner

35 En overordnet beskrivelse af den samlede indsats vedr
En overordnet beskrivelse af den samlede indsats vedr. relationsarbejde og struktur Vi forsøger løbenende at opnå den bedst mulige forståelse af de unges problemer og disses baggrund. Når vi har denne indsigt, kan vi møde dem rigtigt. Denne forståelse giver os mulighed for at tilrettelægge et særligt miljø og en hverdag, som på én gang har den karakter, at de unge kan leve i den uden at blive for pressede og angste, og som samtidigt kan udfordre og udvikle dem.

36 I hverdagen

37 Vi stiller kun få krav om aktiviteter og samvær med os eller andre unge.
Vi holder vores aftaler. Det er provokerende, angstfyldt, ubehageligt, hvis vi ikke gør det og vil modarbejde tillidsforholdet mellem de unge og os. Vi arbejder på, at det er tiltrækkende, at deltage i aktiviteter og i samvær. Indsatsen foregår løbende og over meget lange stræk. Gerne flere år. Vi laver mange aftaler i god tid, så de har tid til at vænne sig til tanken og har organiseret og planlagt i lang tid inden. Det kræver ofte ud ad boksen tænkning og stiller store krav til personalet. Det er den gode idé, og det kreative element, som får noget til at ske.

38 Vi anvender ikke oversigtstavler, piktogrammer, skemaer eller andre traditionelle værktøjer indenfor autismebehandling Strukturen udgøres af vores kontakt, nærvær og opmærksomhed. Vi er der for dem, når de har det svært. Vi arbejder ikke med at opstille rammer, for at afdække, hvor det bliver svært for de unge at fungere i dem

39 Det fælles 3. At bruge de unges interesser som indgang og være sammen med dem om det. At lege med, at gå med i deres verden At skrive historier sammen med dem Computere, tegne, male, bygge, skrive historier sammen

40

41 Miljøterapi og organisationen
Miljøterapi og miljøterapiens vilkår hænger sammen Det irrationelle, ubevidste og primitive i organisationer

42 Det er vigtigt at.. Etablere tydelighed og synlighed omkring:
- Roller, mødefora, kompetencefordeling Have opmærksomhed omkring kultur og værdier i institutionen Have opmærksomhed omkring tendenser, forventninger og krav fra omverdenen

43 Forældres rolle i miljøterapien
Inddragelse Forældrenes rolle i behandlingen

44 Spørgsmål og kommentarer

45


Download ppt "Nødebogårds miljøterapi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google