Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mhtconsult Mangfoldighedsværktøj for Erhvervsskolerne Skemafasen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mhtconsult Mangfoldighedsværktøj for Erhvervsskolerne Skemafasen."— Præsentationens transcript:

1 mhtconsult Mangfoldighedsværktøj for Erhvervsskolerne Skemafasen

2 mhtconsult Program  Præsentation af værktøjet  Udfyldelse af udsagnsskemaerne

3 mhtconsult Formål med værktøjet At forbedre nydanske medarbejderes integration og fastholdelse på erhvervsskolerne – ved:  at skærpe erhvervsskolernes blik for det potentiale, som nydanskere repræsenterer  at give erhvervsskolerne redskaber til at afdække og nedbryde de barrierer, der i dag står i vejen for nydanskeres integration på erhvervsskoleområdet

4 mhtconsult Mangfoldighedsledelse opnås  Gennem et aktivt tilvalg – både ledelse og medarbejdere skal være med på mål og metode. Skolens politik skal meldes klart ud, så alle kan tage ansvar for at efterleve den.  Gennem en klar og individuelt tilpasset mangfoldighedsstrategi, der skal omfatte alle vigtige områder fra rekrutteringen til arbejdsorganiseringen og skolekulturen.

5 mhtconsult En mangfoldighedsstrategi bygger på  Lokale forhold og behov  Konkrete mål  En organisatorisk læreproces i hele afdelingen/skolen - og ikke på en enkeltstående begivenhed

6 mhtconsult Værktøjets indsatsområder  Kultur, værdier og politik  Rekruttering og introduktion af medarbejdere  Udvikling og fastholdelse af medarbejdere  Samarbejde og faglig-pædagogiske traditioner

7 mhtconsult Processens fem faser 1. Forberedelsesfasen 2. Kortlægningsfasen 3. Scoringsfasen 4. Anbefalingsfasen 5. Strategifasen

8 mhtconsult 1. Forberedelsesfasen Afdelingen/skolen beslutter sig for at gøre brug af procesværktøjet og fastlægger de tids- og ressourcemæssige rammer for processen. Der findes/udpeges en koordinator. 2. Kortlægningsfasen Ledelse og medarbejdere udfylder procesværktøjets udsagnsskemaer for at måle afdelingens/skolens mangfoldighedsprofil inden for værktøjets indsatsområder. 3. Scoringsfasen Koordinatoren opgør afdelingens/skolens mangfoldighedsprofil på baggrund af skemaerne og finder frem til de anbefalinger, der passer til profilen.

9 mhtconsult 4. Anbefalingsfasen Ledelse og medarbejdere drøfter i fællesskab resultatet og de opfattelser, der kan ligge til grund for scoringerne. De drøfter de anbefalinger, der passer til mangfoldighedsprofilen. 5. Strategifasen Koordinator udarbejder med udgangspunkt i anbefalingerne og diskussionerne en handlingsplan. Indsatsen igangsættes og følges op af koordinator eller ledere.

10 mhtconsult Hvad er en mangfoldighedsprofil?  Mangfoldighedsprofilen er en slags gennemsnit, der kan dække over store forskelle i holdninger og erfaringer blandt ledere og medarbejdere.  Mangfoldighedsprofilen er ikke en karakterskala!!!  Mangfoldighedsprofilen har til formål at vise nogle udviklingstendenser i skolens/afdelingens holdninger, praksisser og erfaringer omkring mangfoldighedsledelse og integration, således at en udviklingsindsats kan tilrettelægges med målrettede indsatser og realistiske mål.  Der kan være forskellige profilniveauer på de enkelte indsatsområder

11 mhtconsult Tre niveauer – fire indsatsområder Profil 1Profil 2Profil 3 Værdier, kultur og politik Rekruttering & introduktion af medarbejdere Udvikling & fastholdelse af medarbejdere Samarbejde & faglig- pædagogiske traditioner

12 mhtconsult Udfyldelse af udsagnsskemaerne  Det er afdelingens/skolens mangfoldighedsprofil der findes – ikke den enkelte leders eller medarbejders profil.  Udsagnene kan virke både provokerende, frastødende og karikerede. De udtrykker alle holdninger, der kan mødes i virkeligheden, men ikke nødvendigvis i jeres afdeling/skole.  Udsagnene udtrykker holdninger, der kan mødes inden for alle sektorer og brancher. Udsagnene er formuleret på baggrund af flere års arbejdspladsinterviews og analyser.  Det er vigtigt at pointere, at alle har ret til deres personlige holdning!!!

13 mhtconsult Placering af krydsene Det tager 20 - 30 minutter at besvare hele skemaet. Skemaet besvares ved at identificere sig med hvert udsagn. Ud for hvert udsagn er der to afkrydsningsfelter:  ’Sådan ser vi på det nu’ og  ’Sådan ser vi ikke på det’ Der skal sættes ét kryds ud for hvert udsagn.

14 mhtconsult Krydset skal sættes i ’Sådan ser vi på det nu’ hvis du:  kan svare ja til HELE udsagnet. Er udsagnet formuleret i to delsætninger, skal du kunne svare ja til begge  kan identificere dig med udsagnet enten som ’jeg’ eller ’vi’ (som du formoder flertallet på din afdeling/skole mener)

15 mhtconsult Krydset skal sættes i ’Sådan ser vi ikke på det’ hvis du:  er uenig i udsagnet  ikke kan genkende indholdet  ikke ved, hvorvidt det kan forekomme på din afdeling/skole  er i tvivl

16 mhtconsult Eksempler på udsagn Med negationer: ”Vi mener ikke, at særlige overvejelser vedrørende ansættelse af nydanske medarbejdere er relevant på vores skole.” I en dobbelt-leddet sætning: ” Vi vil gerne have nydanske kolleger, men vi ved ikke, hvordan vi skal opnå det.”


Download ppt "Mhtconsult Mangfoldighedsværktøj for Erhvervsskolerne Skemafasen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google