Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sproglig teori og metode (I)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sproglig teori og metode (I)"— Præsentationens transcript:

1 Sproglig teori og metode (I)
Fællesfag: BA i 2 fremmedsprog BA i 1 fremmedsprog, IT og kommunikation

2 Formål Fælles introduktion til området kommunikation og tekst-, diskurs, -genre, og medieanalyse Nye begreber Kobling til andre fag – herunder sprogspecifikke Sigte: bestå prøven sproglig teori og metode Inspiration til projektarbejde Ide til jobfunktioner

3 Temaer Hvad er sprog? Sprogvidenskabens discipliner
Hvad er kommunikation? Kommunikationsparadigmer Transmissionaparadigmet Interaktionsparadigmet

4 Hvad er sprog? Den formelle definition Den funktionelle definition
Sproget som arbitrært Sprogets dobbelte artikulation Sætningernes dimension Tekstens dimension Pragmatikken Semantikken Multimodalitet og semiotik

5 Sprogvidenskabens discipliner
Forskellige former for lingvistik (diakron og asynkron; almen lingvistik; deskriptiv lingvistik; komparativ lingvistik; sociolingvistik; psykolingvistik. Semiotik (tegn: indeksikalske, symbolske og ikoniske) Pragmatik og talehandlingsteorier Diskursanalyse

6 Sproglige grupperinger
Verdenssprog Nationalsprog Dialekt Sociolekt Idiolekt Sexolekt Fagsprog

7 Kommunikation Hvad er kommunikation? Definitioner
Udveksling af oplysninger, fx gennem tale, skrift og billeder (envejskommunikation, massekommunikation, telekommunikation osv.) Studie af forskellige måder at kommunikere på Indbyrdes forståelse mellem mennesker (Kilde: Nudansk ordbog: Politiken)

8 Kommunikative instanser
Afsender Modtager Referent Kode Kontekst/Kultur Medie Budskab

9 Kommunikationsparadigmer
Transmissionsparadigmet Interaktionsparadigmet

10 Jakobsons kommunikationsmodel
Faktorer Funktioner


Download ppt "Sproglig teori og metode (I)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google