Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Sygefravær RMU temadrøftelse den 17. juni 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Sygefravær RMU temadrøftelse den 17. juni 2010."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Sygefravær RMU temadrøftelse den 17. juni 2010

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trepartsaftale om nedbringelse af sygefravær Baggrund?  Danskernes sygefravær er højt  Danskernes sygefravær er stigende  Offentlig ansatte er mere syge end privat ansatte

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Danskernes sygefravær er lavt - professor Tage Søndergård Kristensen, tidl. NFA

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Danskernes sygefravær er stabilt  Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage  1996: knap 10 fraværsdage  2006: knap 10 fraværsdage  Kilde: Beskæftigelsesministeriet rapport april 2008

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Offentlig ansatte er mere syge end privat ansatte

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Offentligt sygefravær er overdrevet - Merete Labriola, NFA  Jobfunktioner  Kønfordeling - kvindeandel  Kommune 77%, Stat 41 %, Privat 35%  Alderfordeling  Rummelighed  Relativt flere i fleksjob m.m.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Så …. vi behøver ikke dukke nakken som offentlig ansat leder og medarbejder i forhold til andre lande, privat sektor m.m.  Men … vi kan forbedre forebyggelse, identificering og håndtering for ledere og medarbejdere i nogle faggrupper, nogle afsnit og institutioner, der har et højt sygefravær – af flere grunde  Menneskelige  Økonomiske  Faglige

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sygefravær på faggrupper Fagruppe:Sygedage pr. fuldtidsansat 2009 Husassistenter23,40 Social- og sundhedspersonale 17,51 Lægesekretærer13,31 Sygeplejersker12,21 Fysioterapeuter9,92 Yngre læger5,35

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Gode eksempler  Anæstesiafdelingen, Silkeborg  Jordemodercentret, Silkeborg  Kirurgisk afsnit 106, Sygehus Vendsyssel

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Anæstesiafdelingen, Silkeborg Initiativer:  Offentliggørelse af sygefraværsstatistikker  Tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere ved sygefravær  Selvforståelse: Dårligt arbejdsmiljø  Gensidig forpligtiget Effekt:  Fra 17,1 til 11,2 sygedage pr. fuldtidsansat

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Jordemodercentret, Silkeborg Initiativer:  Fokus på langtidsfravær – vikardækning en periode  Individuelle aftaler om arbejdstid og indhold  Tale om sygefravær ud fra værdier og anerkendelse  Nye arbejdsformer – kendt jordemoder  Fokus på faglig udvikling og dygtiggørelse Effekt:  20,5 til 6,9 sygedage pr. fuldtidsansat

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kirurgisk afsnit 106, Sygehus Vendsyssel  De ansattes ønsker til arbejdstid og mødetid dikterer vagtrullet  Alle føler medansvar for at få tingene til at gå op Effekt:  Sygefraværet er på 1,78 %  Medarbejderomsætningen er ekstremt lav  Der bruges aldrig vikarer

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tendenser:  Dygtighed:  Ledelsesmæssig fokus  Ledere og medarbejdere samskaber om mening og retning, hvilket skaber forandring og faglig fokus  Dialog:  Tæt samarbejde mellem medarbejdere (medledelse) og ledere  Indflydelse og direkte inddragelse vedrørende arbejdstilrettelæggelse m.m.  Dristighed:  Åben udfordrende drøftelse alle niveauer - retten til at være syg, privatlivets fred, ”Gensidig forpligtigelse” m.m. ”Det er den udefinerbare ånd, som giver en utrolig arbejdsglæde, vi vil det her sammen”

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medarbejderdeltagelsens betydning for arbejdsmiljøets kvalitet  Rapport fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet ved Professor Herman Knudsen m.fl.:  Individuel og teambaseret direkte deltagelse  Kollektiv direkte deltagelse  Repræsentativ deltagelse  Konklusion:  Tæt sammenhæng mellem medarbejdernes direkte indflydelse på organisering og udvikling og arbejdsmiljøets kvalitet

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvordan skaber vi mere direkte inddragelse?  Indflydelsesniveauer  Medarbejder og nærmeste ledelse  MED-systemet  Forhandlingssystemet  Hvordan får vi stærke individualister, fagkulturer til at skabe stærke fællesskaber?  Cocreation – ved at samskabe mening og retning?

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”Farvel Egofest – Goddag til en verden af mening og fællesskaber” – Emilia van Hauen.

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ledelse i et netværk Bureaukratisk/Hierarkisk Netværk Afd.ledelse Funkt.leder Medarbejder Hospitalsledelse Proces Dialog Beslutning Krav Handling Afd.ledelse Funkt.leder Medarbejder Patient/pårørende


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Sygefravær RMU temadrøftelse den 17. juni 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google