Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 6. Sprog og formidling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 6. Sprog og formidling"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 6. Sprog og formidling

2 Tekstens byggeklodser er blot en måde at tænke på!
Enhver tekst består af en række elementer, der tilsammen udgør en helhed – vi kalder dem byggeklodser. Nogle af dem er grundlæggende elementer, som findes i enhver tekst, mens andre er sjældnere og kun forekommer i nogle tekster. Byggeklodserne kan være tekstuelle, visuelle eller de kan være en funktionalitet. Du vælger klodser til og fra, og du sætter dem sammen som du vil.

3 Identifikation Indhold Funktionaliteter Rubrik/overskrift
Manchet / resumé Byline Dato Sektion Brødtekst Mellemrubrikker Billeder Billedtekster Faktabokse Grafik Links Relaterede artikler Relaterede AV-filer Flash-elementer Kommenter Tip en ven Printvenlig Rate Gem artikel

4 De 10 bud om sproget på internettet
Skriv så det passer til situationen Skriv kortfattet og informativt Skriv klart Skriv uformelt Skriv mundtligt Skriv overskueligt Skriv objektivt Skriv konkret Skriv direkte til læseren Skriv korrekt (Skrivgodt.dk, kapitel 7)

5 Bud nr. 1. Skriv så det passer til situationen
Modtager. Hvem er min modtagere, og hvad har de især brug for at vide? Kontekst. Hvad betyder læsesituationen ved skærmen for, hvordan teksten skal skrives? Afsender. Hvilke signaler ønsker jeg / vi som organisation at sende? Formål. Hvad er formålet med hjemmesiden? Emne. Hvilke krav skal man stille til indholdet på Internettet? Genre. Hvilke krav stiller genren / teksttypen? Forløb. Hvilken rækkefølge skal informationerne præsenteres i? Fremstillingsform. Hvilke tekstkvaliteter gælder derfor på Internettet?

6 Bud nr. 2. Skriv kortfattet og informativt
Teksten skal være 50% kortere Skriv pointen først Lad hvert afsnit handle om et afgrænset emne Glem brugerinstruktioner og velkomsttaler Kort betyder ikke komprimeret eller informationsfattig Fjern overflødige ord

7 Fra Økonomistyrelsens hjemmeside (126 ord)
Temamøde: Viden om…Elektronisk fakturering i praksis   Pr. 1. februar 2005 overgår alle offentlige myndigheder til elektronisk fakturering. Både under implementeringen og i den første fase efter driftsstart vil der være opnået mange erfaringer, som er opsamlet i Økonomistyrelsen. Analogt hermed, har det imidlertid også vist sig, at der er et stort behov for tips og praktiske erfaringer med henblik på dels at løse konkrete problemstillinger og dels hvorledes arbejdet kan organiseres hensigtsmæssigt. Temamødets emner vil derfor være opdelt i to grupper: Operationelle, ikke-tekniske spørgsmål Tekniske spørgsmål, herunder kommunikation Temamødet vil således have fokus på at viderebringe de opsamlede erfaringer og hyppigst stillede spørgsmål og svarene hertil. Afslutningsvis vil der være en case, hvor en institution fortæller om de praktiske erfaringer med digitalisering af fakturahåndteringsprocessen.

8 Bud nr. 3. Skriv klart Hav så vidt muligt kun en idé pr afsnit
Skriv korte sætninger – ca. 15 ord i snit Undgå sætninger med mange indskud Undgå forvægt Brug enkle ord Vælg kendte ord frem for fremmedord eller fagsprog - altså kendte for modtageren Brug aktive ord og undgå verbalsubstantiverne Gør teksten langtidsholdbar

9 Lngtidsholdbar tekst Hun er 23 år og bor her i byen

10 Sundhedsstyrelsen Viden- og dokumentationsenheden
Enhedens hovedopgave er at medvirke til at udvikle og styrke forebyggelsesarbejdet ved at formidle viden om metoder til forebyggelse og sundhedsfremme. Afdelingens formål Vi formidler viden om sundhedsfremme og forebyggelse.

11 (85ord) Dansk Vegetarforening (DVF) er stiftet i 1896, og har således en mere end hundrede år lang historie bag sig. Foreningen har bl.a. til formål at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis, at fremme interessen for frugt og grønt i ernæringen samt at bidrage til oplysning om ernæringens betydning for helbred og velvære. Endvidere støtter foreningen udbredelsen af økologisk dyrkning og forarbejdning af fødevarer. Dansk Vegetarforening udgiver 4 gange om året medlemsbaldet Vegetaren, som belyser diverse emner af relevans for vegetarisk levevis og for foreningens øvrige formål.

12 (49 ord) Dansk Vegetarforening blev stiftet i 1896. Vores formål er at fremme vegetarisk levevis, brugen af frugt og grønt til madlavning, viden om madens betydning for helbred og velvære. Vi går ind for at fødevarer dyrkes og behandles økologisk. Medlemsbladet ’Vegataren’ udkommer 4 gange om året.

13 For alle komplikationer af type 2 diabetes gælder, at udviklingen kan forhales eller de kan forebygges gennem opretholdelse af et så normalt blodglukoseniveau som muligt og gennem blodtrykskontrol. Effekten af livstilsinterventioner (kost og motion) er dårlig belyst mht. til forsinkelse eller forebyggelse af udviklingen af senkomplikationer. Du kan undgå eller udsætte type 2-diabetes følgesygdomme ved at holde dit blodsukker stabilt. Det er også vigtigt at du får målt dit blodtryk jævnligt. Der mangler viden om, hvor meget kost og motion er med til at forebygge følgesygdomme.

14 Bud nr. 4 - Skriv uformelt Bud nr. 5 - Skriv mundligt
Brug dagligdagens sprog Bud nr. 5 - Skriv mundligt Tænk på en person fra målgruppen mens du skriver Begynd hvert afsnit med at formulere indholdet højt for dig selv Skriv den mundtlige formulering ned og tilpas den til skriftsproget Tjek om sproget er mindret ved at læse teksten højt for dig selv

15 Bud nr. 6 - Skriv overskueligt
Kom til sagen. Indled med nøgleord Klare og informative overskrifter Opsummer artiklen i et resumé Underoverskrifter for hvert afsnit Lav korte afsnit på 5-7 linier Lav punktopstillede lister Brug evt. fremhævede ord i teksten

16 Bud nr. 6 - Skriv overskueligt (fortsat) Overskrifter
Overskrifter er tekstens varedeklaration Læseren vælger teksten til eller fra på baggrund af overskriften Overskrifter skal være informative De skal ikke primært lokke, være kreative eller sjove Skal give mening uden for konteksten

17 Bud nr. 6 - Skriv overskueligt (fortsat) Nøgleord
Beskriver emnet eller funktionen af en tekst eller webside Besvarer spørgsmålet: Hvad handler denne tekst eller web-side om? Brug nøgleordene i tekstens overskrift Anbring nøgleordet forrest i sætningen - det gør teksten scanbar Overvej at fremhæve nøgleord med fed Nøgleord retter sig til både læser og søgemaskine

18 Bud nr. 7 - Skriv objektivt
Drop de pralende tillægsord Brug fakta til at underbygge det du skriver Underbyg dine påstande med beviser eller kilder Bud nr. 8 - Skriv konkret Konkrete eksempler gør teksten levende Jo mere konkret teksten er desto bedre husker læseren den Det konkrete er nemmere at forstå end det abstrakte

19 Bud nr. 9 - Skriv direkte til læseren
Skriv gerne du til læseren Brug spørgsmål til at involvere din læser Bud nr Skriv korrekt Tjek teksten igennem for stave- og grammatikfejl


Download ppt "Lektion 6. Sprog og formidling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google