Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AG Christiansborg 18.01.2006 1  Flere og flere lever i mange år med én eller flere kroniske sygdomme  Gå fra et system, indrettet til at behandle akutte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AG Christiansborg 18.01.2006 1  Flere og flere lever i mange år med én eller flere kroniske sygdomme  Gå fra et system, indrettet til at behandle akutte."— Præsentationens transcript:

1 AG Christiansborg 18.01.2006 1  Flere og flere lever i mange år med én eller flere kroniske sygdomme  Gå fra et system, indrettet til at behandle akutte og subakutte tilstande, til et, der kan behandle og pleje patienter med kroniske sygdomme  Ikke bare behandle sygdom hos patienten, men behandle patienten med sygdomme  Se patienten som en helhed, holistisk syn, som også omfatter de betingelser, som patienten lever under f.eks. social isolation Udgående Hospital Baggrund

2 AG Christiansborg 18.01.2006 2  Tage fat på evt. årsager til sygdom eller forværring af symptomer: rygning, misbrug, dårlig ernæring, manglende fysisk aktivitet m.v.  Behandling af kroniske sygdomme afhænger af, hvad patienten gør, især om patienten overholder medicin- ordinationer, diæt og ernæring, samt at patienten kan agere i forhold til symptomer  Patienterne skal have viden og færdigheder til at klare deres egen situation, patienteducation/-undervisning Udgående Hospital

3 AG Christiansborg 18.01.2006 3 Virkninger af hospitalsindlæggelse Patienten bliver den passive og modtagende Individuelle målsætninger og behandlings- programmer kun mulige i et vist omfang Især stort problem for skrøbelige og ældre patienter Sengeleje gavner ikke patienterne - tværtimod

4 AG Christiansborg 18.01.2006 4 Definition af Udgående Hospital i H:S Et tilbud til udvalgte kronisk syge patienter med apopleksi, KOL og hjerteinsufficiens om levering af hospitalernes sædvanlige ydelser (behandling, pleje og rehabilitering) i hjemmet

5 AG Christiansborg 18.01.2006 5 Formål At optimere kvaliteten og effektiviteten af indsatsen over for patienter med visse kroniske sygdomme ved at forkorte indlæggelsestiden nedsætte antallet af genindlæggelser forbedre behandlingskvaliteten øge effektiviteten øge resurseudnyttelsen

6 AG Christiansborg 18.01.2006 6 Udgående Hospital Udskrivelse til Udgående Hospital sker i forlængelse af hospitalsindlæggelse efter vurdering ved speciallæge Indlæggelsestiden afkortes, og hospitalet fortsætter behandling/genoptræning i hjemmet Risiko for komplikationer og sygdomme forårsaget af hospitalsophold mindskes

7 AG Christiansborg 18.01.2006 7 Historik Beslutning i januar 2003 Planlægning 2003 – medio 2004 Implementering medio 2004 – Evaluering sept. 2005 – Temadag 8. marts 2006: Status og visioner for det videre arbejde

8 AG Christiansborg 18.01.2006 8 I støbeskeen K ompetenceudviklingsprogram for personale fra begge sektorer Patientundervisning En vis opgaveglidning til primær sektor

9 AG Christiansborg 18.01.2006 9 Status Apopleksi  Overgået til drift på alle hospitaler  Målsætninger opfyldt  Tidligere udskrivelse overvejes

10 AG Christiansborg 18.01.2006 10 Status KOL  Kun implementeret på Hvidovre Hospital. Amager og Frederiksberg implementerer i 2006  Målgruppe udvidet  Patienttilfredshed/giver tryghed

11 AG Christiansborg 18.01.2006 11 Status hjerteinsufficiens  Implementeret på Bispebjerg, Amager og Frederiksberg  Målgruppe indskrænket  Stor patienttilfredshed  Dyr løsning

12 AG Christiansborg 18.01.2006 12 Konklusion på nuværende tidspunkt  Målsætning delvis opfyldt  Stor patienttilfredshed  Behov for kompetenceudvikling på tværs af fag-, institutions- og sektorgrænser  Behov for udbygning af samarbejde med primærsektor  Behov for yderligere evaluering


Download ppt "AG Christiansborg 18.01.2006 1  Flere og flere lever i mange år med én eller flere kroniske sygdomme  Gå fra et system, indrettet til at behandle akutte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google