Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandløbsadministration

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandløbsadministration"— Præsentationens transcript:

1 Vandløbsadministration
Myndighedsrollen

2 Tønder Kommune Kirsten Kerrigan

3 Vandløbsloven - Hvad er det for en lov?
Det er en meget gammel lov Den har bevaret sin grundform Er den blevet værre?

4 Hvad er den ikke? Den er ikke en miljølov Den er ikke en naturlov Den sætter ikke mål og grænser

5 Hvad er det så for en lov? Det er vandets lov
Den varetager vandets ret til at være, og til at løbe nedad.

6 Tager sig af konflikter
Bredejeres rettigheder Bredejeres pligter Gavn og nytte

7 Triumviratet Vandet Bredejeren Myndigheden Drift Myndighed

8 Er loven blevet mere indviklet?
Det er den ikke – tvært imod Men der er nye forventninger Har du forstand på det du laver? Mine rettigheder! Hvor kan jeg klage? Usexset at være bureaukrat

9 De andre er mere indviklede
Planloven Landzone, VVM, Naturbeskyttelsesloven Åbeskyttelse, Strandbeskyttelse, §3 Miljømålsloven Målet, habitat

10 Hvad er så vandløbsmyndighedens opgave?

11 Nogen vil noget Nogen vil ændre på vandet Løbe et andet sted hen
På en anden måde Løbe i rør Stå højere Stå lavere

12 Tjekliste Ansøgning Høre andre myndigheder
Ikke fremme - afgørelse med klagefrist Fremme VVM-screening afgørelse - klage VVM-redegørelse med kommuneplantillæg - klage Husk habitatscreening / vurdering Fremlægge i offentlig høring 4 uger, hvis det er en regulering 8 uger, hvis det er en restaurering

13 (Tjekliste fortsat) Parterne partshøres
Forholde os til de indkomne forslag og skrive det ind i afgørelsen Komme med en begrundelse Vedlægge en habitat screening Træffe afgørelse Hvis det er vandplanstof Ind til Miljøministeriet, så de kan godkende det Vi træffer endelig afgørelse – klage Måske noget taksation

14 Tjekliste – nyt forsøg

15 Nogen vil noget andet Det er os, der vil noget
Fordi Vandplanen siger vi skal Indsatsen ”Ændret vedligeholdelse” En regulativændring

16

17 Hvad er vores udfordring? Som myndighed!
At få det her afviklet glat At vi ikke falder på dumme fejl At vi er eksperter for hinanden

18 Ny Vandløbslov? Kan vi gøre samspillet lettere? Bringe loven op i tiden? Holde op med minister-lappeløsninger!

19 Overfrankeret af landbrugsrepræsentanter
Stort gab med hensyn til faktuel viden Meget politik – også fra KL´s side Heldige, hvis laven ikke bliver ændret

20 Konklusion Vandløbsloven er god nok – selv om den er gammel
Vi er vandløbsmyndigheden, og vi skal bruge hinanden til at blive bedre. Så vores dygtige projektfolk kan få gennemført og fastholdt deres gode projekter


Download ppt "Vandløbsadministration"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google