Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Her finder du EØSU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Her finder du EØSU."— Præsentationens transcript:

1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2 Her finder du EØSU

3 EØSU’s placering i institutionsstrukturen Europa-Kommissionen

4 Hvem har sæde i EØSU? Rom-traktaten 1957 Repræsentanter for de forskellige grupper inden for det økonomiske og sociale liv Nice-traktaten 2000 De forskellige økonomiske og sociale grupper i det organiserede civilsamfund Lissabon-traktaten 2009 Repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og for organisationer for andre aktører, der er repræsentative for civilsamfundet, navnlig på det socioøkonomiske, borgerretlige, faglige og kulturelle område

5 Hvordan er EØSU sammensat? Det er en forsamling på 344 medlemmer fra EU’s 27 medlemsstater Medlemmer udpeges for en femårig periode, som kan fornyes De udnævnes af Rådet efter indstilling fra de nationale regeringer

6 Medlemmerne fordeler sig på tre GRUPPER Gruppe I – Arbejdsgiverne Såvel offentlige som private virksomheder inden for industri, handel, bank- og forsikringsverden osv. (store virksomheder) Gruppe II – Lønmodtagerne De nationale lønmodtagerorganisationer Gruppe III – Andre Interesser Landbrug, forbrugerorganisationer, den sociale økonomi, håndværk, små og mellemstore virksomheder, miljø- og familieorganisationer, liberale erhverv osv.

7 EØSU’s besluttende organer Formandskabet Valgt for en 2 ½ årig periode Præsidiet Valgt for en 2 ½ årig periode Plenarforsamlingen Valgt for en femårig periode

8 EØSU’s arbejdsorganer Seks faglige sektioner Det Indre Marked, Produktion og Forbrug – INT Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet – TEN Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø – NAT Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed – ECO Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder – SOC Eksterne Forbindelser – REX

9 EØSU’s arbejdsorganer … og fem andre organer Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer – CCMI Observatoriet for Det Indre Marked – SMO Observatoriet for Bæredygtig Udvikling – SDO Arbejdsmarkedsobservatoriet – LMO Observatoriet for Lissabonstrategien – LSO Et generalsekretariat bistår medlemmerne og de forskellige organer i deres arbejde

10 EØSU’s aktivitetsfelt Udvalgets opgave er at afgive udtalelser (ca. 150 pr. år) Rom-traktaten 1957 Udvalget kan høres af Rådet eller Europa-Kommissionen Amsterdam-traktaten 1997 Udvalget kan høres af Rådet, Europa-Kommissionen eller Europa- Parlamentet Obligatoriske eller fakultative høringer

11 EØSU’s aktivitetsfelt Desuden afgiver EØSU initiativudtalelser sonderende udtalelser samt varetager rollen som forum for den civile dialog

12 Arbejdsmetoder De faglige sektioners udtalelser forberedes som oftest af » studiegrupper « med en ordfører Der tilstræbes konstant et » dynamisk kompromis « mellem forskellige holdninger Konstruktiv debat på basis af sagkundskab Afstemning i sektionen, derefter på plenarforsamlingen

13 Mødehyppighed 9 plenarforsamlinger pr. år Hver af de 6 faglige sektioner træder normalt sammen en gang om måneden Hver studiegruppe holder 1-3 møder

14 Udvalget - forum for den civile dialog Regelmæssige kontakter og samarbejde med netværkene af nationale økonomiske og sociale råd og med civilsamfundets organisationer på EU-plan i medlemsstaterne og andre europæiske lande i landene omfattet af EU-Middelhavspartnerskabet i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) i Mercosur-landene og andre latinamerikanske lande i Indien, Kina osv.

15 De fremtidige udfordringer … Øget samarbejde med Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen for at styrke udvalgets rolle som rådgivende organ At gøre EØSU til en bedre og mere troværdig institutionel repræsentant for civilsamfundet Et mere aktivt engagement i debatten om Europas fremtid

16 EØSU’s merværdi Stor sagkundskab Konsensussøgende (» dynamisk kompromis «) Bindeled mellem civilsamfundet og EU’s institutioner Reel indflydelse på EU’s lovgivningsproces

17 Rådgivningsfunktionen og dialogen med civilsamfundets organisationer … gør EØSU til en af de mest aktive og engagerede forkæmpere for… … DELTAGELSESDEMOKRATIET.

18 Formanden Næstformændene Mario Sepi Italien Lønmodtagergruppen (II) Irini Pari Grækenland Arbejdsgivergruppen Group (I) Seppo Kallio Finland Gruppen Andre Interesser (III)

19 Gruppeformændene Henri Malosse Frankrig Arbejdsgivergruppen (I) Georgios Dassis Grækenland Lønmodtagergruppen (II) Staffan Nilsson Sverige Gruppen Andre Interesser (III)

20 Sektionsformænd Bryan Cassidy INT (Storbritannien) Leila Kurki SOC (Finland) Filip Hamro-Drotz REX (Finland) Krysztof Pater ECO (Polen) János Tóth TEN (Ungarn) Hans-Joachim Wilms NAT (Tyskland)

21 Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles www.eesc.europa.eu tlf.: +32 2 546 90 11 fax: +32 2 513 48 93


Download ppt "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Her finder du EØSU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google