Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forberedelsesfase: Projektetablering Fokuseringsfase: Strategianalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forberedelsesfase: Projektetablering Fokuseringsfase: Strategianalyse"— Præsentationens transcript:

1 Forberedelsesfase: Projektetablering Fokuseringsfase: Strategianalyse
Forundersøgelse Forberedelsesfase: Projektetablering & Fokuseringsfase: Strategianalyse

2 Forberedelsesfase: Projektetablering
Hvad går opgaven ud på? Hvad er betingelserne for dens løsning? Hvordan skal den gribes an? Teknik: ref.linjepl., interview, dokumentanalyse Beskrivelsesværktøj: ref.linjeplan., referat, noter Det er en forhandlingsopgave!

3 PG’s ydelser fra 1. fase Projektgrundlag Projektplan

4 Disposition for fase 1 rapport

5 Forberedelsesfasens potentielle aktiviterer og produkter

6 Typiske situationer i fase 1

7 Fokuseringsfase: Strategianalyse
Formuler (og rekonstruer) argumentation for sammenhænge mellem denne FU og strategier Undgå suboptimering Afgræns de arbejdsområder der skal fokus på Potentialer for IT-investeringer Teknik: interview, funktionsanalyse, SWOT Beskrivelsesværktøj: referat, funkt.- og SWOT-model

8 PG’s ydelse fra 2. fase Strategianalyserapport -
et beslutningsgrundlag for SG

9 Disposition for fase 2 rapport

10 Fokuseringsfasens potentielle aktiviteter og produkter

11 Typiske situationer i fase 2

12 4 hovedopgaver ifm interview:
Hvorfor interview? Systematisk indsamling af information Relevant i alle 4 faser 4 hovedopgaver ifm interview: Forberedelse Gennemførelse Analyse Brug

13 Forberedelse hvem, hvorfor, hvornår på dagen/i ugen
hvor skal det foregå bånd eller noter interviewguide hypoteser og fordomme dokumentation informér og få “ofrets” accept skab tryghed forbered dig også psykisk

14 Gennemførelse gentag formål og forny accept skab tryghed
strukturerede/ustrukturerede (kvanti./kvalitative) åbne/lukkede spørgsmål

15 Kvalitativ interview Tommelfingerregler: tilstræb en åben “samtale”
stopord: stil uddybende spørgsmål tre parter: interviewer, ofret, modtagere styr interviewet, men giv ofret plads

16 Spørgeteknik hvorfor: arbejdsfunktioner, rationale, formål
hvad: arbejdsopgaver hvordan: arbejdsprocesser processer forgår, men funktioner består! vær opmærksom på uventende informationer - forfølg disse, men kom tilbage til sporet vær konkret, brug deres begreber afklar vage og flertydige udsagn på stedet test jeres hypoteser og fordomme afslutning

17 Analyse analysen starter under interviewet!
afsæt min. lige bagefter: notér hovedindtryk udskrivningsform: ordret eller hovedpunkter? struktur: interviewguidens + nye emner + tegninger mm. i særskilt dokument: uddybende spørgsmål, designideer, hypoteser, gem eventuelle bånd, hvis de ikke kræves slettet

18 Forskellige fremstillingsformer
tekst med udklip fra arbejdsdokumenter grafisk: tidslinje, kommunikationsdiagram, collage, Sammenfat referater: hovedfunktioner, roller, programtyper, problemer, behov, ideer til løsninger Check af med de interviewede, evt. en høring

19 Udsnit af aktiviteter på tidslinje

20 Kommunikationsmodel

21 Udsnit af en collage

22 Mulige fokuspunkter arbejdsfunktioner - hvorfor?
arbejdsopgaver - hvad? arbejdsproces - hvordan? informationsgange - hvilke info. bruges, skabes, videresendes v.hj.a. hvilke midler? tidsforløb - hvem gør hvad, hvornår, hvilke resultater? kommunikationsstruktur - hvem komm. med hvem, om hvad, ved brug af hvilke midler? koordinering - af hvad, hvem gør det, v.hj.a. hvilke midler? nedbrud - hvor tit og hvad er årsagerne? hvad fungerer godt? perspektiv: fugl >< frø ?

23 Brug af interviewresultater
gensidig information i PG som grundlag for (og evt. bilag til) rapporterne fra 3. og 4. fase som beslutningsgrundlag for SG, som information (høring) til alle

24 Dokumentanalyse organisationsdiagrammer forretnings- og IT-strategier
arbejdsbeskrivelser dokumenter der indgår i arbejdet Udgangspunkt for interviewspørgsmål


Download ppt "Forberedelsesfase: Projektetablering Fokuseringsfase: Strategianalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google