Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personalepolitisk Messe De Bedste Arbejdspladser 12. januar 2010 Oversygeplejerske Else Snerum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personalepolitisk Messe De Bedste Arbejdspladser 12. januar 2010 Oversygeplejerske Else Snerum."— Præsentationens transcript:

1 Personalepolitisk Messe De Bedste Arbejdspladser 12. januar 2010 Oversygeplejerske Else Snerum

2 Baggrund Sygeplejerskemangel, vakante stillinger Deltagelse i Operation Life med Medicinpakken Medicinservice i Hobro i ca. 10 år Klinisk Farmaci projekt i 2007. Drift i 2008. Indrapportering UTH

3 Klinisk Farmaciprojekt 2007 Formål At få afklaret om ”udvidet medicinservice” med rationelt lægemiddelforbrug, utilsigtede hændelser og patientsikkerhed, samt øget samarbejde mellem sygehusapotekets fagpersoner og de sundhedsprofessionelle i sygehus-afdelingen medfører:

4 Var det muligt at udbygge projektet fra 2007 ? 2009. At undersøge mulighederne for opgaveglidning/-flytning fra sygeplejersker til farmakonomer samt at øge kvaliteten af medicinadministrationen på et sengeafsnit gennem øget samarbejde mellem afdelingen og Sygehusapoteket.

5 Dataindsamling Gruppeinterview Beskrivelse af arbejdsgange Tidsmåling Registrering af indberettede UTH´er Spørgeskemaer

6 DATAINDSAMLING fortsat… Reaktioner/oplevelser fra farmakonomer Positive Spændende udfordring Særdeles godt samarbejde: ledelse, spl., læger. En super afdeling Fagligt og personligt meget udviklende opgave at prøve kræfter med Mindre positive: ARBEJDSFORHOLDENE (APV på medicinrum) Nogle gange svært at få besked fra gruppeleder Bruger meget tid på ”papirnusseri” Fredage..

7 DATAINDSAMLING fortsat UTH Målt i perioden 16.06.08 til 14.04.09 (undtaget ferie, sygdom) Farmakonomer har reageret på Utilsigtede hændelser 142 gange, der er brugt i snit 6,1 minut på disse UTHer. Indrapporteret i databasen for DPS: ca. 100% Eksempler: Ofte: Ferroduretter/Unikalk, Ferroduretter/Cifin, Magnesia/Ferroduretter samtidig, Simvastatin, Alendronat, Imoclone kl. 8.00, ½ tabl. ordineret, hvor det ikke er muligt at dele, Toilax kl. 8.00, Mandolgin Retard i flere tilfælde ordineret til PN Få: Isodur ordineret til kl. 8 og 20, Salazopyin ordineret tabl. til leddegigt patient, Clarithromycin og Marevan ordineret til samme patient (Marevans omsætning hæmmes), havde ændret pts INR, B1 vitamin 1 tablet 3 gange daglig, B combin stærke 1 gang daglig. Byttet rundt på dosering.

8 Hvad er der så kommer ud af det? Frigivet sygeplejersketid Fokus på medicinhåndtering Øget Patientsikkerhed Mulighed for daglig vejledning og tværfaglig sparring Undervisning Indberetning af UTH´er Theriak

9 Hvad er der ellers kommet ud af det? Intern Videndeling Deltagelse i Dansk Patientsikkerhedskonference med Poster d. 27. april 2009 Deltagelse i Danske Regioners Vidensspredningsseminar d. 7. maj 2009 Indslag i Lokal TV Artikel i ”Indsigt og Udsyn” (Regionalt Personaleblad) Artikel og radiospots i ”Nordjydske” Nyt medicinrum Studiebesøg på Hvidovre Sygehus i forbindelse med deltagelse i Dansk Patientsikkerhedskonference 30. september 2009 Deltagelse i Videndelingsseminar ”De Bedste Arbejdspladser” 4. november 2009 Deltagelse i Farmaceutkongres november 2009 via Sygehusapoteket Deltagelse i Personale Politisk Messe 2010 (Bella Centret) Forsættelse med medicindosering af farmakonom Evt. mulighed for et fortsættelsesprojekt


Download ppt "Personalepolitisk Messe De Bedste Arbejdspladser 12. januar 2010 Oversygeplejerske Else Snerum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google