Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om geodata ikke fandtes Esben Munk Sørensen Forskningsprofessor, landinspektør, PhD Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov og Landskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om geodata ikke fandtes Esben Munk Sørensen Forskningsprofessor, landinspektør, PhD Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov og Landskab."— Præsentationens transcript:

1 Om geodata ikke fandtes Esben Munk Sørensen Forskningsprofessor, landinspektør, PhD Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov og Landskab

2 Geodata er nødvendige Samfundet ville ”falde sammen” Rumlige ejendomsdata- og topografisk information er rygraden i samfundet Geodata fordrer autoritativ, statslig fokus på rumlige objekters klassifikation, registrering, ajourføring og anvendelse. Stadig større dataudveksling potentiale og behov fordrer øget fokus udvekslingsformater og visalisering

3 Den danske Matrikel på de Vestindiske øer Stadig i funktion i daglig amerikansk forvaltning

4 Geodata traditionelt Rumlig rettighedsinformation (land use) –Belåning, Beliggenhed (skel og adresse) –Bebyggelse, Beboelse, Beskatning –Benyttelse, Beskyttelse, Byrder (servitutter og planer) Topografisk Information (land cover) –Veje, Arealanvendelse, Vegetation, –Kyst, Bymønster, Bolig og erhvervsområder. –Tilgængelighed, fugtighed og udsyn

5 Geodata – lige nu alt er digitalt Operative funktioner –Masseforvaltning, enkeltsagsbehandling, drift og overvågning af tekniske anlæg, miljøovervågning og risikosystemer, markedsovervågning, Strategiske funktioner –Planlægning, lokalisering, markedsanalyser, navigering Forskning og udvikling –Nye teknologier for gamle fag og nye paradigmaer for vidensudvikling Massemarkedet –LocationsBasedServices, WEB-sites med alle geodata

6 Flytte fokus Fra mange-myndighed-kortlægning til nødvendig samordnet geodataproduktion Fra kortlægning til geo- og medieteknologier Fra sektordatasamlinger til sektorintegrerende dataflow og - formidling

7 Nødvendig organisering af geodata Effektiv, ajourførende geodata organisation Produktion af fællesdata kan udliciteres yderligere Opløsning af skel mellem erhvervsministerium, justitsministerium og miljøministerium Og dannelse af styrelse for Spatial Information Management –Til afløsning af den traditionelle fokus på kort og matrikler.


Download ppt "Om geodata ikke fandtes Esben Munk Sørensen Forskningsprofessor, landinspektør, PhD Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov og Landskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google