Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visionerne for matrikulær infrastruktur KMSs oplæg til processen med at skabe en fælles vision for matrikulær infrastruktur 16. september 2003.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visionerne for matrikulær infrastruktur KMSs oplæg til processen med at skabe en fælles vision for matrikulær infrastruktur 16. september 2003."— Præsentationens transcript:

1 Visionerne for matrikulær infrastruktur KMSs oplæg til processen med at skabe en fælles vision for matrikulær infrastruktur 16. september 2003

2 Visionen Sammenhæng på tværs af myndighedsområder KMS etablerer og er ansvarlig for rygraden i en infrastruktur Kan kun etableres sammen med og i fuldstændig forståelse med de øvrige deltagere i registrering af fast ejendom Matrikulær infrastruktur er ikke alene en multifunktionel matrikel

3 Målene for en matrikulær infrastruktur 1. Fastholdelse af kvalitet og retssikkerhed 2. Understøtte og effektivisere ejendomsdannelsen forretningsprocesser samfundsinvesteringerne i digitaliseringerne af kort og register skal nyttiggøres 3. Fokusering på brugernes behov tilgængelighed og selvbetjening

4 Midlerne for opfyldelse af målene Der skal være let og lige adgangen til ejendomsdata. Matriklen skal moderniseres til at understøtte fuld digital sagsbehandling. Selvbetjening og selvforvaltning skal understøttes overalt i samfundet. Der skal nationalt gennemføres en ensartet og forståelig registrering af stedbestemte rettigheder og restriktioner.

5 Aktiviteter udført ved udgangen af 2004 Opnås et fælles billede for den matrikulære infrastruktur mellem ejendomsdannelsesprocessens parter. Fastlægges de retningslinier og samarbejdsfora, der kræves for at nå visionen. Implementere MIA hos 85% af samtlige danske landinspektørkontorer. Afklaring af ensartede tilgang til matrikulære basisdata i landets tre matrikler. Påbegynde standardisering af snitflader, udveksling af data, arkivering m.v.

6 Aktiviteter udført ved udgangen af 2008 Fuld udbredelse af en ny platform af et matrikulært informations- og ajourføringssystem og et digitalt myndighedsbehandlingssystem. Nyt matrikel- og arkivssystem udarbejdet og implementeret hos Kort & Matrikelstyrelsen. Matriklens sammenhæng mellem de øvrige registrer skal analyseres ifht. nye krav og behov. En løsning på problemstillingen omkring spændingen mellem relativ og absolut nøjagtighed. Der skal være defineret fælles nøgler, entydige snitflader og tekniske standarder for dataudveksling mellem ejendomsdannelsesprocessens parter. Der skal være etableret et system til online tilgængelighed til stedbestemte data for samfundets professionelle brugere.

7 Aktiviteter udført ved udgangen af 2018 En national, ensartet og tilgængelig registrering og stedfæstelse af alle stedbestemte rettigheder og restriktioner. One stop systemer, som alle borgere har adgang til og nemt kan servicere sig selv ved hjælp af. Ejendomsbegrebet er udvidet. Der skal på dette tidspunkt være fuld digital forvaltning hos og imellem ejendomsdannelsesprocessens parter. Ansvars- og rollefordeling i ejendomsdannelsesprocessen skal være overvejet. Justeringer skal være endeligt implementeret.


Download ppt "Visionerne for matrikulær infrastruktur KMSs oplæg til processen med at skabe en fælles vision for matrikulær infrastruktur 16. september 2003."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google