Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan målrettes uddannelsesindsatsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan målrettes uddannelsesindsatsen"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan målrettes uddannelsesindsatsen
John Hermansen, Beskæftigelsesrådet i Midtjylland

2 Den seneste udvikling på arbejdsmarkedet
Stort konjunkturomslag i efteråret 2008 Fald i beskæftigelsen inden for især Industri og B&A – og relaterede erhverv Stigende ledighed inden for især Byggefagene, 3F, Metal, NNF og KRIFA Stigende ledighed for især mænd Stigende arbejdskraftreserve og ungegruppe, og fortsat højt sygefravær. Væsentligt færre rekrutteringsproblemer, men fortsat problemer inden for dele af den offentlige sektor (fx. sosu- området, sygeplejersker, pædagoger og lærere) Klar til næste højkonjunktur? Den demografiske udfordring Strukturelle ændringer stiller krav til kompetenceløft

3 Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 2008

4 Ledighedsudviklingen fra toppen af højkonjunkturen i midten af 2008 til marts 2009

5 Størst stigning for TIB, 3F, Byggefagene, Metal, KRIFA og NNF

6 Prognose for arbejdsstyrken frem til 2017
I hele Midtjylland stiger arbejdsstyrken med personer Vestjylland falder med 5.506 Østjylland stiger med

7 Dele af regionen oplever fraflytning, mens der er tilflytning til dele af Østjylland

8 Største pendlingsmønstre i Midtjylland

9 Hvilke grupper er i særlig risiko for at blive ramt af ledighed

10 Arbejdsstyrken vil begrænse fremtidig vækst - Udviklingen i beskæftigelsen i Midtjylland, hvis væksten efter en kortvarig tilbagegang fortsætter med samme hastighed som i de seneste knap 30 år. Bemærk – arbejdsstyrke og beskæftigelse for aldersgruppen år

11 Scenarier for beskæftigelsesudviklingen i Midtjylland frem til 2017
Bemærk - beskæftigede i aldersgruppen år

12 Scenarier for beskæftigelsesudviklingen i Midtjylland fordelt efter sektorer 2007-2017

13 Udviklingen i udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft i Midtjylland - under henholdsvis basis- og vækstscenarium

14 Opsamling: Risiko for stigende ledighed for ufaglærte – næsten uanset konjunkturudviklingen. Udviklingen for faglærte inden for B&A og industrien er meget konjunkturafhængig. Tendens til strukturelt fald i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for industri og landbrug. Tendens til vækst i den private servicesektor. Både udbud og efterspørgsel for videregående uddannede forventes at stige. Risiko for mangel på SOSU-uddannede, sygeplejersker og lærere. Geografiske forskelle: Demografisk modvind i vest og medvind i øst. En stor del af væksten i arbejdskraftefterspørgslen forventes at komme i øst Store bevægelser på arbejdsmarkedet – både fysisk og kompetencemæssigt

15 I de seneste 10 år er beskæftigelsen steget mest for videregående uddannede i Midtjylland

16 Lidt flere ufaglærte og faglærte i arbejdsstyrken i Midtjylland end i hele landet

17 Sammenhæng mellem uddannelsesniveau og tilknytningen til arbejdsmarkedet


Download ppt "Hvordan målrettes uddannelsesindsatsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google