Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OPGAVEN En faserapport vedr. Multihuset - et (evt. to) scenarier: Overordnet profil (Erhvervspolitik, Idræt-folkeoplysning, Sundhedspolitik) Indholds-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OPGAVEN En faserapport vedr. Multihuset - et (evt. to) scenarier: Overordnet profil (Erhvervspolitik, Idræt-folkeoplysning, Sundhedspolitik) Indholds-"— Præsentationens transcript:

1 OPGAVEN En faserapport vedr. Multihuset - et (evt. to) scenarier: Overordnet profil (Erhvervspolitik, Idræt-folkeoplysning, Sundhedspolitik) Indholds- og funktionsmix Aktører og samarbejdsflader Anlægs- og driftsøkonomi Gennemførelsestakt Som grundlag for byrådets videre budgetarbejde. Deadline: ultimo juni 2007

2 Kriterier  Dels et selvstændigt hus, dels et hus der medvirker til større fleksibilitet for ArenaNord  Tiltrækningskraft – ”Noget at komme efter”  Et levende hus, med multifunktionelle haller/sale, mødefaciliteter og lokaler  Et arkitektonisk og indretningsmæssigt spændende hus og anlæg  Aktivitet og liv i opholdsarealer inde og ude, og med indbydende tilbud til forskellige og blandede grupper  Rammer for både foreninger og ikke-organiserede, rammer der afspejler nye brugermønstre, nye familiemønstre  Et dynamisk miljø med en professionel og moderne logistik og styring – faste rammer og permanent udvikling

3 Proces Indledende arbejdsseminar Den 22. maj. Baggrundsgruppen Indkredsning af muligheder og udfordringer Dataindsamling. Konsulenterne med hjælp fra baggrundsgruppen Interviews Uge 23-24. Interviews med 10–12 nøgleaktører (interne og eksterne) - hvem? Afsøgning af interesser, opbakning, bidrag Idéudviklingsseminar Den 19. juni. Bred kreds – hvem? Interview resultater afrapporteres og konkretiseres i 1-2 scenarier Scenarier og ideer diskuteres og kvalificeres

4 Hvem skal vi tiltrække? 1. Borgerne i Frederikshavn by Børnefamilierne – De unge - De ældre – De ’bevidste’ - Erhvervslivet (det nye, det gamle) 2. Borgere og besøgende – Frederikshavn kommune Tiltrækkes af aktivitet, handel, oplevelser, overraskelser 3. Besøgende – Nordjylland Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, særlige tilbud, det anderledes, image og stemning 4. Turister – Hele Danmark, norske og svenske turister Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, unikke og ’skæve’ højdepunkter, image

5 Databehov  Demografi i den nye kommune: tilgængelige data vedr. borgerne og virksomhederne  Relevante grunddata og politikker: sundhed, kultur, idræt, erhverv, bosætning, turisme  Øvrige relevante/beslægtede emner eller pointer  ArenaNord: Aktuelt udbud og faciliteter, brugerunderlag, antal arrangmenter, hvem deltager i hvad, suppleringsbehov

6 De nye erhverv – De kloge hoveder Den attraktive by at bo og arbejde i. God by at være ung i – byen med de skæve koblinger SCENENTORVET LABORA- TORIET LEGE- PLADSEN Café/restaurant Job-mødested Erhvervs- og planbutik IT, lyd, lys-øvefaciliteter Intelligent fitness, inde og ude Iværksætter- og udviklingspark Kurser, skole Kultur-erhverv Kreative alliancer Hal, sal og scene Events og turisme

7 Sundhed & Idræt - Det gode liv Eksperimenterende, anderledes samlingssted – hele tiden i bevægelse og med fleksible tilbud Kommunale og foreningsbaserede aktiviteter -Scene og faciliteter til konferencer, større møder (dagsordenssættende: motion, foreninger..) - Multihal (selvstændig funktion og som supplement til ArenaNord) - Ekstremsport aktiviteter og arrangementer - Servicecenter for ”Fremtidens foreninger” Rammer og muligheder - Selviscenesatte aktiviteter (inde og ude) - Åbne mødelokaler og evt. faste klublokaler (til udvalgte klubber) - Klatrestang, skater rampe, faciliteter til udendørs kampsport, idrætslegeplads - Eksperimentarium for børn og unge, Alternativ motions- og oplevlsespark Private tilbud - Sundhed, skønhed, velvære, fitness - Alternativt lægehus (zoneterapeut, healer, kiropraktor, xx-tandlæge …) - Private bureauer (Konference- og arrangements-, PR og sponsor-, vikar-) - Cafe, netcafé, IT- og rollespil

8 Eller ? SCENENTORVET LABORA- TORIET LEGE- PLADSEN

9 Fælles debat 1. Mål og prioritering af søjler/profil 2. Målgrupper og marked 3. Muligheder og udfordringer 4. Synspunkter på de tre søjler, de to scenarier 5. Deltagere til interviews og seminar 6. Dataindsamling


Download ppt "OPGAVEN En faserapport vedr. Multihuset - et (evt. to) scenarier: Overordnet profil (Erhvervspolitik, Idræt-folkeoplysning, Sundhedspolitik) Indholds-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google